Czym jest spółka komandytowo-akcyjna?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Czym jest spółka komandytowo-akcyjna?

Kiedy można założyć spółkę komandytowo-akcyjną? Jakie warunki trzeba spełnić? Kto może zostać wspólnikiem? Kim jest komplementariusz, a kim akcjonariusz?

Czym jest spółka komandytowo-akcyjna?

Spółka komandytowo-akcyjna to typ spółki prawa handlowego. Zalicza się ją do kategorii spółek osobowych, tak jak spółkę jawną, partnerską i komandytową. Jest to hybryda łącząca w sobie rozwiązania spółki komandytowej i spółki akcyjnej.

Spółka komandytowo-akcyjna nie posiada osobowości prawnej, mimo to Kodeks spółek handlowych przyznaje jej podmiotowość prawną dzięki, czemu spółka może nabywać we własnym imieniu prawa, własność nieruchomości, prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Spółkę komandytowo-akcyjną należy wpisać do rejestru przedsiębiorców KRS. Statut spółki powinien zostać zawarty w formie aktu notarialnego. Wartość kapitału założycielskiego spółki komandytowo-akcyjnej powinna wynosić co najmniej 50 000 zł, a nazwa spółki musi zawierać nazwisko co najmniej jednego komplementariusza oraz oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna” (S.K.A.).

Spółkę komandytowo-akcyjną powołuje się w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą. Występują w niej dwie kategorie wspólników: komplementariusze i akcjonariusze posiadających odmienne pozycje prawne w spółce.

Komplementariusze i akcjonariusze w spółce komandytowo-akcyjnej

Komplementariusz jest w spółce komandytowo-akcyjnej inwestorem aktywnym, który zarządza przedsiębiorstwem i reprezentuje spółkę na zewnątrz. Posiada również nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki – odpowiada za te zobowiązania całym swoim majątkiem.

Akcjonariusz jest z kolei inwestorem pasywnym, który objął lub nabył akcje emitowane przez spółkę komandytowo-akcyjną. Nie ponosi on żadnej odpowiedzialności wobec wierzycieli spółki, a jego podstawowym obowiązkiem jest wniesienie wkładu.

Kto może zostać wspólnikiem w spółce komandytowo-akcyjnej?

Zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, a którym ustawa przyznała zdolność prawną, mogą zostać wspólnikami w spółce komandytowo-akcyjnej. Dodatkowo, ten sam podmiot może być komplementariuszem i akcjonariuszem w takiej spółce.

Jakie są cechy spółki komandytowo-akcyjnej?

W spółce komandytowo-akcyjnej funkcjonuje walne zgromadzenie, a także możliwe jest ustanowienie rady nadzorczej. To czyni ją podobną do spółek kapitałowych.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News