Co to jest JPK? Kto dostaje dane o mojej firmie?
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 30 Stycznia 2021

Co to jest JPK? Kto dostaje dane o mojej firmie?

Jednolity Plik Kontrolny to forma przekazywania danych o działalności gospodarczej do organów skarbowych w celu weryfikacji prawidłowości jej prowadzenia. Obwiązek został wprowadzony w Polsce w 2016 roku, co miało na celu uszczelnienie systemu podatkowego, a także miało pozwolić efektywniej wykrywać nadużycia. Dane przekazywane są na serwer Ministerstwa Finansów, gdzie dalej zostają przekazywane do organów podatkowych, a następnie są analizowane.

Jak jest składany Jednolity Plik Kontrolny?

Mianem Jednolitego Pliku Kontrolnego określamy zbiór danych zawartych w odpowiedniej formie elektronicznej na podstawie danych z ewidencji księgowej oraz podatkowej, a także dowodów księgowych. Zbierane w ten sposób dane po odpowiednim ich przetworzeniu przekazywane są organom podatkowym przez przedsiębiorców. Informacje dotyczące operacji gospodarczych zachodzących w jednostce gospodarczej mają charakter uproszczony, sporządzane są za dany okres, posiadają ujednolicony format, który pozwala na łatwe przetwarzanie danych zawartych w pliku. Jednolity Plik Kontrolny jest zatem zestawem informacji dotyczących zakupów oraz sprzedaży wynikających z prowadzonej ewidencji VAT jednostki gospodarczej, za wyznaczony okres. JPK przesyłany jest w formie elektronicznej bezpośrednio na serwer Ministerstwa Finansów, przedsiębiorcy mają czas do 25. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. W sytuacji gdy przedsiębiorca rozlicza się kwartalnie, i tak musi dotrzymać podanego terminu i złożyć JPK co miesiąc.

Skąd wzięła się ta forma kontroli podatkowej?

Koncepcja JPK została opracowana w roku 2005 przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w skrócie OECD, początkowo występowała pod skrótem SAF-T (Standard Audit File for Tax). Od chwili powstania jest w dalszym ciągu rozwijana. W 2010 roku koncepcja doczekała się kolejnej generacji, dzięki czemu efektywność uszczelniania systemu podatkowego uległa zwiększeniu. Pierwszym krajem wprowadzającym ta formę kontroli podatkowej była Portugalia, gdzie system został wprowadzony w 2008 roku.

Jakie jest główne założenie tej formy kontroli podatkowej?

Wprowadzenie JPK zasadniczo miało za zadanie podnieść efektywność przeprowadzanych kontroli podatkowych poprzez wprowadzenie możliwości edycji dowodów księgowych oraz ksiąg podatkowych za pomocą wykorzystania standardu XML w komunikacji elektronicznej. Dużym atutem jest szybki dostęp do formatu, który to jest bardzo łatwy do analizy, a to zdecydowanie ułatwia pracę zewnętrznym i wewnętrznym audytorom. Wprowadzenie tego rozwiązania przyczyniło się do zmniejszenia kosztów funkcjonowania administracji skarbowej, a także znacząco poprawiło relacje pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym. Zdaniem Ministerstwa Finansów za pomocą narzuconych zmian przedsiębiorcom budżet państwa co roku zyska do 7,5% wpływów więcej z tytułu uszczelnienia systemu podatkowego.

Jak wygląda struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Jednolity Plik Kontrolny zasadniczo składa się z 7 różnych struktur. W poszczególnych strukturach zawarte są następujące informacje:

  • Struktura nr 1 – księgi rachunkowe
  • Struktura nr 2 – wyciągi bankowe
  • Struktura nr 3 – magazyn
  • Struktura nr 4 – dane dotyczące ewidencji sprzedaży i zakupu
  • Struktura nr 5 – faktury
  • Struktura nr 6 – podatkowa księga rozchodów i przychodów
  • Struktura nr 7 – ewidencja przychodów

Jakie są sankcje związane z niewywiązaniem się z obowiązku?

Przepisy prawa przewidują nałożenie na podatnika sankcji w czterech określonych przypadkach:

1. Złożenie informacji nieprawdziwych – reguluje to art. 80 paragraf 3 Kodeksu karno-skarbowego – za złożenie nieprawdziwych informacji sprawca podlega karze do 240 stawek dziennych.

2. Nieprzedstawienie wymaganych dokumentów lub odmowa ich przekazania – szczegółowo określone prze art. 262 paragraf 1 Ordynacji podatkowej, w takich przypadkach kara porządkowa może wynieść 2 500 zł.

3. Niezłożenie informacji podatkowej w podanych terminie:

a. w sytuacji gdy zobowiązany nie składa w terminie właściwemu organowi podatkowemu wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych,

b. płatnik, który wbrew obowiązkowi nie złoży w terminie podatnikowi lub organowi właściwemu wymaganej informacji podatkowej, podlega karze do 180 stawek dziennych.

4. Utrudnianie lub próba udaremnienia czynności służbowych, tzn. nieprzekazanie JPK na żądanie organu – szczegółowo reguluje to art. 83. Kodeksu karno-skarbowego, grzywna w skrajnych przypadkach sięga 720 stawek dziennych.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News