Zawieszenie działalności gospodarczej – na czym polega i jak to zrobić?
pixabay.com
Autor Agata Andrzejczak - 30 Listopada 2020

Zawieszenie działalności gospodarczej – na czym polega i jak to zrobić?

Gorszy okres finansowy? Potrzeba przerwy w prowadzeniu własnej działalności? Przedsiębiorca ma prawo w dowolnym momencie zawiesić działalność gospodarczą.

Dlaczego warto zgłosić zawieszenie działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności gospodarczej to inaczej przerwa w prowadzeniu własnej działalności. Jeżeli przedsiębiorca nie planuje w najbliższym czasie prowadzić swojej firmy, warto skorzystać z możliwości zawieszenia działalności. Okres przerwy oznacza zwolnienie z płacenia składek ZUS oraz podatku dochodowego (za czas zawieszenia nie płaci się zaliczek, ryczałtu czy karty podatkowej). Nie trzeba także składać deklaracji ZUS ani VAT, nie można jednak w tym czasie osiągać przychodów w związku z posiadaniem własnej działalności gospodarczej.

Z jakiego powodu można zgłosić zawieszenie działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności gospodarczej można zgłosić z dowolnego powodu. Najczęściej przedsiębiorcy robią sobie przerwę w prowadzeniu firmy, kiedy od jakiegoś czasu nie uzyskują przychodów lub są one mniejsze niż się zakładało, rozpoczynają zatrudnienie na etat lub nie mają wystarczająco dużo czasu, aby zająć się kontynuacją działalności.

Zawieszenie działalności gospodarczej nie jest także ograniczone czasowo i można je zgłosić na dowolnie długi okres - nie może jednak być krótszy niż 30 dni. Jeżeli przedsiębiorca wskaże datę wznowienia działalności we wniosku o zawieszenie, działalność zostanie wznowiona w wybranym dniu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku w tym zakresie.

Data rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z datą złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ale istnieje możliwość wskazania daty wcześniejszej lub późniejszej niż złożenie wniosku. Warto się zastanowić, czy wybrana data nie koliduje z czynnościami, jakie zgłaszający wykonuje lub planuje wykonać jako przedsiębiorca.

Gdzie i w jakim momencie można zawiesić działalność gospodarczą?

Zawiesić działalność gospodarczą można w dowolnym czasie. Usługę można zrealizować w:

  • urzędach miast lub gmin,
  • urzędach dzielnicowych miasta stołecznego Warszawy,
  • urzędach miasta na prawach powiatu.

Zawieszenie działalności gospodarczej można także zgłosić przez Internet. Jeżeli jednak przedsiębiorca zdecyduje się na załatwienie tej sprawy w urzędzie, warto skorzystać z pomocy dowolnego urzędu miasta lub gminy. Można tam podpisać wniosek elektroniczny wypełniony na stronie CEIDG albo złożyć wniosek papierowy. Wystarczy wpisać miejscowość swojego zamieszkania na stronie internetowej gov.pl, aby znaleźć właściwy urząd.

Jak zawiesić działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?

Zawieszenie działalności w formie jednoosobowej zgłasza się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a informacja o zawieszeniu automatycznie trafia do ZUS lub KRUS, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego.

Przedsiębiorca posiadający kartę podatkową może:

  • zawiesić prowadzoną działalność, składając wniosek do CEIDG,
  • zgłosić przerwę w prowadzeniu działalności naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej w dniu rozpoczęcia tejże przerwy.

Jeżeli zgłasza się przerwę do urzędu skarbowego, musi ona trwać nieprzerwanie co najmniej 10 dni. Przepisy jednak nie określają maksymalnego okresu przerwy.

Zawieszenie działalności w formie spółki cywilnej należy zgłosić w kilku krokach:

  1. Najpierw należy zgłosić zawieszenie do GUS (rejestr REGON) nie później niż 7 dni od dnia zawieszenia spółki cywilnej.
  2. Następnie należy zgłosić zawieszenie do urzędu skarbowego na formularzu NIP-2 nie później niż 7 dni od dnia zawieszenia spółki.
  3. Ostatecznie należy potwierdzić zawieszenie w CEIDG – wniosek o zawieszenie składa się na formularzu CEIDG-1 z załącznikiem CEIDG-SC (jako wspólnik spółki cywilnej).

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News