BiznesINFO.pl > Finanse > Od lipca świadczenie z ZUS będzie wyższe. Można je pobierać nawet rok
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 08.06.2023 19:07

Od lipca świadczenie z ZUS będzie wyższe. Można je pobierać nawet rok

pieniądze
Biznesinfo

Osobom, którym kończy się zasiłek chorobowy, a nadal nie mogą pracować, może zostać przyznane świadczenie rehabilitacyjne. Należy w tym celu złożyć wniosek do ZUS.

Świadczenie rehabilitacyjne

Wynagrodzenie chorobowe pracownik może otrzymywać przez 33 dni, następnie może skorzystać z zasiłku chorobowego w wymiarze 182 dni w roku lub 270 dni w przypadku, gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub dotyczy kobiet w ciąży.

Jeśli pracownik potrzebuje więcej czasu, by wyzdrowieć, a jego stan zdrowia dobrze rokuje, może się starać o świadczenie rehabilitacyjne

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje na okres przywrócenia zdolności do pracy, maksymalnie przez 12 miesięcy.

Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi podstawa zasiłku chorobowego. Przez pierwsze trzy miesiące wypłacane jest w wymiarze 90 proc. podstawy wymiaru, w kolejnych 9 miesiącach jest to 75 proc. podstawy. Kobiety w ciąży otrzymują 100 proc. tego świadczenia.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pracownika z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę po jego pomniejszeniu o 13,71 proc.  Do końca czerwca 2023 roku minimalna podstawa wynosi 3011,52 zł, a od lipca 2023 roku wzrośnie do 3106,44 zł.

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

Zasiłek można otrzymać po dostarczeniu wniosku do ZUS- druk ZNp-7 i dokumentacji - zaświadczenia lekarza orzecznika o przedłużającej się niezdolności do pracy oraz wywiadu zawodowego z miejsca zatrudnionego.

Wniosek i dokumenty można złożyć osobiście w placówce ZUS lub za pomocą platformy PUE ZUS. W ciągu 60 dni od złożenia wniosku ZUS wyda decyzję odnośnie przyznania zasiłku rehabilitacyjnego, dlatego chcąc zachować ciągłość świadczeń, warto złożyć wniosek na 6 tygodni przed końcem zasiłku chorobowego.

Polecane