Czym jest wezwanie do zapłaty? Kiedy trzeba je zapłacić?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 2 Grudnia 2020

Czym jest wezwanie do zapłaty? Kiedy trzeba je opłacić?

Bez wątpienia nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest opóźnienie w płatnościach od kontrahentów, zwlekanie z płatnościami lub w najgorszym przypadku, problem z wyegzekwowaniem należności. Zanim podejmiemy radykalne kroki, by odzyskać należne pieniądze, warto zacząć od wezwania do zapłaty, dzięki któremu można uzyskać uregulowanie zaległości.

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty to pismo kierowane do kontrahenta celem odzyskania należności. Może być sporządzone zarówno w wersji papierowej i wysłane pocztą tradycyjną, jak i w postaci elektronicznej i wysłane za pomocą maila. Takie wezwanie do zapłaty jest też z pewnością dobrym rozwiązaniem dla kontrahenta. Zostawiamy mu czas na uregulowanie należności bez włączania w to firmy windykacyjnej bądź sądu, dzięki czemu nie narażamy go na dodatkowe koszty. Podstawę prawną dla możliwości przygotowania wezwania do zapłaty jest art. 455 Kodeksu cywilnego, tj. „jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania”.

Jakie są rodzaje wezwania do zapłaty?

Wspomnianą już pierwszą możliwością poinformowania dłużnika o zaległości z płatnościami jest wystawienie wezwania do zapłaty. Jest to skuteczna forma, jeśli druga strona po prostu zapomniała o przekazaniu należności lub chwilowo nie miała środków na uregulowanie zobowiązania. Gdy mimo takiego dokumentu kontrahent nie uiści należnych opłat, możliwe jest przygotowanie przedsądowego wezwania do zapłaty. W takim piśmie należy poinformować drugą stronę, że w przypadku nieuregulowania zaległości w następnym wyznaczonym terminie, sprawa zostanie przekazana do sądu. Jeśli i taki dokument nie przyniesie właściwych skutków, należy wystawić ostateczne wezwanie do zapłaty, które stanowi jeszcze szansę na współpracę z dłużnikiem. Jeśli ten jednak nie odpowiada na ostateczne wezwanie lub nie wyraża chęci do współpracy, sprawa musi trafić do sądu. Po ogłoszeniu wyroku dłużnik otrzymuje sądowe wezwanie do zapłaty, a jeśli i to nie przynosi pożądanych efektów, nieuczciwy kontrahent zostanie poddany egzekucji komorniczej.

Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty?

Nie istnieje jeden poprawny wzór dla wezwania do zapłaty, wierzyciel może sporządzić je samemu lub posiłkować się wzorem znalezionym w Internecie. Należy jednak pamiętać, że są informacje, które w takim dokumencie koniecznie trzeba zawrzeć. Wezwanie do zapłaty powinno zawierać:

  • datę i miejsce przygotowania wezwania,
  • dokładne dane wierzyciela i dłużnika,
  • stosunek prawny, z jakiego wynika wezwanie do zapłaty (np. faktura lub umowa o dzieło),
  • kwota należności,
  • termin spłaty długu wyznaczony przez wierzyciela,
  • numer rachunku bankowego, na który należy przesłać należność,
  • podpis osoby uprawnionej do przygotowania dokumentu.

Jak przekazać dłużnikowi wezwanie do zapłaty?

Z uwagi na fakt, że nie ma jednej określonej formy, w jakiej dłużnik ma otrzymać wezwanie do zapłaty, możemy przekazać je listownie – tradycyjną pocztą lub mailowo. Warto jednak pamiętać, by w przypadku przekazu listowego, zrobić to za pomocą listu poleconego; natomiast korzystając z maila przesłać wezwanie wiadomością za potwierdzeniem odbioru. Takie działanie pozwoli nam m.in. odliczać termin wyznaczony na spłatę długu oraz mieć pewność, że pismo dotarło do odbiorcy.

Czy można się odwołać od wezwania do zapłaty?

W przypadku, gdy sprawa egzekwowania należności jest już na poziomie przedsądowego wezwania do zapłaty lub ostatecznego wezwania do zapłaty, istnieje możliwość odwołania się od tych pism. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji, gdy dłużnik nie zgadza się z wysokością wskazanej kwoty, którą powinien uregulować, lub gdy uważa ustalony termin spłaty na zbyt krótki. W takim odwołaniu dłużnik może i powinien zawrzeć informację o swojej propozycji spłaty zadłużenia, np. ratalnego uregulowania należności. Komunikacja z wierzycielem jest niezwykle ważna i pozwala uniknąć dodatkowych, a także zbędnych kosztów.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News