BiznesINFO.pl
L4 w ciąży – ile trwa? Ile wynosi zasiłek?

Pixabay.com

L4 w ciąży – ile trwa? Ile wynosi zasiłek?

27 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Dominik Moliński

Udostępnij:

Kobiety w ciąży mają zapewnioną ochronę przez utratą pracy. L4 w ciąży gwarantuje pracownicy dłuższy niż zazwyczaj okres zwolnienia, a także wyższy zasiłek. Jak wygląda pobyt na zwolnieniu L4 w ciąży i ile wynosi zasiłek chorobowy?

L4 w ciąży – podstawowe informacje

Zwolnienie lekarskie w ciąży, popularnie określane również jako L4 w ciąży, z oczywistych powodów dotyczy wyłącznie kobiet. Przyszłe mamy mają prawo skorzystać z L4 w ciąży i pobierać zasiłek chorobowy, jeśli regularnie odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne. Innymi słowy, należy spełnić warunek zapisany w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ubezpieczona kobieta ma prawo do zasiłku chorobowego:

  • po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeśli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu,

  • po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeśli jest ubezpieczona dobrowolnie.

Do przedstawionych wyżej okresów ubezpieczenia chorobowego wlicza się również poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Warto również dodać, że od 1 stycznia 2016 roku wystawianie L4 w ciąży stało się znacznie łatwiejsze za sprawą wprowadzenia tzw. e-zwolnień. Od 1 grudnia 2018 roku tradycyjne zwolnienia lekarskie w formie papierowej zostały na stałe zastąpione zwolnieniami elektronicznymi e-ZLA. Dzięki temu kobieta w ciąży nie musi osobiście dostarczać zaświadczenia lekarskiego swojemu pracodawcy.

L4 w ciąży – ile trwa?

L4 w ciąży zapewnia kobiecie aż 270 dni płatnego zwolnienia od pracy, tj. całe 9 miesięcy. Okres zwolnienia jest zatem znacznie dłuższy niż w przypadku innych pracowników, którym przysługuje maksymalnie 182 dni wolnego.

L4 w ciąży – ile wynosi zasiłek?

L4 w ciąży nie tylko gwarantuje przyszłej mamie znacznie dłuższy okres zwolnienia, ale też wyższe świadczenie chorobowe. Pracownica w ciąży przez całe 9 miesięcy otrzymuje 100% świadczenia chorobowego. Dla porównania w przypadku pozostałych pracowników wysokość świadczenia chorobowego wynosi zazwyczaj 80%.

W przypadku L4 w ciąży przyszła mama, jeśli nie ukończyła 50. roku życia, przez pierwsze 33 dni zwolnienia będzie otrzymywała świadczenie chorobowe od pracodawcy. Od 34. dnia kobieta w ciąży będzie pobierać zasiłek choroby od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli jednak pracodawca zatrudnia więcej niż 20 pracowników, to na nim spoczywa obowiązek płacenia zasiłku chorobowego przez cały okres trwania zwolnienia lekarskiego.

L4 w ciąży a koniec umowy na czas określony

Jak czytamy w art. 177 Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę pracownicy, która wzięła L4 w ciąży lub przebywa na urlopie macierzyńskim, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Jednak powyższego przepisu nie stosuje się wobec pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca. Co więcej, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Jednak pracownica nawet jeśli wzięła L4 w ciąży, nie jest całkowicie chroniona przed utratą pracy. Pracodawca wciąż może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy. W takiej sytuacji, pracodawca jest zobowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Podobne artykuły

Urlop wyznaczy pracodawca

Praca

Pracowniku, weszły ważne zmiany w urlopach. Nie będziesz miał teraz wiele do powiedzenia

Czytaj więcej >
Biedronka przygotowała promocje na nowy tydzień

Praca

Biedronka już od jutra z szalonym prezentem dla klientów. Wielki ukłon dla fanów słodkości

Czytaj więcej >
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. 12.05.2020. n/z Napis koronawirus Covid-19 na tle pieniedzy.

Praca

Branża umiera przez pandemię, a państwo dalej ich nie dostrzega. W efekcie wszyscy tracą ogromne pieniądze

Czytaj więcej >
Szef ma prawo przerwać nasz urlop

Praca

Jesteś na urlopie? Mamy złe wieści, twój pracodawca ma prawo go przerwać

Czytaj więcej >
Za uchylanie się od płacenia abonamentu grożą dotkliwe kary

Praca

Kontrolerzy rozeszli się po kraju, do ciebie też mogą zapukać. Kara to aż 681 zł

Czytaj więcej >
Praca tylko 4 dni? Skrócony wymiar czasu pracy

Praca

4-dniowy tydzień pracy uratuje gospodarkę? Niezwykły plan rządzących.

Czytaj więcej >