Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Finanse > Jakie rodzaje weksla wyróżniamy?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:36

Jakie rodzaje weksla wyróżniamy?

Jakie rodzaje weksla wyróżniamy?
Pixabay.com

Czym jest weksel?

Weksel jest dosyć specyficzną  odmianą papieru wartościowego. Sporządzany jest w formie pisemnej, który stanowi bezwarunkowe zobligowanie do wypłacenia okazicielowi lub osobie wskazanej w wekslu określonej kwoty pieniężnej w ściśle wyznaczonym terminie przez osoby, które go podpisały. W wystawianiu weksla niezwykle ważne jest to, aby został on podpisany odręcznie przez osobę, która posiada zdolność do zaciągania zobowiązań wekslowych, a musi posiadać również wszelkie elementy wymagane prawnie. Dokładnie zagadnienia dotyczące weksli w Polsce reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku zwana „Prawem wekslowym”.

Kto jest uczestnikiem stosunku wekslowego jako całości?   

W życiu gospodarczym wykorzystuje się wiele specyficznych nazw dotyczących obrotu wekslowego. Omawiając różne rodzaje weksla warto zapoznać się z podstawowym słownictwem, aby ułatwić sobie zrozumienie wszelkich terminów dotyczących stosunku wekslowego czy wspomnianych rodzajów weksla na rynku. Uczestnikami stosunku wekslowego są co do zasady następujące osoby:

  • trasant – jest to osoba wystawiająca weksel,

  • trasat – dłużnik wekslowy; osoba, która ma zapłacić kwotę wskazana w wekslu,

  • remitent – jest to pierwszy wierzyciel wekslowy, osoba wskazana na wekslu, której ma zostać wypłacona kwota wskazana w wekslu,

  • akceptant – jest to trasat po przyjęciu i zaakceptowaniu weksla; osoba, która zobligowała się do zapłaty kwoty na wekslu,

  • domicylant – osoba, u której ustalono miejsce zapłaty weksla – domicylantem może być tylko i wyłącznie bank.

Jakie rodzaje weksla wyróżniamy?

Zasadniczo na rynku finansowym wyróżniamy dwa rodzaje weksla:

1.      Weksel własny zwany również solą – jest to dokument, który zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie osoby wystawiającej do zapłacenia określonej kwoty w określonym miejscu i czasie;

2.      Weksel trasowany zwany również ciągnionym, trata, przekazanym – jest to dokument zawierający skierowanie do oznaczonej na nim osoby (trasata) bezwarunkowego polecenia opłacenia określonej kwoty pieniężnej, określonej osobie (remitentowi), w określonym miejscu i czasie.

Czy istnieją jakieś specyficzne rodzaje weksla?

Weksel sam w sobie niewątpliwie jest specyficznym rodzajem papieru wartościowego, w którym to trasant obliguje się do spłaty wyznaczonej kwoty na korzyść adresata. Na podstawie sporządzonego przez trasanta papieru wartościowego, remitent może ubiegać się o spłatę kwoty na którą obliguje weksel. Natomiast weksel in blanco jest wekslem nie w pełni uzupełnionym, a co za tym idzie, nie zawiera wszystkich informacji, np. danych adresata, wysokości kwoty, na jaką oscyluje, daty oraz miejsca płatności. Ten rodzaj weksla najczęściej wystawiany jest z pustym miejscem przeznaczonym na wysokości zadłużenia.

Tagi: