Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Co to jest JPK? Kto dostaje dane o mojej firmie?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:31

Co to jest JPK? Kto dostaje dane o mojej firmie?

Co to jest JPK? Kto dostaje dane o mojej firmie?
Pixabay.com

Jak jest składany Jednolity Plik Kontrolny?

Mianem Jednolitego Pliku Kontrolnego określamy zbiór danych zawartych w odpowiedniej formie elektronicznej na podstawie danych z ewidencji księgowej oraz podatkowej, a także dowodów księgowych. Zbierane w ten sposób dane po odpowiednim ich przetworzeniu przekazywane są organom podatkowym przez przedsiębiorców. Informacje dotyczące operacji gospodarczych zachodzących w jednostce gospodarczej mają charakter uproszczony, sporządzane są za dany okres, posiadają ujednolicony format, który pozwala na łatwe przetwarzanie danych zawartych w pliku. Jednolity Plik Kontrolny jest zatem zestawem informacji dotyczących zakupów oraz sprzedaży wynikających z prowadzonej ewidencji VAT jednostki gospodarczej, za wyznaczony okres. JPK przesyłany jest w formie elektronicznej bezpośrednio na serwer Ministerstwa Finansów, przedsiębiorcy mają czas do 25. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. W sytuacji gdy przedsiębiorca rozlicza się kwartalnie, i tak musi dotrzymać podanego terminu i złożyć JPK co miesiąc.

Skąd wzięła się ta forma kontroli podatkowej?

Koncepcja JPK została opracowana w roku 2005 przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w skrócie OECD, początkowo występowała pod skrótem SAF-T (Standard Audit File for Tax). Od chwili powstania jest w dalszym ciągu rozwijana. W 2010 roku koncepcja doczekała się kolejnej generacji, dzięki czemu efektywność uszczelniania systemu podatkowego uległa zwiększeniu. Pierwszym krajem wprowadzającym ta formę kontroli podatkowej była Portugalia, gdzie system został wprowadzony w 2008 roku.

Jakie jest główne założenie tej formy kontroli podatkowej?

Wprowadzenie JPK zasadniczo miało za zadanie podnieść efektywność przeprowadzanych kontroli podatkowych poprzez wprowadzenie możliwości edycji dowodów księgowych oraz ksiąg podatkowych za pomocą wykorzystania standardu XML w komunikacji elektronicznej. Dużym atutem jest szybki dostęp do formatu, który to jest bardzo łatwy do analizy, a to zdecydowanie ułatwia pracę zewnętrznym i wewnętrznym audytorom. Wprowadzenie tego rozwiązania przyczyniło się do zmniejszenia kosztów funkcjonowania administracji skarbowej, a także znacząco poprawiło relacje pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym. Zdaniem Ministerstwa Finansów za pomocą narzuconych zmian przedsiębiorcom budżet państwa co roku zyska do 7,5% wpływów więcej z tytułu uszczelnienia systemu podatkowego.

Jak wygląda struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Jednolity Plik Kontrolny zasadniczo składa się z 7 różnych struktur. W poszczególnych strukturach zawarte są następujące informacje:

  • Struktura nr 1 – księgi rachunkowe

  • Struktura nr 2 – wyciągi bankowe

  • Struktura nr 3 – magazyn

  • Struktura nr 4 – dane dotyczące ewidencji sprzedaży i zakupu

  • Struktura nr 5 – faktury

  • Struktura nr 6 – podatkowa księga rozchodów i przychodów

  • Struktura nr 7 – ewidencja przychodów

Tagi: