L4 na dziecko – kiedy można z niego skorzystać?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 27 Grudnia 2020

L4 na dziecko – kiedy można z niego skorzystać?

Pracujący rodzice mają prawo do zwolnienia lekarskiego na okres choroby dziecka – L4 na dziecko. Pracownikowi może przysługiwać także zasiłek opiekuńczy, jednak w tym celu należy spełnić określone wymagania. Kiedy pracownik otrzymuje prawo do L4 na dziecko? Jaki jest wymiar zwolnienia lekarskiego? Jakie warunki należy spełnić, aby móc pobierać zasiłek opiekuńczy? Na te pytania odpowiemy w poniższym artykule.

L4 na dziecko – co musisz wiedzieć?

L4 na dziecko to zwolnienie lekarskie, które pracownik otrzymuje na czas niezdolności do pracy, wynikającej z konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. L4 na dziecko jest oczywiście płatne i przysługuje niemal wszystkim pracownikom. Zwolnienie lekarskie na chore dziecko może otrzymać rodzic zatrudniony na umowę o pracę, który w tej sytuacji obowiązkowo odprowadza składki na ubezpieczenie chorobowe. W przypadku umowy cywilnoprawnej – umowy zlecenie lub umowy o dzieło – składka na ubezpieczenie chorobowe jest opłacana dobrowolnie. Podsumowując, prawo do L4 na dziecko otrzymujemy wtedy, gdy jesteśmy objęci ubezpieczeniem chorobowym.

Rodzic korzystający z prawa do L4 na dziecko otrzyma zasiłek opiekuńczy na czas nieobecności w pracy. Tutaj należy zaznaczyć, że prawo to przysługuje zarówno matce, jak i ojcu, lecz tylko jeden rodzic w danym czasie może wziąć zwolnienie lekarskie na dziecko. Wymiar zwolnienia lekarskiego zależy od wieku dziecka. Warto również dodać, że należy spełnić określone warunki, aby rodzic mógł pobierać zasiłek opiekuńczy na chore dziecko.

L4 na dziecko – wymiar zwolnienia lekarskiego

Jeśli pracownik nie może liczyć na pomoc ze strony członków rodziny, powinien skorzystać z prawa do L4 na dziecko. Wymiar zwolnienia lekarskiego jest zależny od wieku dziecka, lecz nie od liczby posiadanych dzieci. Jeśli:

 • dziecko jest w wieku od 8 do 14 lat – pracownikowi przysługuje 60 dni zwolnienia w ciągu roku kalendarzowego,
 • dziecko jest w wieku ponad 14 lat – pracownikowi przysługuje 14 dni zwolnienia w ciągu roku kalendarzowego.

L4 na dziecko – kiedy pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego?

Należy podkreślić, że skorzystanie z prawa do L4 na dziecko nie daje automatycznie prawa do zasiłku opiekuńczego. Co do zasady, pracownik może pobierać zasiłek opiekuńczy, jeśli osobiście sprawuje opiekę nad chorym dzieckiem. Nie dotyczy to sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. Innymi słowy, jeśli w mieszkaniu przebywa inny członek rodziny, który również mógłby sprawować opiekę nad dzieckiem, to pracownik nie będzie miał prawa do zasiłku opiekuńczego.

Istnieją jednak pewne wyjątki, które umożliwiają jednoczesne skorzystanie z prawa do L4 na dziecko oraz zasiłku opiekuńczego. Pracownik zostanie objęty tym świadczeniem mimo obecności członka rodziny, jeśli członek rodziny:

 • jest całkowicie niezdolny do pracy,
 • jest chory,
 • jest niesprawny fizycznie lub psychicznie ze względu na wiek,
 • prowadzi gospodarstwo rolne,
 • prowadzi działalność pozarolniczą, w której nie ma ustalonych godzin pracy,
 • odpoczywa po pracy na nocnej zmianie,
 • nie jest zobowiązany do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia sprawowania opieki.

Ponadto zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która jest zwolniona z wykonywania pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad:

 • zdrowym dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat, jeśli nastąpiło nieoczekiwane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, choroba niani, poród lub choroba małżonka lub rodzica dziecka, a także pobyt w szpitalu,
 • dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat, jeśli poród lub choroba małżonka/rodzica lub pobyt w szpitalu uniemożliwia im opiekę,
 • chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat,
 • chorym dzieckiem,
 • innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

L4 na dziecko – wysokość świadczenia

Pracownik korzystający z prawa do L4 na dziecko oraz zasiłku opiekuńczego będzie pobierał 80% podstawy wymiaru zasiłku. Zwykle jest to 80% średniego wynagrodzenia pracownika z ostatnich 12 miesięcy.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News