Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Cross-docking. Oto innowacja w logistyce! Jakie daje korzyści?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:36

Cross-docking. Oto innowacja w logistyce! Jakie daje korzyści?

cross-docking
Pixabay.com

Cross-docking. Czym tak naprawdę jest? Podstawowe informacje

Cross-docking jest innowacyjną metodą, która jest niezwykle przydatna i skueczna na styku dziedzin takich jak: logistyka, marketing czy transport. Cross-docking polega na przeładunku komplementacyjnym, czyli zebraniu w jednym miejscu towarów z wielu punktów oraz od rozmaitych dostawców. Drugim wariantem jest odebranie towarów z określonego miejsca po to, aby możliwe było dostarczenie towarów do jednego odbiorcy lub do kilku określonych miejsc docelowych. Elementarnym założeniem koncepcji cross-dockingu a zarazem jej największym atutem jest fakt, że towary nie są składowane w magazynach pomiędzy fazami załadunku i wyładunku lub są składowane tam jedynie przez bardzo krótki okres, co pozwala na oszczędności.

Cross-docking. Jakie są rodzaje oraz poziomy omawianego zagadnienia?

W zależności od rodzaju produktu i lokalizacji punktu przeładunku komplementacyjnego w łańcuchu dostaw, można rozróżnić wiele odmiennych rozwiązań szczegółowych. W literaturze przedmiotowej wyróżniane są różne charaktery cross-dockingu np. dystrybucyjny, oportunistyczny, produkcyjny, przeładunek komplementacyjny bezpośredni. Rozwój rynku oraz wysoka konkurencyjność rynków wymusiły na przedsiębiorcach szybkie dostosowywanie się do wymagań. Skuteczni biznesmeni powinni reagować w dynamiczny sposób na potrzeby swoich klientów, a także niejako zmuszeni są stosować metody, które pozwalają na skrócenie czasu dostaw. Jedną z metod to umożliwiających jest właśnie cross-docking. Stosowanie tej techniki wymaga synchronizacji procesów powiązanych z odbiorem i przekazywaniem towarów. Zasadniczo literatura rozróżnia trzy poziomy cross-dockingu.

1. Cross-docking pełnych palet – na tym poziomie palety jednego produktu dostarczane są wprost do odbiorcy, jest to najmniej skomplikowana forma omawianej metody.

2. Cross-docking produktów skomplementowanych przez dostawcę – na tym poziomie producent musi posiadać informacje na temat potrzeb każdego z klientów, z którymi prowadzi współpracę, z racji tego, że producent osobiście kompletuje oraz doręcza palety produktu do odbiorcy.

3. Cross-docking z komplementacją w punkcie przeładunku – to najpopularniejsza forma stosowania cross-dockingu, bazuje na dostarczaniu przez producenta produktów towaru jednego rodzaju do Centrum Dystrybucji, dopiero w nim zamówią są komplementowane dla poszczególnych odbiorców. Wolne towary stanowią zapas obrotowy, który zazwyczaj zużywany jest dnia kolejnego.

Cross-docking. Metoda idealna? Jakie są atuty i wady omawianego rozwiązania?

Cross-docking, podobnie jak inne nowoczesne techniki, przynosi wiele korzyści związanych z wykorzystywaniem jej w przedsiębiorstwie, natomiast nie jest wolny od wad.

Atuty

  • zharmonizowanie zaopatrzenia, produkcji oraz dostaw,

  • redukcja kosztów powiązanych z magazynowaniem wyrobów gotowych,

  • mniejsza ilość postojów na drodze producent-odbiorcy,

  • istotnie szybszy proces dostawy towarów do poszczególnych punktów z łańcuchu dostaw, co w znaczący sposób zmniejsza liczbę popełnianych błędów oraz opóźnień,

  • zmniejszenie ilości magazynów.

Wady

  • konieczność synchronizacji wszelkich procesów powiązanych z odbieraniem i wydawaniem towarów – synchronizacja powinna nastąpić w sposób skrupulatny i umiejętny,

  • przez brak kontroli nad ilością zapasów może wystąpić ryzyko posiadania zbyt wysokiej ilości wyrobów gotowych na magazynie,

  • konieczne jest posiadanie nowoczesnych systemów informatycznych wspierających całość techniki – wdrożenie systemu informatycznego związane jest z poniesieniem stosunkowo wysokich kosztów.

Cross-docking czyli forma gospodarki magazynowej?

Stosunkowo trafnym stwierdzeniem jest określenie cross-dockingu mianem swego rodzaju formy gospodarki magazynowej. W przypadku cross-dockingu to właśnie magazyn, otrzymując duże transporty przychodzące, dzieli je na mniejsze i dostarcza do odbiorców. Magazyny cross-dockingowe mogą przybierać różne konstrukcje, jak pokazuje praktyka najczęściej projektowane są na planie prostokąta – dzięki niewielkiej odległości pomiędzy ścianami przeciwległymi. Uproszczony projekt budynku sprawia, że wózki widłowe przebywają wewnątrz krótszą trasę, stąd nie generują one żadnych dodatkowych kosztów. Nie jest to jednak reguła, cross-dockingowe magazyny budowane są na planie rozmaitych brył. Przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać, że ergonomia jest niezwykle ważna, a na ostateczny kształt projektowanego magazynu ma wpływ otoczenie oraz ilość klientów obsługiwanych na danym rynku. Mimo że rozplanowanie magazynu bywa niekiedy ignorowane, w rzeczywistości jest niezwykle istotne. Nieodpowiedni kształt hali może doprowadzić do niepotrzebnych strat czasowych, co z kolei skutkować będzie pojawieniem się dodatkowych kosztów.

Tagi: