Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Odwrotne obciążenie a świadczenie usług budowlanych
Maria Czekańska
Maria Czekańska 31.05.2021 02:00

Odwrotne obciążenie a świadczenie usług budowlanych

bulldozer-2195329 1920
pixabay.pl

W 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy VAT. W związku z nią została wprowadzona nowa zasada rozliczania podatku na usługi budowlane – reverse charge. Czy stosować odwrotne obciążenie, a świadczenie usług budowlanych będzie łatwiejsze?

Czym jest odwrotne obciążenie?

W załącznikach ustawy o VAT były opisane towary i usługi, dla których można było zastosować reverse charge. Zastosowanie odwrotnego obciążenia polega na przerzuceniu rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Od 2017 r. liczba czynności, które można rozliczać na zasadzie odwrotnego obciążenia, została powiększona. Właśnie wtedy weszły w życie zapisy prawne, które pozwalają na stosowanie reverse charge przy usługach budowlanych.

Odwrotne obciążenie a świadczenie usług budowlanych

Art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług reguluje procedurę odwrotnego obciążenia w przypadku usług budowlanych. Aby można było stosować reverse charge, należy spełnić następujące przesłanki:

  • przedmiotem zakupu musi być usługa wymieniona w załączniku ustawy o podatku od towarów i usług;

  • czynny podatnik VAT jest usługodawcą, ma status podwykonawcy, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku;

  • usługobiorca jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług.

W przypadku spełnienia powyższych przesłanek – nabywca będzie zmuszony do rozliczenia podatku od towarów i usług.

Kim jest podwykonawca

Nie istnieje precyzyjne określenie „podwykonawcy” w ustawie. Dlatego też Ministerstwo Finansów zachęca, aby odwołać się do słownikowego wyjaśnienia tego pojęcia. Według niego podwykonawcą jest firma lub osoba, która wykonuje prace na zlecenie wykonawcy.

Zakres usług budowlanych a odwrotne obciążenie

Jak już wspomnieliśmy, katalog usług, dla których można stosować odwrotne obciążenie, został poszerzony w 2017 r. Znalazły się wśród nich:

  • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;

  • roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnych;

  • roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych.

Pełny wykaz usług można odnaleźć w załączniku ustawy podatku od towarów i usług. Warto przy tym wspomnieć, że do 2017 r. jedynymi usługami budowlanymi, przy których można było zastosować reverse charge, były te związane z przenoszeniem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.