Kiedy należy wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Kiedy należy wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Co zrobić, gdy kontrahent zwleka z uregulowaniem należności? Zanim zdecydujesz o skierowaniu sprawy do sądu, warto wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Co to jest przesądowe wezwanie do zapłaty?

Przesądowe wezwanie do zapłaty to jedna z metod miękkiej windykacji kierowanej do dłużnika w formie pisma wzywającego do uregulowania należności. Ten rodzaj działania, jeśli doprowadzi do zamierzonego celu, pozwala uniknąć związanych z postępowaniem sądowym dodatkowych kosztów i marnowania czasu.

Jak powinno być skonstruowane przesądowe wezwanie do zapłaty?

Ponieważ nie istnieje jeden obowiązujący wzór przesądowego wezwania do zapłaty, w gestii przedsiębiorcy leży wybór formy pisma. Aby jednak wezwanie do zapłaty skutecznie skłoniło dłużnika do spłaty zobowiązania, powinno być napisane językiem oficjalnym i stanowczym.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wierzyciela,
 • dane dłużnika,
 • stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty (np. faktura czy umowa o dzieło),
 • kwotę długu, która może zostać powiększona o naliczone odsetki,
 • wyznaczony przez wierzyciela termin spłaty długu (w praktyce jest to 7 lub 14 dni od daty doręczenia wezwania),
 • numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty,
 • podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty.

Co zrobić, aby przedsądowe wezwanie do zapłaty było bardziej skuteczne?

Aby skuteczniej dochodzić spłaty długu, można w przedsądowym wezwaniu do zapłaty zawrzeć formułę informującą dłużnika o możliwości podjęcia przez wierzyciela w przypadku nieotrzymania zapłaty dalszych kroków, takich jak:

 • zaprzestanie dostaw towarów lub usług ,
 • wstąpienie na drogę sądową,
 • sprzedaż długu na giełdzie długów,
 • opublikowanie danych dłużnika w bazach danych BIG.

W przypadku skierowania sprawy do sądu najczęściej to dłużnik obciążony zostaje kosztami procesowymi, o czym również warto wspomnieć w wezwaniu do zapłaty.

Kiedy powinno się wysłać dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Przepisy nie regulują kwestii kiedy ani ile razy wierzyciel powinien wysłać pismo wzywające do zapłaty zobowiązania. Oczywistym jest, że przedsiębiorca nie wyśle przesądowego wezwania do zapłaty po kilkudniowym opóźnieniu w płatnościach. Jednak im więcej czasu upłynie od pierwotnie określonego terminu płatności, tym trudniej będzie odzyskać należność.

Nie ma również sensu wysyłanie dłużnikowi kilku wezwań do spłaty zobowiązania. Jeśli dłużnik zignorował pierwsze czy drugie wezwanie, można spróbować wysłać trzecie pismo, potem należy skierować sprawę na drogę sądową.

Wezwanie do zapłaty powinno być wysłane listem poleconym, ponieważ potwierdzenie odbioru będzie można włączyć do sprawy sądowej.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News