BiznesINFO.pl
L4 w ciąży – ile trwa? Ile wynosi zasiłek?

Pixabay.com

L4 w ciąży – ile trwa? Ile wynosi zasiłek?

27 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Dominik Moliński

Udostępnij:

Kobiety w ciąży mają zapewnioną ochronę przez utratą pracy. L4 w ciąży gwarantuje pracownicy dłuższy niż zazwyczaj okres zwolnienia, a także wyższy zasiłek. Jak wygląda pobyt na zwolnieniu L4 w ciąży i ile wynosi zasiłek chorobowy?

L4 w ciąży – podstawowe informacje

Zwolnienie lekarskie w ciąży, popularnie określane również jako L4 w ciąży, z oczywistych powodów dotyczy wyłącznie kobiet. Przyszłe mamy mają prawo skorzystać z L4 w ciąży i pobierać zasiłek chorobowy, jeśli regularnie odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne. Innymi słowy, należy spełnić warunek zapisany w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ubezpieczona kobieta ma prawo do zasiłku chorobowego:

  • po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeśli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu,

  • po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeśli jest ubezpieczona dobrowolnie.

Do przedstawionych wyżej okresów ubezpieczenia chorobowego wlicza się również poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Warto również dodać, że od 1 stycznia 2016 roku wystawianie L4 w ciąży stało się znacznie łatwiejsze za sprawą wprowadzenia tzw. e-zwolnień. Od 1 grudnia 2018 roku tradycyjne zwolnienia lekarskie w formie papierowej zostały na stałe zastąpione zwolnieniami elektronicznymi e-ZLA. Dzięki temu kobieta w ciąży nie musi osobiście dostarczać zaświadczenia lekarskiego swojemu pracodawcy.

L4 w ciąży – ile trwa?

L4 w ciąży zapewnia kobiecie aż 270 dni płatnego zwolnienia od pracy, tj. całe 9 miesięcy. Okres zwolnienia jest zatem znacznie dłuższy niż w przypadku innych pracowników, którym przysługuje maksymalnie 182 dni wolnego.

L4 w ciąży – ile wynosi zasiłek?

L4 w ciąży nie tylko gwarantuje przyszłej mamie znacznie dłuższy okres zwolnienia, ale też wyższe świadczenie chorobowe. Pracownica w ciąży przez całe 9 miesięcy otrzymuje 100% świadczenia chorobowego. Dla porównania w przypadku pozostałych pracowników wysokość świadczenia chorobowego wynosi zazwyczaj 80%.

W przypadku L4 w ciąży przyszła mama, jeśli nie ukończyła 50. roku życia, przez pierwsze 33 dni zwolnienia będzie otrzymywała świadczenie chorobowe od pracodawcy. Od 34. dnia kobieta w ciąży będzie pobierać zasiłek choroby od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli jednak pracodawca zatrudnia więcej niż 20 pracowników, to na nim spoczywa obowiązek płacenia zasiłku chorobowego przez cały okres trwania zwolnienia lekarskiego.

L4 w ciąży a koniec umowy na czas określony

Jak czytamy w art. 177 Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę pracownicy, która wzięła L4 w ciąży lub przebywa na urlopie macierzyńskim, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Jednak powyższego przepisu nie stosuje się wobec pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca. Co więcej, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Jednak pracownica nawet jeśli wzięła L4 w ciąży, nie jest całkowicie chroniona przed utratą pracy. Pracodawca wciąż może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy. W takiej sytuacji, pracodawca jest zobowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Podobne artykuły

fot. Materiały partnerskie

Praca

Rejestracja czasu pracy online - podstawowe informacje

Czytaj więcej >
Szokujące odprawy dla górników, którzy dobrowolnie odejdą z zawodu

Praca

Odprawa dla górnika: 120 tys. zł. Jeśli odejdzie z pracy dobrowolnie

Czytaj więcej >
Lidl rozda bony, w wysokości nawet 300 zł

Praca

Lidl rozdaje po 300 zł na Wielkanoc. Ale klienci mogą obejść się smakiem

Czytaj więcej >
Nokia zwalnia ludzi. 10 tys. osób straci pracę.

Praca

Nokia zwolni 10 000 osób. Wszystko w imię rozwoju technologii 5G

Czytaj więcej >
Kontrole z ZUS czekają pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim

Praca

ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich. Już wykrył 10 tys. nadużyć

Czytaj więcej >
PIP będzie przeprowadzać kontrole. Sprawdzi, czy pracodawcy nie zniechęcają do odkładania na PPK

Praca

Nowe uprawnienia Inspekcji pracy. Sprawdzą, czy ktoś namawia do rezygnacji z PPK

Czytaj więcej >