BiznesINFO.pl
Photo courtesy of pixabay user delphinmedia

pixabay.pl

Postępowanie uproszczone – kiedy się stosuje

29 Maja 2021

Autor tekstu:

Maria Czekańska

Udostępnij:

Aby przyśpieszyć przebieg spraw niezbyt skomplikowanych, kodeks cywilny wyznaczył specjalną procedurę, czyli postępowanie uproszczone - kiedy się ją stosuje? W drobnych przypadkach, jednak trzeba przy tym przestrzegać reguł i mieć świadomość pewnych ograniczeń.

Postępowanie uproszczone a zwykły tryb procesowy

Jaka jest różnica pomiędzy postępowaniem uproszczonym a zwykłym trybem procesowym? Największą z nich jest to, że sąd ma prawo dokonać wezwania stron, świadków i innych osób w taki w sposób, w jaki będzie twierdził, że jest najbardziej celowy. Jednak jedynie w przypadku, kiedy uzna, że jest to niezbędne dla przyspieszenia rozpoznania sprawy. Może to być, dla przykładu, wezwanie telefoniczne. Strona, jeśli pragnie przyśpieszyć postępowanie, ma prawo do tego, aby:

 • dostarczyć wniosek do protokołu, aby sporządzić uzasadnienie wyroku tuż po jego ogłoszeniu;

 • wyrzec się doręczenia wyroku;

 • zrzec się prawa do wniesienia apelacji na posiedzeniu, na którym ogłoszono wyrok.

Postępowanie uproszczone – kiedy się stosuje?

W jakich sprawach można stosować przepisy dotyczące postępowania uproszczonego? Kodeks cywilny wskazuje przede wszystkim na:

 • roszczenia, które wynikły z umów, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 zł;

 • w przypadku roszczeń dotyczących rękojmi, gwarancji jakości, niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi, nie może przekraczać 20 000 zł wartość przedmiotu umowy;

 • uiszczenia zapłaty za czynsz wynajmowanych mieszkań, a co za tym idzie opłat obciążających najemcę i z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej – nie ma znaczenia w tym przypadku przedmiot sporu.

Postępowanie uproszczone – kiedy się nie stosuje?

Należy jednak pamiętać o tym, że zgodnie z art. 505 §2 kodeksu cywilnego, w przytoczonych wyżej przypadkach nie rozpoznaje się w postępowaniu uproszczonym:

 • spraw, które należą do sądów okręgowych;

 • spraw małżeńskich, rodzinnych;

 • spraw związanych z zakresem prawa pracy, które są rozpoznawane z udziałem ławników;

 • spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych – wyjątkiem tu są sprawy wymienione w art. 4778 kodeksu cywilnego.

Należy przy tym mieć na uwadze, że sąd może rozpoznać sprawę z pominięciem przepisów o postępowaniu uproszczonym, kiedy przyczyni się to do prostszego i szybszego rozwiązania sporu.

Przykłady spraw z zakresu postępowania uproszczonego

Warto jest przytoczyć kilka przykładowych spraw, które będą rozwiązywane według przepisów dotyczących postępowania uproszczonego. Można do nich wliczyć:

 • sprawy, które są rozpatrywane w postępowaniu upominawczym o roszczenia w zakresie przedmiotowego postępowania uproszczonego (uchwała SN z 14 grudnia 2001 r., III CZP 67/01);

 • sprawy o zasądzenie zwaloryzowanego, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, świadczenia pieniężnego z tytułu umowy ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci pod warunkiem, że wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000,00 zł (SN z 26 czerwca 2002 r., III CZP 42/02).

Wymogi formalne a postępowanie uproszczone

Aby wznieść sprawę w trybie postępowania uproszczonego lub odpowiedzieć na pozew w trybie postępowania uproszczonego, należy wypełnić formularze urzędowe. Jest to szczególna cecha przeprowadzania tego rodzaju spraw. Pisma można odnaleźć na stronie gov.pl.

Ograniczenia w postępowaniu uproszczonym

Postępowanie w trybie uproszczonym ma szczególne zadanie – dać możliwość rozpoznania sprawy już na pierwszej rozprawie. W związku z tym w kodeksie cywilnym odnalazły się stosowne zapisy dotyczące ograniczeń. Zalicza się do nich zakaz:

 • kumulacji roszczeń, jeżeli nie wynikają one z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju;

 • zakaz zmiany powództwa;

 • zakaz przeprowadzania dowodu z opinii biegłego.

Warto również mieć na uwadze, że art. 505 kodeksu cywilnego przemawia za nakazem zgłaszania wszystkich okoliczności faktycznych, zarzutów i wniosków dowodowych w pozwie
i odpowiedzi na pozew na pierwszym posiedzeniu przeznaczonym na rozprawę lub w sprzeciwie od wyroku zaocznego. Apelacja w postępowaniu uproszczonym będzie możliwa jedynie w dwóch przypadkach:

 • naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;

 • naruszenia przepisów postępowania, o ile mogły mieć wpływ na wynik sprawy.

Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >