Kim jest podatnik VAT czynny, jakie ma prawa i obowiązki?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Kim jest podatnik VAT czynny, jakie ma prawa i obowiązki?

Kiedy należy zarejestrować się jako czynny podatnik VAT? Jakie są obowiązki takiej osoby? Na czym polega różnica między podatnikiem czynnym a zwolnionym? Co to jest rejestr czynnych podatników VAT? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Kto może być czynnym podatnikiem VAT?

W myśl ustawy o VAT podatnik czynny VAT to:

 • podatnik, u którego wartość sprzedaży opodatkowanej przekroczyła graniczną kwotę 200 tys. zł. Każda kolejna sprzedaż po przekroczeniu tego limitu podlega opodatkowaniu. Inaczej: przekroczenie limitu rodzi obowiązek rejestracji w kolejnym okresie podatkowym jako podatnik VAT;
 • przedsiębiorca, którego siedziba działalności gospodarczej znajduje się poza terytorium kraju;
 • przedsiębiorca, który musi być czynnym podatnikiem VAT od początku prowadzenia działalności gospodarczej, tj. podatnik zajmujący się:
  1. dokonywaniem dostaw:
  - towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  - towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
  - energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
  - wyrobów tytoniowych,
  - samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika na podstawie przepisów o podatku dochodowym do środków trwałych – podlegających amortyzacji,
  - budynków, budowli lub ich części w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  - terenów budowlanych,
  - nowych środków transportu,

  2. świadczeniem usług:
  - prawniczych,
  - w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  - jubilerskich.

Jakie obowiązki ma czynny podatnik VAT?

Podatnik VAT czynny ma obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego VAT poprzez formularz VAT-R, który składa się do naczelnika urzędu skarbowego. Dokonać zgłoszenia należy przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej.

Ponadto przedsiębiorca, który jest płatnikiem czynnym VAT, musi:

 • raz w miesiącu (VAT-7) lub raz na kwartał (VAT-7K) składać deklarację podatkową w terminie do 25. dnia miesiąca,
 • wystawiać faktury VAT,
 • prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupów,
 • prowadzić rejestr VAT,
 • wpłacać do urzędu skarbowego VAT wynikający z deklaracji.

Jaka jest różnica między podatnikiem VAT czynnym a zwolnionym?

Podatnik VAT czynny to każdy przedsiębiorca, który przekroczył kwotę 200 tys. zł obrotu za poprzedni rok podatkowy. Ponadto posiada prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur otrzymanych podczas kupna towarów lub usług w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Z kolei podatnik VAT zwolniony wykonuje czynności, które są zwolnione z podatku VAT. Zwolnienie wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT i może być zastosowane przez podatnika, którego sprzedaż w danym roku podatkowym nie przekracza 200 tys. zł (bez podatku VAT). Podatnik VAT zwolniony to także przedsiębiorca, który mimo prowadzenia działalności gospodarczej nie ma prawa do odliczania podatku VAT (wyłączenie prawa do obniżenia VAT-u wynika z art. 86 ust. 1 i art. 88 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT).

Czym jest rejestr czynnych podatników VAT

Od 2015 r. istnieje możliwość sprawdzenia, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Jest to usługa przydatna szczególnie dla podatników, którzy stosują mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Usługa ta – „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” – dostępna jest na Portalu Podatkowym prowadzonym przez Ministerstwo Finansów.

Rejestr czynnych podatników VAT jest elementem ustawy STIR, która ma zwalczać wyłudzenia VAT-u i oszustwa podatkowe. Prowadzony jest przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i zawiera następujące informacje:

 • numer NIP podatnika,
 • imię i nazwisko w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, pełną nazwę w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną,
 • adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w kilku miejscach lub na terenie całego kraju – w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną,
 • adres siedziby – w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną,
 • wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym numery rachunków bankowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
 • datę:
  - rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynnego,
  - wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT czynnego,
  - przywrócenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego,
 • podstawę prawną:
  - wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT czynnego,
  - przywrócenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News