Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Darowizna. Czym jest darowizna? Darowizna, podatek. Ile?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:39

Darowizna. Czym jest darowizna? Darowizna, podatek. Ile?

darowizna
Pixabay.com

Darowizna, podatek. Czym jest darowizna?

Darowizna jest jednostronnie zobowiązującą umową nazwaną z zakresu prawa cywilnego, która daje możliwość dobrowolnego, nieodpłatnego przekazania określonego majątku, bez pobierania przez ofiarodawcę korzyści z tego tytułu. Stronami w zawieranej umowie o darowiznę są darczyńca, który poprzez zawartą umowę zobligowany jest do świadczenia majątkowego (czyli przekazania gotówki lub majątku trwałego) oraz obdarowany, który otrzymuje korzyść, będącą przedmiotem darowizny. Uwaga! Otrzymane korzyści mogą być przekazywane zarówno na osoby fizyczne jak i prawne.

Darowizna, podatek. Czym jest podatek od darowizny?

W myśl prawa podatek od darowizny to danina, która posiada charakter majątkowy powiązany z opodatkowaniem zwiększenia rozmiaru majątku przez przekazanie między starym oraz nowym właścicielem. Danina wykazuje również charakter podatku bezpośredniego oraz rzeczowego. W Polsce podstawą prawną szczegółowo determinującą podatek od darowizny jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadku i darowizn (Dz. U. Nr 45 poz. 207).

Darowizna, podatek. Jakie są przedmioty opodatkowania?

Przedmiotem opodatkowania daniną spadków i darowizn są osiągane przez osoby fizyczne – w sposób wskazany w ustawie – otrzymane korzyści majątkowe lub prawa majątkowe, które są otrzymywane tylko i wyłącznie na terenie Polski. Obdarowany jest zobowiązany do opłacenia podatku od następujących darowizn:

 • dziedziczenie,

 • darowizna,

 • zasiedzenie,

 • zachowek,

 • nieodpłatne zniesienie współwłasności,

 • nieodpłatne: służebności, użytkowania, renty,

 • uzyskanie praw do wkładów oszczędnościowych w przypadku śmierci,

 • nabycie uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.

Należy mieć na uwadze, że od powyższej reguły wyjątek stanowi art. 2, który precyzyjnie wskazuje, że obowiązek podatkowy rodzi także nabycie rzeczy oraz praw majątkowych na zasadzie darowizny poza granicami kraju, ale tylko w sytuacji, gdy podatnik spełnia określone warunki wyszczególnione w stosownej ustawie.

Darowizna, podatek. Podstawa do opodatkowania. Jak ustalić wysokość podatku od darowizn?

Podstawą opodatkowania darowizną jest czysta wartość uzyskanych praw majątkowych lub rzeczy. Czysta wartość równa jest cenie rynkowej praw majątkowych lub rzeczy po odjęciu wszelkich długów. Kwota podatku od darowizny wyliczana jest w zgodzie z realną wartością z dnia uzyskania korzyści, przy jednoczesnym wzięciu pod uwagę cen rynkowych z dnia wyznacznika obowiązku podatkowego. Przedmiotem opodatkowania podlegają prawa majątkowe lub rzeczy uzyskane przez nabywcę o wysokości nieprzekraczającej:

 • 9637 zł – jeśli nabywcą jest osoba zaliczana do I grupy podatkowej, według ustawy do tej grupy zaliczane są osoby będące: ojczymem, macochą, małżonką, pasierbem itp.

 • 7276 zł – jeżeli nabywca jest osoba zaliczana do II grupy podatkowej, według ustawy do tej grupy zaliczane są osoby będące: małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwa małżonków, zstępni oraz małżonkowie pasierbów itp.

 • 4902 zł – kiedy nabywcą jest osoba zaliczana do III grupy podatkowej, według ustawy do tej grupy zaliczane są osoby, które bezpośrednio nie należą do grup wyżej wskazanych.

Tagi: