Premia uznaniowa – kiedy można na nią liczyć?
pixabay.com
Autor Agata Andrzejczak - 1 Lutego 2021

Premia uznaniowa – kiedy można na nią liczyć?

Premia uznaniowa często stosowana jest przez pracodawców jako narzędzie motywacji pracowników i zachęta do osiągania lepszych wyników pracy. Należy jednak pamiętać, że ten rodzaj premii jest jedynie elementem fakultatywnym, a jej przyznanie leży całkowicie po stronie pracodawcy.

Na czym polega premia uznaniowa?

Premia uznaniowa to nagroda w formie dodatkowego wynagrodzenia przyznawana pracownikom według woli pracodawcy. To oznacza, że jej wysokość i sama możliwość jej otrzymania zależy wyłącznie od decyzji przedsiębiorcy. Premia może zostać przyznana pojedynczemu pracownikowi lub całemu zespołowi pracowników za wykonanie konkretnego zadania czy określonej grupy obowiązków. Pracodawca powinien każdorazowo wytłumaczyć powód przyznania premii uznaniowej oraz przekazać informację dotyczące wysokości nagrody.

Ze względu na dobrowolny charakter świadczenia pracownicy nie mogą rościć sobie prawa do przyznania premii uznaniowej przez pracodawcę – w przeciwieństwie do premii regulaminowej. Istnieje jednak pewien wyjątek – jeżeli grupa pracowników otrzymała premię za wykonanie konkretnych zadań, a część zespołu została pominięta mimo wykonania takiego samego zakresu obowiązków, mogą rościć sobie prawo do wypłaty premii uznaniowej. Ponadto jeżeli premia została przyznana danemu pracownikowi, ale nigdy nie doszło do jej wypłacenia, również istnieje prawo do ubiegania się o przekazanie ustalonej kwoty.

Gdzie można szukać zasad przyznawania premii uznaniowej?

Jeżeli dany pracodawca zatrudnia mniej niż 50 osób, powinien określić zasady premiowania dla każdego pracownika indywidualnie w treści umowy o pracę lub zredagować dedykowany regulamin przyznawania premii uznaniowej. Jeżeli z kolei zatrudnia więcej niż 50 osób i nie jest objęty układem zbiorowym pracy, regulamin pracy powinien być obowiązkowo utworzony przez pracodawcę.

Regulamin przyznawania premii uznaniowej powinien zawierać zasady jej wydawania oraz częstotliwość – premia może być miesięczna, kwartalna lub roczna.

Czy premia uznaniowa podlega opodatkowaniu?

Zgodnie z art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, premia uznaniowa jest przychodem pracownika wynikającym ze stosunku pracy, który dolicza się do pozostałych przychodów uzyskanych z tego źródła, a co za tym idzie, pracodawca ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od premii dochodowej. Dlatego premia uznaniowa podlega opodatkowaniu tak samo jak wynagrodzenie zasadnicze i razem stanowią podstawę składek ZUS.

Premia uznaniowa a płatny urlop i wynagrodzenie chorobowe

Podstawa wynagrodzenia urlopowego nie uwzględnia premii uznaniowej, ponieważ ta jest nieregularna. A co w przypadku wynagrodzenia chorobowego, gdy pracownik uda się na tak zwane L4? Premia uznaniowa wchodzi do podstawy wypłaty chorobowego, gdy pracownik nie zachowuje do niej prawa w czasie, gdy przebywa na zwolnieniu lekarskim. W związku z urlopem chorobowym niezbędne będzie zmniejszenie jej wysokości.

Premia uznaniowa a nagroda – różnice

Należy rozróżnić premię uznaniową od nagrody wręczanej przez pracodawcę. Premie wypłacane są z funduszu płac, a nagrody z pozostałych środków firmy. W przypadku nagrody pracownik nie ma obowiązku spełnić określonej grupy wymagań ustalonych w regulaminie bądź umowie. Jeżeli pracownik spełni wymagania, ma prawo domagać się przyznania premii uznaniowej w przeciwieństwie do nagrody.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News