Z jakich ulg podatkowych możemy skorzystać za 2020 rok?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 3 Stycznia 2021

Z jakich ulg podatkowych możemy skorzystać za 2020 rok?

Podatki są obowiązkowe, nikt jednak nie lubi ich płacić. Znaczna część naszej pensji jest przekazywana na rzecz państwa i sami nie możemy jej wykorzystać. Na szczęście polski system podatkowy zawiera również ulgi podatkowe i odliczenia, dzięki którym część pieniędzy może zostać w naszym portfelu. Jakie są ulgi podatkowe i jakie warunki należy spełnić, aby móc z nich skorzystać?

Ulgi podatkowe – podstawowe informacje

Ulgi podatkowe to zwolnienia, odliczenia, obniżki lub zmniejszenia, które pozwalają obniżyć podstawę opodatkowania lub wysokość należnego podatku. Z ulg podatkowych może skorzystać każdy z nas – oczywiście po spełnieniu określonych warunków. Warto wiedzieć, czym są i jakie ulgi podatkowe nam przysługują, abyśmy mogli zachować przynajmniej część pieniędzy w naszej kieszeni.

Warto pamiętać, że urząd skarbowy nie informuje podatników o prawie do skorzystania z konkretnej ulgi. Zatem każdy sam musi dbać o wprowadzenie odpowiedniej ulgi podatkowej w deklaracji rocznej.

Nie zapomnij o dokumentacji!

Warto również mieć świadomość, że jeśli przysługuje nam prawo do konkretnej ulgi podatkowej, zdecydowanie powinniśmy udokumentować to prawo. Zgodnie z art. 275 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy może zwrócić się do podatnika o okazanie stosownych dokumentów lub o złożenie ich fotokopii. Jeśli okaże się, że skorzystaliśmy z ulgi podatkowej, choć nie mieliśmy prawa, urząd skarbowy nakaże nam zapłacenie zaległego podatku wraz z odsetkami i nałoży na nas kary finansowe.

Oczywiście, podatnik ma również możliwość uniknąć przykrych konsekwencji, jeśli błąd został popełniony nieumyślnie. W takiej sytuacji wystarczy złożyć korektę zeznania PIT. Z korekty możemy również skorzystać, gdy zapomnieliśmy uwzględnić ulgę podatkową.

Ulgi podatkowe za 2020 rok

Aby móc skorzystać z prawa do danej ulgi podatkowej, odliczenia lub zwolnienia, powinniśmy przede wszystkim dowiedzieć się, jakie warunki należy spełnić. Za 2020 rok podatnicy mogą wybierać wśród 14 różnych ulg podatkowych. Jeśli nie wiesz, czy przysługuje Ci prawo do konkretnej ulgi podatkowej, zapoznaj się z poniższą listą, w której krótko opiszemy najważniejsze z nich.

1. Ulga na dziecko – jest to zdecydowanie najpopularniejsza ulga podatkowa i, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy podatników wychowujących dziecko. Zatem mogą z niej skorzystać rodzice, opiekunowie lub rodzice zastępczy. Ulga przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, jest niepełnosprawne i otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną lub nie ukończyło 25 lat i uczy się, a jego dochody i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych po ich zsumowaniu nie przekraczają 3 089 zł.

2. Ulga dla młodych – ulga przeznaczona wyłącznie dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy oraz z umów zleceń do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów i płatników.

3. Ulga rehabilitacyjna – skorzystać z niej mogą osoby niepełnosprawne, a także podatnicy, którzy utrzymują osobę niepełnosprawną. Ta konkretna ulga podatkowa obejmuje wydatki poniesione na rehabilitację oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

4. Ulga na Internet – pozwala odliczyć od dochodu lub przychodu poniesione w danym roku podatkowym wydatki na Internet. Przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia. Podatnik może odliczyć poniesione wydatki, ale nie więcej niż 760 zł w roku podatkowym.

5. Odliczenie straty – podatnik, który poniósł stratę ze źródła przychodów w roku podatkowym, ma prawo obniżyć o jej wysokość dochód uzyskany z tego samego źródła.

6. Odliczenia z tytułu darowizn – podatnik może dokonać odliczenia za: darowiznę na działalność pożytku publicznego lub działalność charytatywną, na krwiodawstwo, kult religijny, kształcenie zawodowe, darowizny komputerów przenośnych, a także darowizny przekazane na walkę z COVID-19.

7. Prawa własności intelektualnej – ta ulga podatkowa jest skierowana do podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R), którym przysługują określone chronione prawem prawa własności intelektualnej (kwalifikowane IP), a przedmiot ochrony został w ramach tej działalności wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika.

8. Ulga z tytułu inwestycji – polega na zwolnieniu od podatku dochodów, do wysokości wynikającej ze wsparcia przyznanego na realizację nowej inwestycji. Wysokość zwolnienia podatkowej jest zależna od wysokości kosztów określonego rodzaju poniesionych przez podatnika oraz maksymalnej dopuszczalnej w danych warunkach pomocy publicznej. Zwolnienie to dotyczy wyłącznie dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News