BiznesINFO.pl
Czym jest ulga podatkowa i komu przysługuje?

Pixabay.com

Czym jest ulga podatkowa i komu przysługuje?

3 Stycznia 2021

Autor tekstu:

Dominik Moliński

Udostępnij:

Zanim wypełnisz i złożysz w urzędzie skarbowym swoją deklarację podatkową, dowiedz się, czym jest ulga podatkowa. Sprawdź, z jakiej ulgi możesz skorzystać!

Czym jest ulga podatkowa?

Podatek to świadczenie pieniężne, które jest pobierane na potrzeby realizacji zadań publicznych. Podatki są, oczywiście, obowiązkowe, a za ich niepłacenie grożą kary. Zatem ulga podatkowa to nic innego, jak zwolnienie, odliczenie, obniżenie lub zmniejszenie należnego podatku lub podstawy opodatkowania.

Prawo do ulgi podatkowej można nabyć tylko po spełnieniu określonych warunków. Ulgi podatkowe przysługują między innymi rodzicom wychowującym dziecko oraz osobom młodym. Istnieje również możliwość dokonania odliczenia z tytułu przekazanej darowizny. Pełną listę ulg podatkowych przedstawimy w dalszej części tego artykułu.

Jak skorzystać?

Aby skorzystać z ulgi podatkowej w danym roku podatkowym, należy wypełnić PIT/0, który jest załącznikiem do deklaracji podatkowych PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Załącznik PIT/0 nie jest samodzielną deklaracją podatkową, dlatego należy go złożyć wraz z drukiem PIT.

Co jeszcze musisz wiedzieć?

Jeśli wiemy o przysługującym nam prawie do skorzystania z konkretnej ulgi podatkowej, powinniśmy pamiętać o wypełnieniu załącznika PIT/0 i złożeniu go wraz z deklaracją podatkową. Urząd skarbowy nie będzie nam przypominał o możliwości skorzystania z ulgi podatkowej.

Jeśli popełniliśmy błędy w deklaracji podatkowej, lub jeśli zapomnieliśmy o skorzystaniu z ulgi podatkowej, możemy złożyć korektę zeznania podatkowego. Dzięki niej możemy skorygować złożoną wcześniej deklarację. Ważne, aby zaznaczyć cel złożenia: „korekta”. Korektę zeznania podatkowego można złożyć w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym złożyliśmy pierwotną deklarację.

Jeśli przysługuje nam prawo do określonej ulgi podatkowej i zamierzamy z niej skorzystać, powinniśmy zgromadzić odpowiednią dokumentację. Urząd skarbowy może bowiem skontrolować poprawność naszych rozliczeń. Jeśli nie zdołamy udowodnić przysługującego nam prawa do ulgi podatkowej, będziemy zobowiązani nie tylko zapłacić zaległy podatek, ale też grzywnę. W przypadku dużych kwot może nam grozić oskarżenie o popełnienie przestępstwa skarbowego, za które grożą wysokie kary finansowe, a nawet ograniczenie lub pozbawienie wolności.

Jak sprawdzić, czy przysługuje mi ulga podatkowa?

Podatnicy mogą skorzystać z różnych ulg podatkowych, które obniżają wysokość dochodu lub należny podatek. Aby ustalić, czy przysługuje nam prawo do skorzystania z określonej ulgi podatkowej, wystarczy sprawdzić, czy spełniamy określone wymagania.

Ulgi obniżające podatek:

  • ulga prorodzinna – rodzice, opiekunowie oraz rodzice zastępczy mogą skorzystać z ulgi podatkowej za każdy miesiąc sprawowania opieki nad dzieckiem, jeśli nie ukończyło 18 lat, jest niepełnosprawne i otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, lub nie ukończyło 25 lat i uczy się, a jego dochody i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych po ich zsumowaniu nie przekraczają 3 089 zł,

  • ulga abolicyjna – podatnicy, którzy pracują za granicą, mogą odliczyć od podatku kwotę odpowiadającą podatkowi dopłacanemu w Polsce od dochodów osiąganych za granicą, podlegających rozliczeniu w Polsce,składki na ubezpieczenie zdrowotne – można odliczyć 7,75% podstawy wymiaru składki, która została faktycznie zapłacona.

Ulgi obniżające dochód:

  • darowizny – od dochodu można odliczyć kwotę darowizn, które zostały dokonane na rzecz działalności pożytku publicznego lub działalności charytatywnej, na rzecz krwiodawstwa, kultu religijnego i kształcenia zawodowego, a także darowizn komputerów przenośnych i darowizn przekazanych na walkę z COVID-19,

  • ulga rehabilitacyjna – niepełnosprawni oraz osoby, które utrzymują osobę niepełnosprawną, mogą odliczyć od dochodu wydatki poniesione na rehabilitację oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych,

  • ulga internetowa – pozwala odliczyć wydatki na Internet poniesione w roku podatkowym,

  • ulga termomodernizacyjna – właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą odliczyć wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

  • ulga na działalność badawczo-rozwojową – podatnicy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i uzyskują dochody z działalności gospodarczej mogą odliczyć od podstawy opodatkowania część kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na tę działalność,

  • ulga z tytułu wpłaty na IKZE – odliczeniu od dochodu/ przychodu podlegają wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku podatkowym.

Podobne artykuły

Ozonatory robią furorę. Polacy w szale zakupów sprzętu, który do tej pory był sprzedawany profesjonalistom.

Finanse

Jedno urządzenie coraz częściej pojawia się w polskich domach. Pomaga zadbać o prawdziwą czystość

Czytaj więcej >
Kurs złotego umacnia się, ale na jak długo?

Finanse

Nie nadchodzi zbyt dobry okres dla złotówki. Czarne chmury nad polską walutą

Czytaj więcej >
By Wistula - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77468950

Finanse

PKO BP: ceny mieszkań czeka potężny spadek. Eksperci podają o ile

Czytaj więcej >
Właściciele galerii unikną podatku od przychodów z budynku?

Finanse

Nie będą płacić podatku za okres lockdownu. Ministerstwo Finansów w końcu zajęło stanowisko

Czytaj więcej >
Rząd zabierze myśliwym pieniądze?

Finanse

Rząd sięga po pieniądze myśliwych. Polski Związek Łowiecki oburzony, w grę wchodzą miliony złotych

Czytaj więcej >
Dodatek solidarnościowy w Sejmie

Finanse

Dodatek solidarnościowy już rozpatrywany w Sejmie. Wiemy, kto będzie mógł się o niego starać

Czytaj więcej >