BiznesINFO.pl
soil-386749 640

Skutki podatkowe sprzedaży działek rolnych

27 Maja 2021

Autor tekstu:

Maria Czekańska

Udostępnij:

Kwestie formalne nabycia mieszkania czy domu są dla większości z nas jasne. Z kolei skutki podatkowe sprzedaży działek rolnych są wiedzą mniej powszednią. Jak wysoka jest kwota podatku oraz czy jest możliwe skorzystanie z ulg – opisujemy w dalszej części artykułu.

Dochód podatnika a skutki podatkowe sprzedaży działek rolnych

Warto na początek powiedzieć, kiedy zbycie nieruchomości jest źródłem przychodu. Art. 9 ust. 1 ustawy o PIT wskazuje nam, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym będą podlegać wszelkiego rodzaju dochody. Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a-c ustawy o PIT, wymienia wśród źródeł przychodów właśnie odpłatne zbycie. We wspomnianej regulacji znajdziemy zastrzeżenie, które dotyczy:

  • prawa wieczystego użytkowania gruntów;

  • prawa do lokalu mieszkalnego bądź użytkowego, wliczającego się do spółdzielczej własności, oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

  • nieruchomości bądź ich części, również – udziału w nieruchomości.

Kiedy więc wliczamy zbycie nieruchomości do źródeł przychodów? Musi zostać spełnione kilka warunków:

  • odpłatne zbycie nieruchomości nie było wynikiem wykonywanej działalności gospodarczej;

  • odpłatne zbycie zostało zrealizowane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Jeśli wszystkie powyższe przesłanki są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, przy zbyciu nieruchomości będziemy musieli zapłacić podatek dochodowy. Warto jest więc mieć na uwadze, że moment nabycia nieruchomości jest kluczowym aspektem. Decyduje on o tym, czy osoba fizyczna będzie opodatkowywać uzyskany dochód ze sprzedaży nieruchomości czy też nie.

Nabycie nieruchomości w przypadku spadku

Nie zawsze chwila nabycia jest dla nas jasna. Dzieje się tak chociażby w tym przypadku, w którym uzyskaliśmy nieruchomość w wyniku nabycia spadku. W takim momencie nie odnajdziemy stosownych regulacji w ustawie o podatku dochodowym. Aby rozstrzygnąć kwestię sporną, będziemy musieli zerknąć do prawa cywilnego. W art. 924 i 925 kodeksu cywilnego odnajdziemy zapis, który rozjaśni nam tę kwestie. Ustala on bowiem, że momentem nabycia spadku jest chwila otwarcia spadku, która następuje wraz ze śmiercią spadkodawcy. Jak jest w przypadku działu spadku? Na ogół nie ma on znaczenia, jeśli chodzi o kwestie nabycia spadku. Jednak jedynie wtedy podział jest nieważny, kiedy spadkobiercy w wyniku działu spadku otrzymują nieruchomość lub prawa do niej równej wartości, jaka przysługuje danej osobie w masie spadkowej. Jeśli więc nieruchomość będzie przewyższać udział w masie spadkowej, za datę jej nabycia będzie uważać się dział spadku.

Wysokość podatku a skutki podatkowe działek rolnych

Jak wysoki jest podatek przy zbyciu nieruchomości? Co stanowi podstawę jego wyliczenia? Odpowiedź dają nam art. 30e ust. 1 ustawy o PIT oraz prawa określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c. Wyjaśniają one, że podatek dochodowy od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Aby uzgodnić podstawę obliczenia podatku, należy po pierwsze obliczyć dochód, który będzie stanowił różnicę między kosztami ustalonymi w art. 22 ust. 6c i 6d a przychodem związanym z art. 19. Następnie uzyskaną kwotę powiększamy o sumę odpisów amortyzacyjnych, które zostały dokonane od zbywanych nieruchomości bądź praw. Cena, która została określona w umowie, a następnie pomniejszona o koszty ze zbycia, stanowi przychód. Z kolei nakłady, które spowodowały wzrost wartości rzeczy i praw majątkowych w okresie ich posiadania, stanowią koszty. W przypadku zbycia nieruchomości ze spadku, za koszty uznaje się również wysokość uiszczonego podatku od spadków i darowizn.

Skutki podatkowe sprzedaży działek rolnych a zwolnienie

Przy sprzedaży gruntów rolnych jest możliwe ustosunkowanie się do zwolnień podatkowych, o czym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT. Według tego zapisu jest możliwe uzyskanie zwolnienia od podatku przychodów, które zostały osiągnięte w wyniku zbycia części bądź całości nieruchomości lub także udziału w niej. Przedmiot zbycia musi wchodzić w skład gospodarstwa rolnego oraz nie może utracić w rezultacie zbycia charakteru rolnego.

Podobne artykuły

Pekao ostatecznie przejmuje Idea Bank

Finanse

Idea Bank znika z polskiego rynku. Pekao zaczyna migracje klientów

Czytaj więcej >
Prezydent Duda, emerytury stażowe

Finanse

Doradca prezydenta ostrożnie o emeryturach stażowych. Pomysł wypali?

Czytaj więcej >
Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS Kobieta pobierajaca gotowke z bankomatu Euronetu

Finanse

Santander zaskoczył klientów ogromną awarią. Z kont pobrał 100 razy więcej

Czytaj więcej >
Kto zyska na Polskim Ładzie?

Finanse

Polski Ład podbije ich świadczenia. Seniorzy z 500 plus dostaną jeszcze więcej

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >