Leasing operacyjny a leasing finansowy – zasady i cechy
pixabay.com
Autor Agata Andrzejczak - 30 Listopada 2020

Leasing operacyjny a leasing finansowy – zasady i cechy

Przedsiębiorcy mogą zetknąć się z leasingiem operacyjnym i finansowym. Różnice między nimi wynikają z przepisów podatkowych. Który jest lepszy dla Ciebie?

Leasing operacyjny – co to jest?

Leasing operacyjny, nazywany także leasingiem usługowym, to najpopularniejsza forma finansowania zewnętrznego wśród przedsiębiorców – aż 80% korzystających wybiera właśnie tę formę.

Leasing operacyjny to umowa zawierana pomiędzy leasingobiorcą a leasingodawcą, w której firma leasingowa przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania przedmiotu umowy na określony czas. W zamian zobowiązuje ona klienta do opłacania co miesiąc raty leasingowej. Za koszty uzyskania przychodu uznaje się właśnie miesięczne raty leasingowe. Do kosztów można także wliczyć opłatę wstępną, która może być ujęta jednorazowo.

Do każdej raty leasingowej doliczany jest podatek VAT, dlatego nie ma obowiązku opłacenia całości należnego podatku VAT już przy podpisywaniu umowy leasingowej.

Charakterystyczne dla leasingu operacyjnego założenia:

 • nie ma możliwości przeniesienia prawa własności przedmiotu leasingu na leasingobiorcę,
 • amortyzacja jest po stronie leasingodawcy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje firma leasingowa),
 • mamy możliwość dokonania wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy,
 • ryzyko związane z przedmiotem leasingu, w przypadku odstąpienia od umowy, leży po stronie leasingodawcy .

Leasing operacyjny – korzyści dla przedsiębiorcy

Popularność leasingu operacyjnego wśród przedsiębiorców bierze się głównie z szeregu korzyści, które wiążą się z tą formą. Do niewątpliwych zalet możemy zaliczyć:

 • możliwość uzyskania optymalizacji podatkowej i obniżenia podstawy opodatkowania,
 • zachowanie pełnej płynności finansowej przedsiębiorcy,
 • brak konieczności uiszczania w całości podatku VAT,
 • brak konieczności wykupienia przedmiotu umowy leasingowej po jej zakończeniu.

Leasing operacyjny a leasing finansowy - główne różnice

Leasing finansowy, w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, wlicza przedmiot leasingu do składników majątkowych leasingobiorcy. Co to oznacza? Przedsiębiorca, który zdecyduje się na tę formę leasingu, musi liczyć się z koniecznością dokonania odpisów amortyzacyjnych. Ponadto leasingobiorca może sobie wliczyć do kosztów uzyskania przychodu jedynie część odsetkową raty leasingowej, a podatek VAT należy opłacić w całości przy wpłacie pierwszej raty. Klient nie zostaje obciążony opłatą wstępną leasingu. Co istotne, przedsiębiorca staje się automatycznie właścicielem przedmiotu leasingu po uiszczeniu ostatniej raty.

Co wybrać – leasing operacyjny czy leasing finansowy?

Przedsiębiorca może mieć problem z wyborem konkretnej formy leasingu, ponieważ każda ma swoje wady i zalety. Najkorzystniej będzie porównać dokładne koszty generowane przez oba typy finansowania zewnętrznego – pomogą w tym kalkulatory leasingu operacyjnego i finansowego dostępne w Internecie. Po podaniu odpowiednich parametrów przedsiębiorca otrzyma informacje dotyczące kosztów.

Czynnikiem decydującym będzie prawdopodobnie kwota kosztów początkowych, które są niższe przy wyborze leasingu operacyjnego. Właśnie dlatego ta forma leasingu wiedzie prym wśród polskich przedsiębiorców.

Księgowanie leasingu operacyjnego

Wszystkie koszty związane z wzięciem sprzętu w leasing operacyjny stoją po stronie przedsiębiorcy, a to oznacza, że są one zaliczane do kosztów podatkowych. Miejsce księgowania jest uzależnione od celu użytkowania przedmiotu leasingu. Koszty te można zaliczyć do:

 • kosztów pozostałej działalności operacyjnej,
 • kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży,
 • kosztów wytworzenia,
 • kosztów działalności operacyjnej,
 • pozostałych kosztów operacyjnych.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News