BiznesINFO.pl
Przekształcenie użytkowania wieczystego

pixabay.com

Przekształcenie użytkowania wieczystego

3 Stycznia 2021

Autor tekstu:

Magdalena Chajzler

Udostępnij:

Obowiązujące przepisy umożliwiają automatyczne przekształcenie się większości użytkowników wieczystych we właścicieli. Jakich formalności trzeba dopełnić, aby móc przekształcić użytkowanie wieczyste we własność użytkowanej nieruchomości?

Czym jest przekształcenie użytkowania wieczystego według ustawy?

Od stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dzięki ustawie z dniem 1 stycznia 2019 r. wszyscy użytkownicy wieczyści stali się właścicielami gruntów zabudowanych.

Ustawa reguluje również kwestie związane z zakwalifikowaniem danego gruntu jako grunt mieszkaniowy. W myśl ustawy gruntami mieszkaniowymi są zatem te nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne razem z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z tych budynków. Z kolei w przypadku budynków wielorodzinnych przynajmniej połowa musi stanowić lokale mieszkalne.

Przekształcenie użytkowania wieczystego – obowiązki właścicieli

Właściciel musi zadbać o wpisanie jego własności do odpowiedniej ewidencji. W tym celu konieczne jest dokonanie zmian zapisów w księdze wieczystej nieruchomości oraz ewidencji gruntów i budynków.

W celu dokonania formalności związanych z przekształcenie użytkowania wieczystego właściciel musi uzyskać zaświadczenie o dokonanym przekształceniu. Zaświadczenia takie wydaje starosta (dla gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa), dyrektor oddziału terenowego KOWR (dla gruntów rolnych), dyrektor oddziału regionalnego AMW (dla gruntów wojskowych), wójt, burmistrz, prezydent miasta (dla gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego) itd.

Zaświadczenie to wydawane jest na wniosek lub z urzędu. Jeśli właściciel sam nie wystąpi z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego, wówczas odpowiedni organ sam w ciągu 12 miesięcy od dnia przekazania wystawi dokument i wyśle do właściciela.

Ile wynosi opłata od przekształcenia użytkowania wieczystego?

Zaświadczenie zawiera szczegółowe oznaczenia nieruchomości, potwierdzenie przekształcenia oraz informację o obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej. Opłata ta to nic innego, jak dotychczas pobierana opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego. Opłatę przekształceniową można uiścić jednorazowo, uzyskując nawet 60% bonifikaty. Można też zdecydować się na opłatę w ratach: dokonywaną raz do roku przez kolejne 20 lat.

Podobne artykuły

pixabay, piviso

Twój portfel

500 plus na zdrowie. Nowy program resortu zdrowia obejmie tylko osoby powyżej 40. roku życia

Czytaj więcej >
Trwają prace nad europejską płacą minimalną

Twój portfel

Europejska płaca minimalna. Poprawki w dyrektywie korzystne dla pracowników

Czytaj więcej >
Emerytura

Twój portfel

Pomoc też dla emerytów, mogą dostać 2080 zł. Warunek jest jeden

Czytaj więcej >
Zmiana cen gazu o kilka procent

Twój portfel

Musimy przygotować się na zmianę cen gazu. Czeka nas już od lipca

Czytaj więcej >
Abonament nadal trzeba płacić. KRRiT poinformowała wszystkich.

Twój portfel

KRRiT wydała specjalny komunikat dotyczący abonamentu. Polacy będą wściekli na jego treść

Czytaj więcej >
Banki nie mają innego wyjścia i muszą podnosić opłaty?

Twój portfel

Banki drastycznie podnoszą ceny swoich usług. Będziemy płacić znacznie więcej

Czytaj więcej >