Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Czym jest dodatek solidarnościowy?
Maria Czekańska
Maria Czekańska 30.05.2021 02:00

Czym jest dodatek solidarnościowy?

Biznes Info
Biznes Info

W czasach pandemii koronawirusa zostały wprowadzone nowe świadczenia, które mają za zadanie pomóc obywatelom w czasie kryzysu. Jednym ze świadczeń w ramach działań antykryzysowych jest dodatek solidarnościowy.

Czym jest dodatek solidarnościowy?

Dodatek solidarnościowy powstał po to, aby wesprzeć osoby w trudnym położeniu życiowym. O świadczenie mogą się starać osoby, które w następstwie pandemii straciły pracę po 15 marca 2020 roku lub są osobami bezrobotnymi, zarejestrowanymi w urzędzie pracy. Wnioski będą pozytywnie rozpatrywane zarówno w przypadku otrzymania wypowiedzenia, jak i wygaśnięcia umowy. O tym, jakie jeszcze wymogi trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie, piszemy poniżej.

Komu przysługuje dodatek solidarnościowy?

Aby otrzymać dodatek solidarnościowy, trzeba spełnić kilka kryteriów. Oprócz wspomnianych już wymogów, osoba dodatkowo musi:

  • mieszkać na terytorium Polski oraz posiadać obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej lub być cudzoziemcem w rozumieniu art. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałaniu negatywnym skutkom COVID-19;

  • podlegać minimum przez okres 60 dni ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę;

  • nie podlegać ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wyjątki stanowią sytuację, kiedy:

    • pobierasz stypendium;

    • jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna;

    • jesteś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

Czy warto skorzystać ze świadczenia?

Dzięki uzyskanemu świadczeniu otrzymasz kwotę 1400 zł za okres od 1 czerwca do 20 sierpnia 2020 r. Warto jest nie zwlekać ze składanym wnioskiem, gdyż dodatek solidarnościowy otrzymasz najwcześniej za miesiąc, w którym złożyłeś wniosek. Należy przy tym pamiętać, że jeśli jesteś osobą zarejestrowaną w urzędzie pracy jako bezrobotna i pobierasz z tego tytułu zasiłek, utracisz go w sytuacji otrzymania świadczenia. Dokładnie to samo przydarzy się, jeśli otrzymujesz stypendium. Osobom otrzymującym dodatek solidarnościowy nie przysługują również prawo do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego. Warto jest więc przed przystąpieniem do świadczenia obliczyć, która opcja będzie dla Ciebie najbardziej opłacalną.

Jakie dokumenty musisz przygotować?

Jeśli zdecydowałeś się ubiegać o dodatek solidarnościowy, musisz najpierw uzupełnić Wniosek EDS. Jest on dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wniosku, możesz skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych telefonicznie lub drogą e-mailową. Kontakt odnajdziesz na ich stronie internetowej.