Kiedy trzeba złożyć deklarację VAT-R i co to właściwie jest?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 2 Grudnia 2020

Kiedy trzeba złożyć deklarację VAT-R i co to właściwie jest?

Deklarację VAT-R składa się, aby zarejestrować lub zaktualizować dane w zakresie podatku od towarów i usług. Na co należy zwrócić uwagę, wypełniając VAT-R?

Czym jest VAT-R?

Deklaracja VAT-R umożliwia przedsiębiorcy zarejestrowanie się jako czynny podatnik VAT oraz jako podatnik VAT zwolniony na mocy ustawy. Złożenie wniosku rejestracyjnego powoduje nadanie podatnikowi statusu czynnego podatnika VAT. Taki podatnik może odliczać podatek naliczony i domagać się zwrotu VAT.

Kto może skorzystać z rejestracji?

Rejestracja w zakresie podatku VAT dotyczy osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą jako producenci, handlowcy, usługodawcy i rolnicy. Rejestracja jest też możliwa dla osób, które wykonują zawody prawnicze, związane z doradztwem oraz jubilerskie.

Kiedy trzeba zarejestrować się jako podatnik VAT?

W przypadku, gdy wartość rocznej sprzedaży przekracza kwotę 200 tys. złotych, istnieje obowiązek rejestracji jako podatnik VAT. Do wartości tej sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku i nie bierze się pod uwagę dostaw towarów oraz świadczonych usług, takich jak m.in.: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów lub sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju. Obowiązek rejestracji podatnika VAT występuje również, niezależnie od wartości sprzedanych towarów/ usług, kiedy osoba dostarcza towary, takie jak np. złom z metali szlachetnych czy monety, gdy dostarcza towary opodatkowane podatkiem akcyzowym z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych; w szczególnych przypadkach, gdy dostarcza budynki, budowle lub ich części, tereny budowalne i nowe środki transportu, towary w związku z zawarciem umowy na odległość oraz części do pojazdów samochodowych i motocykli. Obowiązkiem zarejestrowania się jako podatnik VAT, bez względu na wartość zrealizowanej sprzedaży są też objęte osoby świadczące: usługi prawnicze, usługi w zakresie doradztwa, jubilerskie oraz związane ze ściąganiem długów. Obowiązek rejestracji obowiązuje też osoby niemające siedziby działalność gospodarczej na terytorium Polski.

Cel i miejsce zgłoszenia VAT-R

Zgłoszenie aktualizacyjne składane jest w przypadku zmiany danych wobec poprzedniego zgłoszenia. Przykładowo może to być zmiana miejsca działalności lub zmiana Urzędu skarbowego. Taką zmianę należy zgłosić w ciągu 7 dni od jej nastąpienia.

W przepisach o VAT nie jest ustalone jasno, od jakiego momentu składający VAT-R staje się zarejestrowanym podatnikiem. Uznaje się natomiast, że następuje to w momencie złożenia zgłoszenia w urzędzie skarbowym. Należy pamiętać, że złożenie tej deklaracji jest bardzo ważne, ponieważ w przypadku jej braku, podatnik pozbawiony zostaje prawa do odliczenia naliczonego podatku. Zgodnie z Ustawą o VAT zmniejszenie sumy bądź odzyskania różnicy w podatku nie przysługuje płatnikom niezarejestrowany jako czynni podatnicy VAT.

W jakim terminie powinno się złożyć deklarację VAT-R?

Rozpoczynając działalność, deklarację VAT-R należy złożyć przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi opodatkowanej VAT. W przypadku osób, które przekroczą limit 200 tys. zł sprzedaży netto w ciągu roku podatkowego, zgłoszenie należy złożyć przed dniem, gdy to nastąpi. Jeśli osoba rezygnuje ze zwolnienia podmiotowego lub zwolnienia, które przysługuje rolnikowi ryczałtowemu, zgłoszenie należy złożyć przed początkiem miesiąca.

W jaki sposób można złożyć VAT-R?

Deklarację tę można złożyć w urzędzie skarbowym osobiście i wówczas przygotowujemy dwa druki, z czego pierwszy przekazujemy do urzędu, a drugi zachowujemy w dokumentacji księgowej. Nie jest jednak wymagane stawienie się w urzędzie osobiście. Deklarację można złożyć również pocztą, elektronicznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

W jakim urzędzie złożyć deklarację?

W przypadku osób fizycznych, np. prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, odpowiednim urzędem dla celów rozliczania VAT jest urząd właściwy ze względu na adres zamieszkania podatnika, czyli ten sam urząd, co dla podatku dochodowego. W innych przypadkach urzędem właściwym jest ten, który obejmuje adres siedziby firmy.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News