Gdzie szukać dofinansowania dla firm?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 3 Stycznia 2021

Gdzie szukać dofinansowania dla firm?

Dofinansowania dla firm przyjmują różne formy. Wsparcie finansowe może mieć charakter zwrotny albo bezzwrotny. Obecnie pomoc pieniężna jest dostępniejsza. Sprawdź, gdzie można pozyskać dofinansowania dla firm.

Dofinansowania dla firm – co musisz wiedzieć

Jeśli szukasz dofinansowania dla firmy, pamiętaj, że pożyczki i kredyty powinny być brane pod uwagę dopiero na samym końcu. Dlaczego? Ponieważ pożyczki i kredyty zawsze wymagają zwrotu, a dodatkowo trzeba jeszcze opłacić prowizję, odsetki i ubezpieczenie. Nawet jeśli Twój portfel wydaje się przygotowany na taki wydatek, to wcale nie oznacza, że musisz go ponosić.

Dofinansowania dla firm mogą mieć charakter bezzwrotny. Takie wsparcie finansowe jest szczególnie atrakcyjne, gdy potrzebujemy pieniędzy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jednak bezzwrotne dofinansowania dla firm nie są dostępne dla wszystkich.

Bezzwrotne dofinansowana dla firm z urzędu pracy

Szukając dofinansowania dla firmy, w pierwszej kolejności warto sprawdzić, czy możemy otrzymać wsparcie finansowe z urzędu pracy. Dotyczy to osób fizycznych planujących założenie działalności gospodarczej. Takie dofinansowanie oczywiście niełatwo uzyskać – należy spełnić wiele warunków. Najważniejsze z nich to:

  • posiadanie statusu osoby bezrobotnej (należy zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna),
  • posiadanie statusu Absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Absolwenta Klubu Integracji Społecznej, jeśli nie pozostajemy w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • opiekowanie się osobą niepełnosprawną oraz poszukiwanie pracy, nie pozostając w zatrudnieniu lub nie wykonując innej pracy zarobkowej (nie dotyczy opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych albo zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).

Po spełnieniu podstawowych warunków, osoba starająca się o dofinansowanie dla firmy musi upewnić się, że spełnia kolejne wymagania:

  • bezrobotny nie może być studentem studiów dziennych (ale może studiować zaocznie),
  • w okresie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, bezrobotny ubiegający się o dofinansowanie dla firmy nie może prowadzić innej działalności gospodarczej,
  • w okresie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie można bez uzasadnienia odrzucić oferty pracy, odmówić przyjęcia stażu, szkolenia przygotowania zawodowego dorosłych lub prac społecznie użytecznych,
  • w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku nie może mieć na koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  • w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku nie może przekroczyć określonego pułapu pomocy de minimis,
  • nie może wcześniej otrzymać bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności, nie może również składać wniosku o przyznanie dofinansowania dla firmy do innego urzędu pracy,
  • nie może mieć zawieszonej działalności gospodarczej.

Warto pamiętać, że każdy urząd pracy posiada własny wewnętrzny regulamin udzielania dofinansowania dla firm, dlatego należy wcześniej upewnić się, że spełniamy wszystkie warunki.

Dofinansowania dla firm z Unii Europejskiej

Istnieje także możliwość uzyskania dofinansowania działalności z Unii Europejskiej. W tym przypadku nie musimy posiadać statusu osoby bezrobotnej i nie trzeba spełniać tych wszystkich wymagań, które dotyczą urzędów pracy. Jednak aby otrzymać unijne dotacje, musimy przede wszystkim sporządzić biznesplan. Dofinansowania dla firm z Unii Europejskiej otrzymuje się po spełnieniu warunków określonych w poszczególnych programach. Musimy więc wybrać program unijny i zapoznać się z jego regulaminem.

Inne sposoby na dofinansowania dla firm

Jeśli z pewnych powodów nie możemy starać się o dofinansowanie dla firm z urzędu pracy lub z Unii Europejskiej, wciąż możemy skorzystać z innych opcji. Osoby, które planują założyć działalność gospodarczą, mogą spróbować swoich sił w crowdfundingu, czyli zbiórce społecznej. Ostatecznie warto rozważyć opcję pożyczki lub kredytu. Natomiast funkcjonujące przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o subwencje lub pomoc de minimis.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News