BiznesINFO.pl > Twój portfel > Czym jest bon zasiedleniowy i kto może go otrzymać?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:36

Czym jest bon zasiedleniowy i kto może go otrzymać?

Czym jest bon zasiedleniowy i kto może go otrzymać?
pixabay.com

 Kto może się ubiegać o bon zasiedleniowy?

Bon zasiedleniowy może otrzymać każda osoba zarejestrowana jako bezrobotna, o ile nie ukończyła 30. roku życia. Wystarczy, że będzie chciała przeprowadzić się do innego miasta w celu znalezienia pracy zarobkowej. Miasto, w którym zdecyduje się zamieszkać, musi być oddalone o co najmniej 80 km od obecnego miejsca zamieszkania lub dojazd do pracy w obie strony musi przekraczać trzy godzinny dziennie. Dodatkowymi warunkami jest odpowiednia pensja i okres bycia zatrudnionym. Pensja w podjętej prac musi wynosić co najmniej wartość najniższej krajowej, czyli 2 250 zł brutto. Istotne jest też to, by osoba otrzymująca bon podlegała ubezpieczeniom społecznym w miejscu zatrudnienia. Ważne jest również to, że osoba, która pobrała bon, musi pozostać w nowej pracy przez co najmniej 6 miesięcy. W przypadku niespełniania tego warunku zmuszona jest oddać otrzymaną kwotę.

WAŻNE! Osoba ubiegająca się o bon nie musi podjąć zatrudnienia w zakładzie pracy. Może także prowadzić własną działalność. Również w tym przypadku obowiązuje zasada utrzymania pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Jak złożyć wniosek?

By otrzymać bon, należy złożyć wniosek do starosty. Wzór wniosku możemy pobrać ze strony naszego urzędu pracy. Następnie, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podpisana zostaje umowa umowa między ubiegającym się o bon a starostą. To na jej podstawie bon zostaje wypłacony. Wartość bonu zasiedleniowego może wynieść aż 9 tysięcy złotych.

Do czego zobowiązany jest przyjmujący bon zasiedleniowy?

Bon zasiedleniowy wiąże się też z obowiązkami. Co więcej, należy szybko się z nich wywiązać. W ciągu 30 dni konieczne jest dostarczenie do powiatowego urzędu pracy dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej. Również w ciągu 30 dni należy złożyć zaświadczenie wykazujące, że spełniony został przez warunek odległości lub czasu dojazdu od miejscowości, w której otrzymujący bon żył do tej pory. Natomiast do 8 miesięcy trzeba dostarczyć dokument potwierdzający, że jest się nadal osobą pracującą – czy to nadal w tym samym przedsiębiorstwie, czy innym, czy też wciąż na własną rękę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

WAŻNE! Jednym z warunków otrzymania bonu na zasiedlenie dla przedsiębiorców jest przychód, który generuje ich działalność gospodarcza, oraz opłacanie składek na ubezpieczania społeczne. Przychód miesięczny musi wynosić co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie miesięczne brutto. Dobrą informacja jest taka, że kwota minimalnego wynagrodzenia brutto nie musi być podstawą wymiaru składek. By otrzymać bon, wystarczy opłacać składki preferencyjne.

Co w przypadku utraty stanowiska pracy?

Może zdarzyć się, że osoba, która pobrała bon zasiedleniowy, straci pracę lub zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej. Na szczęście taka sytuacja nie oznacza natychmiastowej konieczności zwrotu wartości bonu. Wystarczy, że osoba ta podejmie nowe zatrudnienie i powiadomi o tym w ciągu 7 dni roboczych urząd, dostarczając do niego:

  • potwierdzenie podjęcia nowej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia działalności gospodarczej,

  • oświadczenie, że nowa praca spełnia warunek odległości miejsca zatrudnienia od miejsca zamieszkania.

Przy szukaniu nowej pracy warto pamiętać, że korzystając z bonu zasiedleniowego, nie trzeba pracować w oparciu o umowę o pracę. Inne formy zatrudnienia również są dopuszczalne.

Tagi:
Polecane