Czym jest cesja i jak powinna wyglądać umowa cesji?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 13 Listopada 2020

Czym jest cesja i jak powinna wyglądać umowa cesji?

Cesja, czyli „cessio” w języku łacińskim, oznacza dobrowolne ustąpienie. Gdy już poznaliśmy etymologię tego słowa, powinniśmy wiedzieć, że cesja polega na przeniesieniu wierzytelności. W poniższym artykule wyjaśniamy, w jakich sytuacjach można z niej skorzystać i co powinna zawierać umowa.

Cesja wierzytelności – czym jest?

Cesja wierzytelności to nic innego jak przeniesienie wierzytelności z jednej osoby na drugą. W polskim prawie czynność ta jest regulowana przez przepisy art. 509-517 Kodeksu cywilnego. Strony muszą zawrzeć odpowiednią umowę cywilnoprawną. Cedent, czyli wierzyciel, przelewa wierzytelność na cesjonariusza, czyli nabywcę. Co więcej, wierzyciel może dokonać cesji bez zgody i wiedzy dłużnika.

Cesja – co może być jej przedmiotem?

Przedmiotem cesji może być praktycznie każda wierzytelność, pod warunkiem, że jest zgodna z przepisami ustawy i właściwościami zobowiązania. Cesja może dotyczyć całości lub części wierzytelności, a także usługi, za którą płatność nastąpi w przyszłości.

Trzeba również pamiętać, że w umowie może pojawić się zapis o wyłączeniu możliwości dokonania cesji. Ponadto można przenosić wierzytelności, które są przedawnione lub zabezpieczone hipoteką. Szczegóły na ten temat znajdziemy w art. 79 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Cesja – co musi zawierać umowa

Pierwsza i najważniejsza kwestia – umowa cesji zdecydowanie powinna zostać przygotowana na piśmie. Dzięki temu łatwiej wyjaśnimy ewentualne niejasności, do których mogłoby dojść w trakcie wykonywania postanowień umowy. Druga sprawa – umowa musi zawierać podstawowe elementy, takie jak data oraz miejsce jej zawarcia, dane stron umowy i zapis o dokonaniu przeniesienia wierzytelności. Należy także określić moment przelewu wierzytelności, zapisać cenę przedmiotu umowy cesji oraz dodać klauzulę o obowiązku poinformowania dłużnika.

W umowie cesji powinno znaleźć się oświadczenie, w którym cedent potwierdza, że wierzytelność będzie mu przysługiwała. Dokument ten musi także precyzyjnie opisywać wierzytelność i wyjaśniać, czy obejmuje całość, czy tylko część wierzytelności. Warto również zaznaczyć stosunek prawny, który z tego wynika.

Jeśli nie wiemy, w jaki sposób należy przygotować umowę cesji, lub po prostu chcemy ułatwić sobie życie, w Internecie znajdziemy różne gotowe wzory, które możemy pobrać za darmo. Z pewnością okażą się przydatne i zagwarantują nam, że umowa zostanie należycie przygotowana.

Czym jest cesja leasingu?

Leasing to jeden z umownych stosunków cywilnoprawnych, pozwalający jednej ze stron umowy przekazać drugiej stronie prawo do korzystania z określonej rzeczy na określony czas, w zamian za terminowe spłacanie rat leasingowych. Zatem cesja leasingu to nic innego, jak przeniesienie praw umowy leasingowej z jednego leasingobiorcy na nowego.

Jednak aby dokonać cesji leasingu, należy spełnić pewne warunki. Przede wszystkim okres umowy leasingowej musi wynieść co najmniej 40% ustawowego okresu, czyli co najmniej 24 miesiące (jeśli mowa o dużych maszynach to jest to minimum 36 miesięcy). Kolejnym wymogiem jest dokonanie opłaty za cesję leasingu, która może wynosić od kilkuset złotych wzwyż. Na koniec, cesja leasingu wymaga porozumienia pomiędzy leasingodawcą, leasingobiorcą i wskazaną firmą.

Czym jest cesja powiernicza?

Cesja powiernicza wierzytelności stanowi połączenie zwykłej cesji z windykacją należności i należy do umów nienazwanych. Ten konkretny rodzaj cesji polega na tym, że wierzyciel nawiązuje współpracę z cesjonariuszem, np. z firmą windykacyjną, której zleca wyegzekwowanie wierzytelności od dłużnika. Uzyskane świadczenie jest następnie przekazywane cedentowi.

Mówiąc w prostych słowach, cesja powiernicza pozwala przekazać firmie windykacyjnej prawa, które przysługują wierzycielowi. Firma ta postępuje przeciwko dłużnikowi jako wierzyciel, ściąga dług i przelewa go zleceniodawcy.

Cesja w praktyce

Umowa cesji jest bardzo przydatnym rozwiązaniem w życiu codziennym każdego z nas. Z cesji możemy skorzystać np. gdy chcemy zrezygnować z abonamentu telewizyjnego. W normalnej sytuacji zostalibyśmy zmuszeni do zapłacenia kary za wycofanie się z umowy. Tymczasem cesja pozwoli nam przekazać swoje prawa i obowiązki innej osobie, która może być zainteresowana korzystaniem z abonamentu. Wtedy to osoba trzecia wchodzi w jego posiadanie i dokonuje opłat w ramach umowy korzystania z abonamentu.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News