Jak otrzymać dotację unijną na rozpoczęcie działalności?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 8 Grudnia 2020

Jak otrzymać dotację unijną na rozpoczęcie działalności?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się często ze sporymi wydatkami. Ogromnym wsparciem mogą okazać się jednak dotacje unijne, z reguły bezzwrotne. Oczywiście, aby starać się o pomoc finansową od Unii Europejskiej, należy spełnić określone warunki. Jak pozyskać dotacje unijne?

Czym są dotacje unijne?

Dotacje unijne to bardzo popularna metoda wsparcia finansowego rozpoczęcia działalności gospodarczej. Pomoc pieniężna pochodzi z Funduszy Europejskich. Co ważne, dotacje unijne z UE są bezzwrotne, zatem przeciwnie niż przy kredytach i pożyczkach beneficjent nie musi oddawać pieniędzy. To właśnie dlatego dotacje unijne cieszą się tak wielką popularnością.

Jednak, aby skorzystać z takiej formy wsparcia na założenie działalności gospodarczej, należy spełnić określone warunki. Dotacje unijne nie są dostępne dla wszystkich, a przyjęcie pieniędzy z Unii Europejskiej wiąże się z pewnym ryzykiem. Jak już wspominaliśmy, dotacje unijne są bezzwrotne, jeśli beneficjent wywiąże się z umowy. W przeciwnym wypadku, gdy przedsiębiorca mimo przyjęcia unijnego wsparcia nie spełni wszystkich stawianych warunków, pieniądze będą podlegać zwrotowi.

Dotacje unijne – dla kogo?

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej przysługują osobom młodym, które są bezrobotne i nie uczą się, a także osobom, które ukończyły 30 lat i pozostają na bezrobociu. To właśnie brak zatrudnienia jest jednym z najważniejszych warunków, choć dotacje unijne mogą uzyskać również te osoby, których zarobki są bardzo niskie, tj, poniżej płacy minimalnej. Każdy wniosek o dotację unijną jest traktowany indywidualnie, zatem wydanie decyzji uzależnia się między innymi od sytuacji na rynku pracy w danej miejscowości lub województwie.

Na wsparcie finansowe mogą liczyć osoby niepełnosprawne oraz kobiety, które chcą wrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim. Dotacje unijne przysługują również osobom, które zamieszkują tereny wiejskie i chcą założyć pozarolniczą działalność.

Warunkiem starania się o dotację unijną jest nie tylko uzyskanie pełnoletności, ale też udział w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości i marketingu. Co więcej, w ciągu 12 miesięcy od złożenia wniosku nie można prowadzić działalności gospodarczej.

Jak już wspominaliśmy, Unia Europejska może udzielić pomocy w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się osoba składająca wniosek. Jednak również sama pomoc może przybrać różną formę. Przykładowo osoby młode mogą otrzymać wsparcie w postaci szkoleń, stażu, praktyk zawodowych oraz pomocy w znalezieniu pracy. Inną formą pomocy może być przyznanie pożyczki na założenie własnej działalności, którą będzie trzeba zwrócić. Uzyskanie bezzwrotnych dotacji unijnych nie jest łatwe, ale jest jak najbardziej możliwe.

Czy dotacje unijne są opodatkowane?

Starając się o dotacje unijne, warto wiedzieć, czy podlegają one opodatkowaniu. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacje, subwencje, dopłaty lub inne świadczenia, które otrzymano jako zwrot wydatków lub na pokrycie kosztów, są uznawane za przychód z działalności gospodarczej. Również dotacje przeznaczone na zakup bądź wytworzenie składników majątku innych niż wartości niematerialne i prawne bądź środki trwałe będą uznawane za przychód.

Jednak, jak czytamy w art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu w ramach pomocy, stanowiącej część programu finansowanego ze środków europejskich stanowią przychód, który jest zwolniony z podatku dochodowego. Nieistotne, czy pieniądze zostaną przeznaczone na zakup lub wytworzenie składników majątku, które nie są środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi. Podsumowując, dotacje unijne nie są opodatkowane.


Jak otrzymać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności?

Aby starać się o dotację unijną, w pierwszej kolejności należy zastanowić się, na jaki cel zostaną przeznaczone otrzymane środki finansowe. Dlatego trzeba przygotować biznesplan, który jest niezbędnym elementem zakładania działalności gospodarczej. Przyszły przedsiębiorca musi wiedzieć, czy jego pomysł na biznes ma szansę na sukces, zatem powinien określić mocne i słabe strony swojej wizji oraz szanse i zagrożenia.

Kolejnym etapem ubiegania się o dotacje unijne jest wybór projektu, który jest realizowany w naszym regionie lub województwie i pozwoli osiągnąć wyznaczony przez nas cel. Programy unijne można znaleźć na stronie internetowej Funduszy Europejskich. Aby przystąpić do danego projektu unijnego, należy przede wszystkim spełniać jego kryteria. Trzeba pamiętać, że każdy projekt posiada swoje własne kryteria.

Gdy wybierzemy już odpowiedni dla nas projekt unijny, musimy skontaktować się z osobą lub instytucją, która odpowiada za jego realizację. Należy upewnić się, że spełniamy ustalone kryteria, następnie przeczytać regulamin projektu i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Złożenie wniosku wraz ze szczegółowym opisem naszego pomysłu, biznesplanem, analizą finansową i innymi dokumentami oznacza, że jesteśmy już na etapie starania się o dotację unijną.

Składając wniosek o dotację unijną na rozpoczęcie działalności gospodarczej, należy uzbroić się w cierpliwość. Analiza naszego zgłoszenia pod względem wykonalności oraz zgodności z ustalonymi wymogami może potrwać nawet do trzech miesięcy.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News