BiznesINFO.pl
Kiedy warto zawrzeć rozdzielność majątkową?

pixabay.com

Kiedy warto zawrzeć rozdzielność majątkową?

2 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Iga Marciniszyn

Udostępnij:

Rozdzielność majątkowa w Polsce to wciąż dość kontrowersyjny temat. Warto jednak wiedzieć, że nie jest rozwiązaniem dla małżonków tylko na wypadek rozwodu. Rozdzielność ta niesie za sobą inne zalety, dzięki którym w trudnych momentach możliwe jest zabezpi

Rozdzielność majątkowa – czym jest?

Rozdzielność majątkowa jest rodzajem umowy zawieranej między małżonkami lub osobami, które wkrótce mają wejść w związek małżeński. Konsekwencją zawarcia rozdzielności jest brak powstawania majątku wspólnego, jeśli rozdzielność ustalona jest przed ślubem, lub podział dotychczasowego majątku wspólnego i niepowstawanie nowego majątku wspólnego od momentu zawarcia umowy. W przypadku rozdzielności każdy z małżonków sam odpowiada za swój majątek. Rozdzielność, wbrew wciąż powszechnej opinii, nie jest tylko formą zabezpieczenia się bardziej majętnego małżonka na wypadek rozwodu. Niewątpliwą zaletą jest bowiem fakt, że w  przypadku rozdzielności mąż i żona nie odpowiadają wzajemnie za zaciągnięte przez siebie długi. Jedynym warunkiem jest konieczność poinformowania swojego wierzyciela o istniejącej umowie o rozdzielności majątkowej. Takie rozwiązanie jest zdecydowanie pomocne, gdy przynajmniej jedno z małżonków posiada własną działalność gospodarczą. Niepociąganie do odpowiedzialności drugiego z małżonków jest ratunkiem dla zabezpieczenia bytu rodziny.

Rozdzielność majątkowa zwykła

Najbardziej powszechną formą rozdzielności majątkowej jest ta, zawierana na podstawie umowy sporządzanej w formie aktu notarialnego. Konieczne jest osobiste stawiennictwo obu osób, które ma być gwarantem ich dobrowolnej zgody na podpisanie umowy w ustalonej formie. Podczas wizyty u notariusza obie osoby muszą mieć ze sobą dowody osobiste, a w przypadku małżonków – akt małżeństwa. Koszt zawarcia rozdzielności majątkowej przed zawarciem małżeństwa to maksymalnie 400 zł plus podatek VAT, natomiast po zawarciu małżeństwa 100-10 000 zł, w zależności od wielkości majątku wspólnego.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Inną możliwością jest zawarcie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Jest to dobre rozwiązanie w przypadku, gdy jedna ze stron w małżeństwie pracuje, a druga zajmuje się domem i wychowaniem dzieci. Do wyrównania dorobków dochodzi wraz z orzeczeniem o rozwodzie. Osoba, której majątek jest wówczas niższy, może domagać się wyrównania dorobków poprzez zapłatę pieniężną lub przeniesienie praw. Do wyrównania dorobków dochodzi również w przypadku śmierci z jednego małżonków. Wówczas małżonek, który został przy życiu, rozlicza się ze spadkobiercami zmarłego uprawnionymi do dziedziczenia. Te osoby jednak mogą w niektórych sytuacjach żądać zmniejszenia wyrównania dorobków. Dzieje się to w sytuacji, gdy spadkodawca złożył pozew o rozwód, wystąpił o separację lub wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa. Żądanie o wyrównanie dorobków ulega przedawnieniu po 10 latach od ustalania rozdzielności majątkowej.

Rozdzielność sądowa

Gdy istnieją przesłanki do poważnego naruszenia lub zagrożenia majątku jednego z małżonków lub dobra rodziny, istnieje możliwość wystąpienia do sądu z żądaniem o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Takie narzędzie jest przydatne, gdy np. jedno z małżonków z powodu nałogu hazardowego zaciąga coraz większe długi. Co ważne, w przeciwieństwie do intercyzy, w przypadku rozdzielności uchwalonej przez sąd nie istnieje konieczność informowania o zaistniałym fakcie kontrahentów. Z żądaniem o rozdzielność majątkową może wystąpić również wierzyciel jednego z małżonków, jeśli udowodni, że odzyskanie należności jest możliwe po dokonaniu podziału majątku wspólnego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy wierzyciel nie zadbał o uzyskanie pisemnej zgody współmałżonka dłużnika na zaciągnięcie zobowiązania.

Rozdzielność majątkowa z mocy prawa

Poza intercyzą i orzeczeniem sądu rozdzielność majątkowa może być również ustanowiona z mocy prawa. Jest to możliwe w przypadku: ubezwłasnowolnienia częściowego i całkowitego jednego z małżonków, ogłoszenia upadłości jednego z małżonków lub też w przypadku orzeczenia o separacji lub rozwodzie. Wówczas rozdzielność majątkowa powstaje w dniu, w którym wyrok sądu będzie prawomocny.

Podobne artykuły

pixabay, Chronomarchie

Twój portfel

Potężny cios w samozatrudnionych. Ich składki wzrosną o ponad 1000 zł

Czytaj więcej >
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. 16.07.2019. n/z Niemowlak trzyma banknot 500 zl.

Twój portfel

12 000 plus jednak szybciej. Rząd zdradził, kiedy można spodziewać się wypłat

Czytaj więcej >
Polacy wycofują oszczędności z banków

Twój portfel

Oszczędności w banku? Nie, teraz stawiamy na alternatywy

Czytaj więcej >
pixabay, IADE-Michoko

Twój portfel

Ceny paliw na stacjach robią wrażenie. Cieszyć się mogą tylko tankujący gaz

Czytaj więcej >
pieniadze-pixabay-jarmoluk

Twój portfel

Opłata opakowaniowa już budzi kontrowersje. Branża nie przebiera w słowach

Czytaj więcej >
Biznes Info

Twój portfel

Abonamentu RTV wciąż unika masa Polaków. A kontrolerzy i tak wystawiają mandaty na 735 zł

Czytaj więcej >