Czym jest spółka kapitałowa?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Czym jest spółka kapitałowa?

Co to jest spółka kapitałowa? Jakie są rodzaje spółek kapitałowych? W jak sposób ją założyć i kto może zostać wspólnikiem? Jaka jest funkcja takiej spółki?

Co to jest spółka kapitałowa?

Spółka kapitałowa to spółka prawa handlowego, której działalność oparta jest na kapitale. Spółka taka może być tworzona w każdym celu, a najczęściej jest wykorzystywana przez duże przedsiębiorstwo do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto spółka kapitałowa ma osobowość prawną, jej kapitał i skład osobowy są zmienne, a także posiada odrębny od wspólników i akcjonariuszy majątek.

Spółkami kapitałowymi są następujące spółki prawa handlowego:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna,
 • prosta spółka akcyjna.

Jakie przepisy obowiązują spółki kapitałowe?

Przepisy regulujące tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek kapitałowych znajdują się w Kodeksie spółek handlowych. Można je podzielić na:

 • przepisy ogólne, dotyczące regulacji kwestii takich, jak: spółka kapitałowa w organizacji, wkłady niepieniężne na kapitał zakładowy, zgoda innych organów spółki jako przesłanka skuteczności czynności prawnej dokonanej przez zarząd, rozwiązanie spółki przez sąd czy ujawnianie dokumentów i informacji,
 • przepisy regulujące poszczególne spółki kapitałowe,
 • przepisy regulujące łączenie się, podział i przekształcanie spółek z udziałem spółek kapitałowych,
 • przepisy poza Kodeksem spółek handlowych, które dotyczą spółek kapitałowych, np. Kodeks cywilny czy ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji.

Jakie cechy posiada spółka kapitałowa?

Spółka kapitałowa odznacza się następującymi cechami:

 • posiada osobowość prawną – co oznacza, że:
  - jest samodzielnym podmiotem prawa cywilnego,
  - posiada własny, odrębny od wspólników majątek,
  - w obrocie prawnym występuje jako podmiot praw i obowiązków,
  - posiada zdolność sądową oraz procesową (możliwość pozywania i bycia pozywanym),
  - posiada zdolność restrukturyzacyjną oraz upadłościową,
  - posiada organy, które zajmują się prowadzeniem spraw spółki oraz jej reprezentacją,
 • występuje tzw. spółka kapitałowa w organizacji – jest to stan przejściowy, ponieważ funkcjonuje od momentu zawiązania spółki do czasu rejestracji, w momencie zarejestrowana w KRS nabywa osobowość prawną i staje się podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji. Spółka kapitałowa w organizacji ma prawo zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną, dokonywać czynności prawnych w obrocie gospodarczym oraz nabywać prawa. Do jej powstania dochodzi w momencie zawarcia umowy założycielskiej – w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – lub objęcia wszystkich akcji – w przypadku spółki akcyjnej,
 • majątek wspólników jest oddzielony całkowicie od majątku spółki – oznacza to, że spółka kapitałowa odpowiada wobec wierzycieli całym swoim majątkiem, natomiast ryzyko majątkowe wspólników ogranicza się do wniesionego do spółki wkładu na pokrycie kapitału zakładowego,
 • prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja należy do organów spółki, takich jak:
  - zarząd, który prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją w relacjach z osobami trzecimi, realizuje decyzje i uchwały wspólników,
  - rada nadzorcza lub komisja rewizyjna – pełni stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
  - zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie, w skład którego wchodzą wszyscy wspólnicy/ akcjonariusze, pełni funkcję uchwałodawczą poprzez podejmowanie uchwał w podstawowych sprawach spółki, np. zmiany umowy spółki, zatwierdzenia sprawozdania finansowego czy powołania członków zarządu,
 • możliwe jest różnicowanie praw i obowiązków wspólników wobec spółki,
 • spółka kapitałowa funkcjonuje w oparciu o stały kapitał zakładowy,
 • skład osobowy (wspólników) spółki jest zmienny,
 • spółka powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News