BiznesINFO.pl
Przekształcenie użytkowania wieczystego

pixabay.com

Przekształcenie użytkowania wieczystego

3 Stycznia 2021

Autor tekstu:

Magdalena Chajzler

Udostępnij:

Obowiązujące przepisy umożliwiają automatyczne przekształcenie się większości użytkowników wieczystych we właścicieli. Jakich formalności trzeba dopełnić, aby móc przekształcić użytkowanie wieczyste we własność użytkowanej nieruchomości?

Czym jest przekształcenie użytkowania wieczystego według ustawy?

Od stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dzięki ustawie z dniem 1 stycznia 2019 r. wszyscy użytkownicy wieczyści stali się właścicielami gruntów zabudowanych.

Ustawa reguluje również kwestie związane z zakwalifikowaniem danego gruntu jako grunt mieszkaniowy. W myśl ustawy gruntami mieszkaniowymi są zatem te nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne razem z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z tych budynków. Z kolei w przypadku budynków wielorodzinnych przynajmniej połowa musi stanowić lokale mieszkalne.

Przekształcenie użytkowania wieczystego – obowiązki właścicieli

Właściciel musi zadbać o wpisanie jego własności do odpowiedniej ewidencji. W tym celu konieczne jest dokonanie zmian zapisów w księdze wieczystej nieruchomości oraz ewidencji gruntów i budynków.

W celu dokonania formalności związanych z przekształcenie użytkowania wieczystego właściciel musi uzyskać zaświadczenie o dokonanym przekształceniu. Zaświadczenia takie wydaje starosta (dla gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa), dyrektor oddziału terenowego KOWR (dla gruntów rolnych), dyrektor oddziału regionalnego AMW (dla gruntów wojskowych), wójt, burmistrz, prezydent miasta (dla gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego) itd.

Zaświadczenie to wydawane jest na wniosek lub z urzędu. Jeśli właściciel sam nie wystąpi z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego, wówczas odpowiedni organ sam w ciągu 12 miesięcy od dnia przekazania wystawi dokument i wyśle do właściciela.

Ile wynosi opłata od przekształcenia użytkowania wieczystego?

Zaświadczenie zawiera szczegółowe oznaczenia nieruchomości, potwierdzenie przekształcenia oraz informację o obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej. Opłata ta to nic innego, jak dotychczas pobierana opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego. Opłatę przekształceniową można uiścić jednorazowo, uzyskując nawet 60% bonifikaty. Można też zdecydować się na opłatę w ratach: dokonywaną raz do roku przez kolejne 20 lat.

Podobne artykuły

500 plus

Twój portfel

Szykują się zmiany w programie 500 plus. Będzie waloryzacja świadczenia?

Czytaj więcej >
Podatki i opłaty

Twój portfel

Nowe podatki i opłaty już za pasem. Już wiemy, kiedy i ile zapłacisz

Czytaj więcej >
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. 16.06.2019. n/z Polskie banknoty.

Twój portfel

Na świadczenie resort wydał już 840 mln zł. Jeszcze 2 mln Polaków ma prawo dostać, może tobie też się należy

Czytaj więcej >
Składki zdrowotne wzrosną

Twój portfel

Składki zdrowotne w górę. Braki w służbie zdrowia rząd chce łatać twoimi pieniędzmi

Czytaj więcej >
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News.

Twój portfel

500 plus już droższe od elektrowni atomowej. Rok w rok na program wydajemy fortunę

Czytaj więcej >
Banknot z podobizną Lecha Kaczyńskiego zostanie wyemitowany już w listopadzie 2021 r.

Twój portfel

Banknot z Lechem Kaczyńskim już zaprojektowany. Niedługo emisja

Czytaj więcej >