Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > 500 plus dla seniorów. Aby dostać pieniądze trzeba spełnić konkretne warunki
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 03.06.2023 10:18

500 plus dla seniorów. Aby dostać pieniądze trzeba spełnić konkretne warunki

pieniądze
Biznesinfo

500 plus dla seniora to potoczne określenie świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Przy przyznawaniu świadczenia istotny jest próg dochodowy.

500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Dodatkowe 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zwane również 500 plus dla  seniora, ma zapewnić stabilność finansową osobom, które nie mogą chodzić do pracy i wymagają pomocy bliskich lub opiekunów. 

Świadczenie to przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które ukończyły 18 lat, mieszkają na stałe w Polsce i mają polskie obywatelstwo, bądź mają prawo do stałego pobytu w Polsce. 

Oprócz wyżej wymienionych warunków istotny jest także próg dochodowy. Od 1 marca 2023 roku świadczenie to przysługuje osobie, która nie jest uprawniona do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych ( np. emerytury, renty, zasiłku stałego albo zasiłku okresowego o charakterze innym niż jednorazowe ani nie jest uprawniona do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych) , albo jest uprawniona do tych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 2157,80 zł.

Wniosek o dodatek

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w dowolnej placówce ZUS-u lub za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Należy także dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską). 

Niepełnosprawny a niezdolny do samodzielnej egzystencji

Przy przyznawaniu świadczenia istotne jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jak czytamy w informacji przesłanej przez ZUS, stopień niepełnosprawności a niezdolność do samodzielnej egzystencji nie są tym samym. 

- Wiele osób, które przychodzą do nas pyta o to czy fakt, iż mają przyznany określony stopień niepełnosprawności daje im gwarancję dostania 500+ i są bardzo rozczarowane, gdy dowiadują się,
że to nie wystarczy – wyjaśnia rzeczniczka ZUS Iwona Kowalska-Matis. – Dlatego jeszcze raz powtarzam, że aby otrzymać świadczenie uzupełniające, czyli. tzw. „500+”, należy posiadać ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, które jest wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Przyznany „poza ZUS-em” stopień niepełnosprawności nie uprawnia do otrzymania dodatku, bo o tym czy go dostaniemy decyduje lekarz orzecznik ZUS – podkreśla.

Tagi: ZUS