Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Pełnomocnictwo pocztowe, czym jest? Dlaczego i kiedy warto go udzielić?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 09:17

Pełnomocnictwo pocztowe, czym jest? Dlaczego i kiedy warto go udzielić?

mail-1707817 1280

W życiu gospodarczym czy zawodowym niejednokrotnie zdarzają się wyjazdy służbowe związane z wykonywanym zawodem lub działalnością gospodarczą. W sytuacji, gdy listonosz nie zastanie adresata pod wskazanym adresem przesyłki, zostawi w skrzynce awizo. Przy takim obrocie sprawy, przesyłkę będzie trzeba odebrać na poczcie. Wówczas pomocne może okazać się pełnomocnictwo pocztowe, ponieważ zezwala ono na odbiór przesyłki upoważnionej osobie, bez względu na rodzaj przesyłki czy miejsce, w którym pełnomocnik mieszka. Jak go udzielić? Szczegóły wyjaśniamy w poniższym artykule.

Pełnomocnictwo pocztowe, w jaki sposób udzielić pełnomocnictwa pocztowego?

Aby udzielić pełnomocnictwa pocztowego innej osobie, osoba udzielająca pełnomocnictwo musi udać się osobiście do placówki poczty. Związane jest to z wymogiem, iż osoba udzielająca pełnomocnictwa pocztowego musi popisać dokumenty w obecności pracownika placówki pocztowej. Obecność osoby, której pełnomocnictwo jest udzielane, nie jest konieczna w tej sytuacji, natomiast dane osoby, której pełnomocnictwo będzie udzielone, są obligatoryjne. W treści pełnomocnictwa powinny zostać zwarte informacje dotyczące imienia i nazwiska oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, której pełnomocnictwo zostanie udzielone. Pełnomocnictwo pocztowe może zostać udzielone na czas nieokreślony (do odwołania) bądź na czas określony, pierwsze rozwiązanie jest znacznie wygodniejsze, o ile pełnomocnictwo udzielane jest osobie zaufanej. W treści pełnomocnictwa można wyróżnić, jakiego rodzaju przesyłek pełnomocnictwo dotyczy. W treści wskazać należy również,  jakiego adresu pełnomocnictwo pocztowe dotyczy, czyli pełnomocnik będzie w stanie odbierać przesyłki pocztowe skierowane tylko i wyłącznie na ten konkretny adres. W sytuacji, gdy adresów pocztowych jest więcej niż jeden, należy dla każdego adresu z osoba udzielić pełnomocnictwa pocztowego.

Pełnomocnictwo pocztowe, dlaczego odbiór przesyłki może mieć duże znaczenie?

W sytuacji, gdy listonosz pozostawił awizo, po odbiór adresowanej przesyłki należy udać się do placówki pocztowej we wskazanym w awizo terminie. Uwaga! Nieodebranie przesyłki może skutkować w niektórych przypadkach negatywnie, zdarza się, że nieodebrana przesyłka traktowana jest jako doręczona. W sytuacji, gdy była to przesyłka z sądu bądź urzędu, jej nieodebranie może mieć negatywny wydźwięk na prowadzoną sprawę np. wskazany w niej termin upłynie. Warto mieć to na uwadze przy planowaniu dłuższego urlopu lub absencji w pracy. W momencie, gdy termin przesyłki upływa przed powrotem adresata, rozwiązaniem tej sytuacji z pewnością będzie udzielenie pełnomocnictwa pocztowego.

Pełnomocnictwo pocztowe, jak wygląda odbiór przesyłki przez pełnomocnika?             

Oryginalny dokument potwierdzający nadanie pełnomocnictwa pocztowego zostaje w placówce pocztowej. Należy jednak pamiętać, iż kopia oryginału może okazać się przydatna, jednak nie jest ona wymagana do okazania przy odbiorze przesyłki pocztowej. Pełnomocnik odbierając przesyłkę z placówki pocztowej powinien poinformować pracownika poczty o udzielonym pełnomocnictwie w tym zakresie, w dalszej kolejności pracownik poczty powinien zweryfikować w wykazie, czy faktycznie udzielenie pełnomocnictwa miało miejsce.

Pełnomocnictwo pocztowe, czy zawsze jest potrzebne?

Jeśli do placówki pocztowej z awizo uda się jeden z domowników adresata, posiadający ten sam adres zamieszkania (np. w dowodzie osobistym) to odbiór przesyłki będzie możliwy bez większych komplikacji, przesyłka zostanie wydana przez placówkę pocztową za okazaniem dokumentu. Problemem w takiej sytuacji może okazać się odbiór przesyłek sądowych. W takim obrocie sprawy, udzielone pełnomocnictwo „na kartce” przez adresata w niczym nie pomoże, pracownik poczty odmówi wydania takiej przesyłki nawet osobie spokrewnionej z adresatem. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest udzielenie pełnomocnictwa pocztowego - w innych okolicznościach pracownicy pocztowi będą odmawiać wydania przesyłki sądowej.

Tagi: