BiznesINFO.pl > Praca > Zaświadczenie o niekaralności, po co jest potrzebne? Jak uzyskać?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:31

Zaświadczenie o niekaralności, po co jest potrzebne? Jak uzyskać?

Zaświadczenie o niekaralności, po co jest potrzebne? Jak uzyskać?
Pixabay.com

Czym jest zaświadczenie o niekaralności?

Najprościej rzecz ujmując, jest to dokument wydawany przez Biuro Informacji Krajowego Rejestru Karnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Wydany dokument potwierdza, iż dana osoba nie została do tej pory skazana prawomocnym wyrokiem sądu. Krajowy Rejestr Krany jest instytucją, która prowadzi, a także aktualizuje bazę danych dotyczących podmiotów karnych i zbiorowych. W bazach KRK znajdziemy obszerne informacje dotyczące osób, które zostały skazane ważnym wyrokiem sądu za przestępstwo, przestępstwa skarbowe, przeciwko którym postepowanie zostało umorzone, lub zostało warunkowo umorzone postępowanie w sprawach o przestępstwo czy przestępstwa skarbowe z tytułu amnestii. Znajdziemy również informacje o obywatelach Polski skazanych przez sądy innych krajów. W rejestrze widnieją informacje o osobach, w stosunku do których zastosowano areszt tymczasowy, poszukiwanych listami gończymi, nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, a także o osobach skazanych prawomocnym wyrokiem sadu na karę aresztu za wykroczenia.

Zaświadczenie o niekaralności a praca, kiedy należy posiadać zaświadczenie?

Zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem, który wymagany jest przez coraz większe grono przedsiębiorców. Pierwotnie zaświadczeniem takim musiały legitymować się osoby ubiegające się o pracę w jednostkach gospodarczych czy instytucjach zaufania publicznego, zajmujących się ochroną danych czy finansami. W sytuacji kandydowania na stanowisko zaufania publicznego zaświadczenie o niekaralności jest elementem, który nie może zostać pominięty w procesie rekrutacji. W życiu gospodarczym zdarza się, że obowiązek ten nie wymusza jedynie obrana polityka danej jednostki gospodarczej, lecz wynika z przepisów prawa. W ogłoszeniach o prace często zdarza się, iż obowiązek ten nie jest oznaczony. Z tego właśnie powodu warto dopytać o tę kwestię przyszłego pracodawcę.

Jak uzyskać zaświadczenie?

Zasadniczo istnieją dwa sposoby pozyskania zaświadczenia o niekaralności - forma tradycyjna i elektroniczna. W przypadku formy tradycyjnej konieczne jest złożenie adekwatnego formularza w dowolnie wybranym punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego. Rejestry te funkcjonują przy niektórych sądach, istnieje również Biuro Informacji Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie. W formie papierowej dokument zazwyczaj wydawany jest tego samego dnia, tj. „od ręki”. Drugą zaś formą uzyskania zaświadczenia jest droga elektroniczna. W tym celu należy posiadać lub utworzyć Profil Zaufany albo certyfikat kwalifikowany, następnie należy zarejestrować się na stronie Krajowego Rejestru Karnego, kolejno opłacić, podpisać oraz złożyć odpowiedni wniosek. W przypadku wybrania tej formy uzyskania zaświadczenia o niekaralności należy liczyć się czekaniem na wydanie dokumentu, zazwyczaj bowiem wydanie go zajmuje kilka dni. Istnieje również możliwość uzyskania zaświadczenia za pomocą poczty, natomiast w tym przypadku termin uzyskania zaświadczenia może sięgnąć nawet kilku tygodni.

Jakie są koszty uzyskania zaświadczenia o niekaralności?

Najczęściej kwestie finansowe wzbudzają największe zainteresowanie ze względu na ponoszone potencjalne wydatki, uzyskanie zaświadczenia o niekaralności wiąże się z poniesiemy opłaty. Pobierana jest ona już w momencie składania wniosku o wydanie stosownego dokumentu. Jej wysokość uzależniona jest od formy, w jakiej uzyskujemy zaświadczenie o niekaralności. W sytuacji gdy staramy uzyskać się zaświadczenie w formie elektronicznej, opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 20 zł i należy ją wpłacić przy pomocy płatności elektronicznej już na etapie składania wniosku. Gdy wybierzemy formę tradycyjną, opłata sięga 30 zł i można wnieść ja zarówno w przelewie na konto Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i gotówką w kasie sądu lub w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości. Istnieje również możliwość zapłaty znakami opłaty sądowej.

Tagi:
Polecane