BiznesINFO.pl > Twój portfel > Ulga na dzieci. Czym jest ulga na dzieci? Kto może z niej skorzystać?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:39

Ulga na dzieci. Czym jest ulga na dzieci? Kto może z niej skorzystać?

ulga na dzieci
Pixabay.com

Ulgę na dzieci rozlicza się w systemie miesięcznym. Pobiera się ją za każdy pojedynczy miesiąc. Przykładowo: jeśli dziecko kończy 25 lat w lipcu, a więc ulga przestaje go dotyczyć, rodzic może pobrać ulgę jedynie za 7 miesięcy (od stycznia do lipca). Co ważne – ulgę rozlicza się dopiero w zeznaniu rocznym, po zakończeniu roku podatkowego.

Ulga na dzieci. Komu przysługuje ulga na dzieci?

Ulgę podatkową mogą otrzymać osoby będące rodzicami, opiekunami prawnymi lub rodzicami zastępczymi dziecka lub dzieci. O ulgę może ubiegać się rodzic lub opiekun dziecka, które:

 • jest małoletnie, czyli nie ukończyło 18 lat,

 • uczy się, o ile nie przekroczyło wieku 25 lat,

 • jest niepełnosprawne i przyjmuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną; w tym wypadku wiek nie ma znaczenia.

Do okresu nauki wlicza się również okres wakacji. Oznacza to, że rodzic może skorzystać z ulgi na dzieci także za okres wakacji po szkole średniej, nawet jeśli dziecko nie będzie kontynuować dalszej edukacji. Ulga przyznawana jest za okres, gdy dziecko posiada status ucznia.

Uwaga! W przypadku dzieci pełnoletnich wysokość ulgi na dziecko zależy od kryterium dochodowego dziecka. Oznacza to, że suma jego rocznego opodatkowanego dochodu i przychodów w ramach ulgi na dzieci dla młodych nie może łącznie wynosić więcej niż 3089 zł.

Warunkiem otrzymania ulgi jest rzeczywiste zaangażowanie w opiekę nad dzieckiem. Oznacza to, że rodzic lub opiekun sprawuje pieczę nad dzieckiem lub podopiecznym, czyli zarządza jego majątkiem, a także wychowuje dziecko. Jest to istotne, ponieważ sama władza rodzicielska, sporadyczne kontakty z dzieckiem czy opłacanie alimentów nie są wystarczającym powodem do skorzystania z ulgi na dzieci.

Ulga na dzieci. Ograniczenia dochodu

Jakie są ograniczenia oraz limity dochodu powyżej których otrzymanie ulgi na dzieci jest niemożliwe? Zależy to od dochodów rodzica oraz ilości dzieci, na które chce pobrać ulgę.

Posiadanie jednego dziecka:

 • Samotny rodzic wychowujący jedno dziecko nie może zarabiać łącznie więcej niż 112 000 zł.

 • Dochody małżeństwa z jednym dzieckiem nie mogą przekroczyć łącznie więcej niż 112 000 zł.

 • Rodzic nie będący w związku małżeńskim z drugim rodzicem dziecka nie może zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł.

Posiadanie wielu dzieci

 • W przypadku posiadania wielu dzieci, limity dochodów nie istnieją. Niezależnie od tego, ile zarabia rodzic lub ile zarabiają rodzice łącznie, zawsze przysługuje im ulga na dzieci.

Ważne! Samotny rodzic to w rozumieniu ustawy o PIT osoba, która wychowuje dziecko w pojedynkę, bez udziału drugiego rodzica.

Dotyczy to więc osób, będących:

 • panną, kawalerem,

 • wdową, wdowcem,

 • rozwódką, rozwodnikiem,

 • osobą w separacji,

 • osobą pozostającą w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

W sytuacji, gdy drugi rodzic posiada prawa do opieki nad dzieckiem nawet jeśli w rzeczywistości nie utrzymuje z nim kontaktu, przyznanie aktywnemu rodzicowi ulgi na dziecko z uzyskaniem statusu samotnego rodzica jest niemożliwe.

Ulga na dzieci. Co zrobić by ją otrzymać?

Otrzymanie ulgi na dzieci nie wymaga wiele zachodu. Wystarczy, że rodzic dołączy do rozliczenia rocznego załącznik PIT/O wraz z numerem PESEL dzieci lub dziecka, którego ulga dotyczy. W przypadku, gdy dziecko lub dzieci nie mają numeru PESEL, wystarczy podać ich dane osobiste: imię, nazwisko oraz datę urodzenia.

Dużym ułatwieniem jest prowadzona w 2019 roku możliwość rozliczenia online, za pomocą usługi Twój e-PIT. System powinien posiadać nie tylko automatycznie przygotowane rozliczenie PIT, lecz także uwzględnić dane dzieci z poprzedniego roku rozliczeniowego.

Osoby korzystające z programu 500+ mogą również skorzystać z ulgi na dzieci.

Ulga na dzieci. Jakie dokumenty są wymagane w razie kontroli Urzędu Skarbowego?

Urząd Skarbowy ma prawo sprawdzić, czy osoba otrzymująca ulgę na dzieci rzeczywiście sprawuje nad nimi opiekę rodzicielską i czy przysługuje mu prawo do ulgi. Dokumenty związane z dzieckiem, o które może zostać poproszony przed otrzymaniem ulgi rodzic, to:

 • odpis aktu urodzenia,

 • zaświadczenie o tym, że pełnoletnie dziecko uczy się lub studiuje,

 • sądowne potwierdzanie sądu rodzinnego o przysługującym prawie do opieki nad dzieckiem,

 • potwierdzenie ustalenia rodziny zastępczej.

Tagi:
Polecane