BiznesINFO.pl
Rachunek VAT

https://pixabay.com/pl/photos/kasa-fiskalna-drukarka-paragon-5610295/

Rachunek VAT – czym jest i jak należy z niego korzystać

24 Maja 2021

Autor tekstu:

Maciej Blacha

Udostępnij:

Wraz z nowelizacją ustawy o podatku VAT i wejściem w życie przepisów wprowadzających mechanizm podzielonej płatności (split payment), w dniu 1 lipca 2018 wszystkie osoby posiadające firmowy rachunek bankowy stały się posiadaczami dodatkowego rachunku bankowego VAT. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest specjalny rachunek VAT i jak należy z
niego korzystać.

Czym jest specjalny rachunek VAT?

1 lipca 2018 roku weszła w życie nowelizacja wprowadzająca zmiany w rozliczaniu podatku VAT przez przedsiębiorców. Największą zmianą było wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (split payment), czyli nowego sposobu regulowania zapłaty przez kupujących. Polega on na zapłacie zobowiązania przez nabywcę z wykorzystaniem komunikatu przelewu, w związku z czym zapłata za fakturę zostaje podzielona:

 • kwota netto, którą płaci nabywca, przelewana jest na zwykły rachunek rozliczeniowy sprzedawcy (może być również rozliczana w gotówce);

 • kwota podatku VAT, która wykazywana jest na fakturze, przelewana jest na specjalny rachunek VAT należący do sprzedawcy.

W związku z tymi zmianami każdy przedsiębiorca posiadający firmowy rachunek bankowy zyskuje dostęp do specjalnego rachunku VAT, który jest ściśle powiązany z jego kontem. Nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT czy korzysta ze zwolnienia z VAT.
Od 1 listopada w związku z kolejnymi zmianami, mechanizm podzielonej płatności
zastąpił mechanizm odwrotnego obciążenia i stał się obowiązkowym sposobem
płatności w przypadku gdy:

 • wartość faktury brutto przekracza 15 tysięcy złotych;

 • przynajmniej jedna z pozycji na fakturze jest zawarta w załączniku 15 ustawy o podatku VAT;

 • sprzedawca oraz przedsiębiorca są podatnikami VAT (nieważne, czy podatnik VAT
  jest czynny czy jest zwolniony z opłacania podatku).

Otwarcie rachunku i wpłaty środków

Specjalny rachunek VAT, zgodnie z ustawą o prawie bankowym, zostaje utworzony przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Otwarcie rachunku następuje automatycznie, bez potrzeby zawierania dodatkowych umów z posiadaczami dotychczasowych rachunków. Przedsiębiorca może złożyć w odpowiednim banku lub SKOK-u wniosek o założenie jednego rachunku VAT dla kilku posiadanych rachunków rozliczeniowych.
Co do samych środków zgromadzonych na rachunku VAT należy zaznaczyć, że wszystkie środki znajdujące na rachunku VAT są własnością przedsiębiorcy i zgodnie z art. 62b ust. 1 ustawy Prawo bankowe, mogą pochodzić wyłącznie z:

 • podatku VAT wykazanego na fakturze sprzedaży lub fakturze korygującej;

 • podatku VAT pochodzącego z innego rachunku VAT z tego samego banku należącego
  do tego samego podatnika

 • zwrotu podatku VAT.

Jakich płatności można dokonywać za pomocą rachunku VAT?

Jak już wspomniałem, wszystkie środki na rachunku VAT należą do przedsiębiorcy. Ustawodawca wprowadza jednak pewne ograniczania w ich dysponowaniu. Zgodnie z
art. 62b ust. 2 ustawy Prawo Bankowe, przedsiębiorca może dokonać przelewu w celu:

• dokonania zapłaty całości lub części kwoty podatku VAT z otrzymanej faktury;
• zwrotu kwoty podatku VAT wynikającego z faktury korygującej wystawionej na rzecz nabywcy;
• uregulowania zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji VAT oraz odsetek podatkowych z tytułu niedopłaty podatku VAT;
• uregulowania zobowiązania podatkowego z tytułu podatku PIT lub CIT oraz odsetek podatkowych za zwłokę;
• zapłaty składek ZUS;
• zapłaty podatku akcyzowego;
• zapłaty należności celnych;
• zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu wewnątrz wspólnotowego nabycia paliw silnikowych;
• przekazania kwoty VAT na rachunek wskazany przez naczelnika US w postanowieniu dotyczącym uwolnienia środków zgromadzonych na rachunku VAT;
• przekazania kwoty VAT na rachunek jednostki budżetowej;
• realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego
egzekucji należności z tytułu podatku VAT.
• dokonania przelewu kwoty podatku VAT, jaka błędnie wpłynęła na specjalny rachunek VAT na rzecz faktycznego dostawcy towarów;
• dokonania przelewu zwrotnego kwoty VAT na rzecz nabywcy w przypadku nienależnie
otrzymanej płatności;
• dokonania przelewu pomiędzy specjalnymi rachunkami VAT tego samego posiadacza
rachunków.

Zapłata jednym komunikatem za kilka faktur.

Ustawodawca wprowadził również pewne udogodnienia dla podatników. Od kolejnej nowelizacji z 2019 roku istnieje możliwość zapłaty należności za kilka faktur za pomocą jednego komunikatu przelewu. W przypadku, gdy przedsiębiorca posiada kilka faktur wystawionych przez tego samego dostawcę lub usługodawcę, wystawionych w czasie nie krótszym niż miesiąc, może zbiorczo zapłacić za wszystkie. Przedsiębiorca, który zdecyduje się zbiorczo opłacić faktury, musi pamiętać, że w ten sposób opłacone zostaną wszystkie należności, nieważne, czy są objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności czy też nie.

Czy możliwe jest uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT?

W przypadku, gdy przedsiębiorca ma problemy z płynnością finansową, ma możliwość złożenia wniosku o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na rachunku VAT na zwykły rachunek bankowy, który wykorzystywany jest w celu prowadzenia działalności. Naczelnik urzędu skarbowego ma 60 dni od dnia złożenia takiego wniosku na wydanie postanowienia w sprawie.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Franczyza – wady i zalety tej metody prowadzenia działalności

Czytaj więcej >