BiznesINFO.pl

Marek BAZAK/East News

Obostrzenia dotyczące szkół pozostają w mocy. Do 14 marca starsi uczniowie będą uczyć się zdalnie

22 Marca 2022

Autor tekstu:

Wiktoria Pękalak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie obostrzenia obowiązują w związku z nauką w szkole

  • Kiedy uczniowie starszych klas wrócą do szkół

  • Co z egzaminami i praktykami

Obostrzenia w szkole

Od dzisiaj obowiązuje nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Oznacza to, że do 14 marca w całym kraju uczniowie klas IV-VIII i starsi będą w dalszym ciągu uczyli się zdalnie. Do 14 marca zawieszone będzie też funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych.

Uczniowie klas I-III

Uczniowie młodszych klas będą uczyć się stacjonarnie z wyjątkiem woj. warmińsko-mazurskiego, gdzie liczba zachorowań jest najwyższa. Na Warmii i Mazurach zdalne nauczanie dla wszystkich uczniów bez względu na wiek będzie trwało od 1 do 14 marca.

Obostrzenia nie dotyczą też przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego - tam zajęcia z dziećmi w dalszym ciągu będą odbywać się stacjonarnie.

W nowelizacji, która dziś weszła w życie, znalazł się jeszcze jeden zapis - od 1 marca dyrektor placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole w celu przeprowadzenia badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przekazała PAP.

W dalszym ciągu obowiązują zasady, zgodnie z którymi to dyrektorzy szkół specjalnych decydują o tym, czy zajęcia klas IV-VIII, szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych będą odbywały się w trybie zdalnym , czy stacjonarnie.

PAP przypomina, że ograniczenie funkcjonowania nie dotyczy również szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii z racji specyfiki ich działania.

Egzaminy

Uczniowie klas VIII i klad maturalnych, którzy w bieżącym roku szkolnym będą przystępować do egzaminów, mogą korzystać z konsultacji indywidualnych lub w grupach przeprowadzanych stacjonarnie w szkole. O tym, czy takie zajęcia się odbywają, decyduje dyrektor placówki.

Dyrektorzy mogą także organizować w szkołach testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego i udostępniać pomieszczenia w szkole do przeprowadzania różnego rodzaju konkursów i olimpiad.

Praktyki zawodowe

Uczniowie, którzy muszą zrealizować praktyki zawodowe, mogą bez przeszkód zdobywać doświadczenie, ponieważ zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być w dalszym ciągu prowadzone. Warunkiem jednak jest, że grupy będą na tyle niskie, by możliwe było zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

W dalszym ciągu możliwe będzie kontynuowanie praktyk u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Tagi:

Podobne artykuły

Polska i Świat

Ważny komunikat ZUS dla płatników składek. Od 27 marca konieczny nowy certyfikat
Czytaj więcej >

Polska i Świat

Konfiskata auta nietrzeźwemu kierowcy. Nowe przepisy mają być nieco mniej restrykcyjne
Czytaj więcej >

Polska i Świat

Operatorzy wyłączą sieć 3G na terenie Polski. Wiele telefonów przestanie działać
Czytaj więcej >

Polska i Świat

Refundacja badań przez NFZ. Oto lista darmowych zabiegów
Czytaj więcej >

Polska i Świat

Gliński komentuje wypowiedź Tuska dotyczącą reparacji od Niemiec: ”Tak odpowiada menel”
Czytaj więcej >

Polska i Świat

Elon Musk rekrutuje do swojej gigafabryki pod Berlinem. Wiemy ile można zarobić
Czytaj więcej >
Wiktoria Pękalak

Redaktor Biznesinfo. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, student filozofii. Wcześniej w miesięczniku "Teatr". Niestrudzenie projektuje zasadę ekwiwalencji z osi odbioru na oś kombinacji.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: [email protected]