Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Tysiące osób muszą zapłacić nawet 370 zł. Niedługo mija ważny termin
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 13.09.2023 08:14

Tysiące osób muszą zapłacić nawet 370 zł. Niedługo mija ważny termin

banknoty
Biznesinfo

15 września mija ważny termin dla wielu osób. Do tego dnia należy zapłacić podatek rolny. 

Podatek rolny

Podatek rolny musi płacić  właściciel lub użytkownik użytków rolnych, służących do prowadzenia typowej działalności rolniczej. 

Pod pojęciem „użytek rolny" należy rozumieć:

  • grunty orne,
  • łąki,
  • przydomowe ogródki,
  • sady i szkółki drzew owocowych,
  • pastwiska,
  • grunty rolne z zabudową służącą prowadzeniu działalności rolniczej (np. stodoły, spichlerze) i będące integralną częścią gospodarstwa,
  • grunty zadrzewione, które w myśl prawa nie są lasami ani sadami,
  • grunty pod stawami służącymi do hodowli ryb,
  • rowy melioracyjne.

Samo posiadanie tych gruntów nie jest przesłanką do opłacania tego podatku. Jeśli jednak są one wykorzystywane do działalności rolniczej, a ich obszar ma powierzchnię większą niż 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, wtedy pojawia się taki obowiązek.

Wysokość podatku rolnego

Stawki podatku zależą od średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Ustawodawca wskazał dwie kwoty, do 185,25 zł za 1 hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych i do 370,25 zł za 1 hektar pozostałych gruntów.

Dokładną stawkę znajdziemy w liście z urzędu. Kwoty te mogą się różnić w zależności od miejsca. Podatek rolny można opłacić bezpośrednią wpłatą w kasie gminy, przelewem bądź u osoby wyznaczonej do zbierania podatku. 

Termin zapłaty

Podatnicy zwykle płacą podatek w 4 ratach, do 15 marca,15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Najbliższy termin jest już niebawem, przypomina Interia. W przypadku gdy naliczony podatek wynosi mniej niż 100 zł, całość opłaty należy uiścić do 15 marca. 

Niektóre grunty są wyłączone z obowiązku płacenia daniny, są to np. użytki klasy V, VI i VIz. Pełna lista znajduje się na oficjalnych stronach polskiej administracji. 

Tagi: Podatek