BiznesINFO.pl
Jakie rodzaje weksla wyróżniamy?

Pixabay.com

Jakie rodzaje weksla wyróżniamy?

31 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Tomasz Majta

Udostępnij:

Problemy w regulowaniu zobowiązań w terminie są zagadnieniem bardzo dobrze znanym na rynku. Prowadząc własny biznes, czasami borykamy się ze spłatą zobowiązań względem kontrahentów w określonym terminie. Gwarancją zapłaty może okazać się weksel. Czy weks

Czym jest weksel?

Weksel jest dosyć specyficzną  odmianą papieru wartościowego. Sporządzany jest w formie pisemnej, który stanowi bezwarunkowe zobligowanie do wypłacenia okazicielowi lub osobie wskazanej w wekslu określonej kwoty pieniężnej w ściśle wyznaczonym terminie przez osoby, które go podpisały. W wystawianiu weksla niezwykle ważne jest to, aby został on podpisany odręcznie przez osobę, która posiada zdolność do zaciągania zobowiązań wekslowych, a musi posiadać również wszelkie elementy wymagane prawnie. Dokładnie zagadnienia dotyczące weksli w Polsce reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku zwana „Prawem wekslowym”.

Kto jest uczestnikiem stosunku wekslowego jako całości?   

W życiu gospodarczym wykorzystuje się wiele specyficznych nazw dotyczących obrotu wekslowego. Omawiając różne rodzaje weksla warto zapoznać się z podstawowym słownictwem, aby ułatwić sobie zrozumienie wszelkich terminów dotyczących stosunku wekslowego czy wspomnianych rodzajów weksla na rynku. Uczestnikami stosunku wekslowego są co do zasady następujące osoby:

  • trasant – jest to osoba wystawiająca weksel,

  • trasat – dłużnik wekslowy; osoba, która ma zapłacić kwotę wskazana w wekslu,

  • remitent – jest to pierwszy wierzyciel wekslowy, osoba wskazana na wekslu, której ma zostać wypłacona kwota wskazana w wekslu,

  • akceptant – jest to trasat po przyjęciu i zaakceptowaniu weksla; osoba, która zobligowała się do zapłaty kwoty na wekslu,

  • domicylant – osoba, u której ustalono miejsce zapłaty weksla – domicylantem może być tylko i wyłącznie bank.

Jakie rodzaje weksla wyróżniamy?

Zasadniczo na rynku finansowym wyróżniamy dwa rodzaje weksla:

1.      Weksel własny zwany również solą – jest to dokument, który zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie osoby wystawiającej do zapłacenia określonej kwoty w określonym miejscu i czasie;

2.      Weksel trasowany zwany również ciągnionym, trata, przekazanym – jest to dokument zawierający skierowanie do oznaczonej na nim osoby (trasata) bezwarunkowego polecenia opłacenia określonej kwoty pieniężnej, określonej osobie (remitentowi), w określonym miejscu i czasie.

Czy istnieją jakieś specyficzne rodzaje weksla?

Weksel sam w sobie niewątpliwie jest specyficznym rodzajem papieru wartościowego, w którym to trasant obliguje się do spłaty wyznaczonej kwoty na korzyść adresata. Na podstawie sporządzonego przez trasanta papieru wartościowego, remitent może ubiegać się o spłatę kwoty na którą obliguje weksel. Natomiast weksel in blanco jest wekslem nie w pełni uzupełnionym, a co za tym idzie, nie zawiera wszystkich informacji, np. danych adresata, wysokości kwoty, na jaką oscyluje, daty oraz miejsca płatności. Ten rodzaj weksla najczęściej wystawiany jest z pustym miejscem przeznaczonym na wysokości zadłużenia.

Jak wypełnić, aby weksel był honorowany?

Niezależnie od rodzaju weksla, sporządzając dokument, należy pamiętać, by weksel został poprawnie wypisany. Aby uczynić weksel istotnym, w szczególności należy sporządzać go w formie pisemnej, powinien również zawierać polecenie zapłaty wyznaczonej kwoty pieniężnej (suma wekslowa), a także powinien zawierać frazes „weksel” w tekście umieszczonym na dokumencie w języku, w którym sporządzono ten papier wartościowy. Ważnym jest, aby dowolny rodzaj weksla został podpisany przez osobę wystawiającą. Weksel powinien również zawierać następujące pola z informacjami na temat:

  • miejsca płatności i terminu, w którym powinien zostać spłacony;

  • daty i miejsca sporządzenia papieru wartościowego;

  • dane osoby, na rzecz której ma zostać dokonana spłata sumy wekslowej.

Szczególnym rodzajem weksla jest weksel in blanco. Wówczas nie wszystkie pola muszą zostać wypełnione. Wydawany papier wartościowy zazwyczaj nie posiada informacji dotyczącej sumy wekslowej. Gdy dłużnik nie opłacił zobowiązania, wierzyciel uzyskuje prawo do wypełnienia brakującej informacji, tj. sumy wekslowej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w zapłacie.

Czy istnieje jakikolwiek sposób zabezpieczenia spłaty?

Istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczenia spłaty weksla niezależnie od jego rodzaju. Zapłatę weksla dowolnego rodzaju można zabezpieczyć za pomocą poręczenia wekslowego nazywanego "aval", dotyczy to całości sumy wekslowej lub jej części. Poręczenie może zostać udzielone przez osobę, której podpis widnieje na wekslu, ale równie dobrze może to uczynić osoba trzecia. Poręczenie weksla, niezależnie od rodzaju, zwyczajowo powinno wykazywać, na kogo jest wystawione i powinno zawierać podpis poręczyciela.

Podobne artykuły

Ozonatory robią furorę. Polacy w szale zakupów sprzętu, który do tej pory był sprzedawany profesjonalistom.

Finanse

Jedno urządzenie coraz częściej pojawia się w polskich domach. Pomaga zadbać o prawdziwą czystość

Czytaj więcej >
Kurs złotego umacnia się, ale na jak długo?

Finanse

Nie nadchodzi zbyt dobry okres dla złotówki. Czarne chmury nad polską walutą

Czytaj więcej >
By Wistula - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77468950

Finanse

PKO BP: ceny mieszkań czeka potężny spadek. Eksperci podają o ile

Czytaj więcej >
Właściciele galerii unikną podatku od przychodów z budynku?

Finanse

Nie będą płacić podatku za okres lockdownu. Ministerstwo Finansów w końcu zajęło stanowisko

Czytaj więcej >
Rząd zabierze myśliwym pieniądze?

Finanse

Rząd sięga po pieniądze myśliwych. Polski Związek Łowiecki oburzony, w grę wchodzą miliony złotych

Czytaj więcej >
Dodatek solidarnościowy w Sejmie

Finanse

Dodatek solidarnościowy już rozpatrywany w Sejmie. Wiemy, kto będzie mógł się o niego starać

Czytaj więcej >