BiznesINFO.pl
bulldozer-2195329 1920

pixabay.pl

Odwrotne obciążenie a świadczenie usług budowlanych

31 Maja 2021

Autor tekstu:

Maria Czekańska

Udostępnij:

W 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy VAT. W związku z nią została wprowadzona nowa zasada rozliczania podatku na usługi budowlane – reverse charge. Czy stosować odwrotne obciążenie, a świadczenie usług budowlanych będzie łatwiejsze?

Czym jest odwrotne obciążenie?

W załącznikach ustawy o VAT były opisane towary i usługi, dla których można było zastosować reverse charge. Zastosowanie odwrotnego obciążenia polega na przerzuceniu rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Od 2017 r. liczba czynności, które można rozliczać na zasadzie odwrotnego obciążenia, została powiększona. Właśnie wtedy weszły w życie zapisy prawne, które pozwalają na stosowanie reverse charge przy usługach budowlanych.

Odwrotne obciążenie a świadczenie usług budowlanych

Art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług reguluje procedurę odwrotnego obciążenia w przypadku usług budowlanych. Aby można było stosować reverse charge, należy spełnić następujące przesłanki:

  • przedmiotem zakupu musi być usługa wymieniona w załączniku ustawy o podatku od towarów i usług;

  • czynny podatnik VAT jest usługodawcą, ma status podwykonawcy, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku;

  • usługobiorca jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług.

W przypadku spełnienia powyższych przesłanek – nabywca będzie zmuszony do rozliczenia podatku od towarów i usług.

Kim jest podwykonawca

Nie istnieje precyzyjne określenie „podwykonawcy” w ustawie. Dlatego też Ministerstwo Finansów zachęca, aby odwołać się do słownikowego wyjaśnienia tego pojęcia. Według niego podwykonawcą jest firma lub osoba, która wykonuje prace na zlecenie wykonawcy.

Zakres usług budowlanych a odwrotne obciążenie

Jak już wspomnieliśmy, katalog usług, dla których można stosować odwrotne obciążenie, został poszerzony w 2017 r. Znalazły się wśród nich:

  • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;

  • roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnych;

  • roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych.

Pełny wykaz usług można odnaleźć w załączniku ustawy podatku od towarów i usług. Warto przy tym wspomnieć, że do 2017 r. jedynymi usługami budowlanymi, przy których można było zastosować reverse charge, były te związane z przenoszeniem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Deklaracja VAT – odwrotne obciążenie a świadczenie usług budowlanych

Jeśli zastosowano procedurę odwrotnego obciążenia, sprzedawca musi to wykazać w deklaracji okresowej, w części C, czyli „Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 […]”. Oprócz tego sprzedawca jest zobligowany do wykazania tego w deklaracji podsumowującej w części D. Poza tym nie tylko osoba sprzedająca ma obowiązek wykazywania usług objętych odwrotnym obciążeniem w deklaracji. Również nabywca jest zobligowany do tego, aby je wykazać, choć już jedynie w deklaracji okresowej. Musi on naliczyć podatek VAT wg. Określonej stawki w części C deklaracji. Jeśli jednak zakup miał związek z działalnością opodatkowaną, nabywca ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług i wykazać go w części D.2.

Faktura i odwrotne obciążenie a świadczenie usług budowlanych

Bardzo często można spotkać się z dopiskiem na fakturze „odwrotne obciążenie”. Adnotacja ma jednak jedynie na celu poinformować nabywcę o danej procedurze – nie ma charakteru wiążącego prawnie. Jeśli sprzedawca nie umieści zapisu „odwrotne obciążenie”, a zostają spełnione wszystkie przesłanki, aby uruchomić procedurę – nabywca wciąż będzie musiał dokonać rozliczenia podatkowego.

Księgowość online

Można dokonać wystawienia faktury dla sprzedaży usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem poprzez liczne programy księgowości online. Sprawią one, że:

  • na FV znajdzie się adnotacja „odwrotne obciążenie”, informująca o zastosowanej procedurze;

  • zostanie zastosowana odpowiednia stawka podatku od towarów i usług, którą rozlicza nabywca;

  • w KPiR zostanie zaksięgowana FV według daty sprzedaży;

  • do rejestru sprzedaży towarów i usług zostanie wysłana faktura zgodnie z datą jej wystawienia.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Franczyza – wady i zalety tej metody prowadzenia działalności

Czytaj więcej >