Zwolnienie dyscyplinarne. Kiedy pracownik może dostać "dyscyplinarkę"?
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 23 Listopada 2020

Zwolnienie dyscyplinarne. Kiedy pracownik może dostać "dyscyplinarkę"?

Nie ma wątpliwości, że najkorzystniejszą formą zakończenia współpracy jest wypowiedzenie za porozumienie stron, które stanowi konsensus między potrzebami pracownika i pracodawcy. Nie zawsze jednak taka opcja jest możliwa. W sytuacji, kiedy pracownik w sposób rażący zaniedbuje obowiązki lub przysparza problemów pracodawcy, zatrudniający ma prawo do podjęcia decyzji o zwolnieniu dyscyplinarnym. Jest to najbardziej niekorzystny dla pracownika sposób zakończenia współpracy. Dochodzi wówczas do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Zasady zwolnienia dyscyplinarnego określa paragraf 52. Kodeksu pracy.

Kiedy pracownik może zostać zwolniony dyscyplinarnie?

Przepisy ściśle określają, kiedy wypowiedzenie może nastąpić w trybie natychmiastowym z winy pracownika. Pracodawca może skorzystać z zwolnienia dyscyplinarnego w sytuacji, gdy zatrudniony w zakładzie pracy pracownik:

  • naruszył podstawowe obowiązki pracownicze w sposób ciężki,
  • utracił w zawiniony przez siebie sposób uprawnienia niezbędne do pracy na dotychczasowym stanowisku,
  • będąc zatrudnionym na umowie o pracę, popełnił przestępstwo uniemożliwiające zatrudnianie go dalej na zajmowanym dotąd stanowisku; popełnione przestępstwo musi być jednak oczywiste lub zatwierdzone prawomocnym wyrokiem.

Ważne! Aby pracownik mógł zostać zwolniony dyscyplinarnie ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, musi mu zostać udowodniona wina!

Wina pracownika określana jest zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego. Może to być wina umyślna lub rażące niedbalstwo. Pracownik musi jednak zdawać sobie sprawę, że zarówno jeden, jak i drugi przypadek jest podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego.

Jak udowodnić winę pracownika?

Aby pracodawca mógł skorzystać z możliwości zwolnienia dyscyplinarnego, musi on najpierw udowodnić winę pracownika. Same podejrzenia nie są wystarczające, pracownik powinien zostać przyłapany w momencie naruszania obowiązków. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, zatrudniający zobowiązany jest udowodnić winę pracownika za pomocą zebranych niepodważalnych dowodów. Wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, by doszło do zwolnienia dyscyplinarnego pracownika.

Jakie okoliczności stanowią podstawę?

Wiele osób obawia się zwolnienia dyscyplinarnego w przypadku nawet błahych uchybień. Czy jednorazowe spóźnienie może skończyć się utratą pracy? A co w przypadku pomyłki, działającej na niekorzyść finansową firmy?

Powyższe sytuacje nie dają jeszcze pracodawcy prawa do zwolnienia dyscyplinarnego pracownika. Pretekst do takiej formy wypowiedzenia umowy musi być poważniejszy. Jak poważnego naruszenia obowiązków musi dopuścić się pracownik, by doszło do zwolnienia dyscyplinarnego? Może być to na przykład:

  • celowe i notoryczne niszczenie mienia firmy,
  • kradzież,
  • wykonywanie obowiązków służbowych pod wpływem środków psychoaktywnych,
  • złamanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • posłużenie się sfałszowanymi dokumentami w celu uzyskania zatrudnienia,
  • wyjawienie tajemnicy służbowej,
  • zorganizowane nielegalnego strajku pracowników.

Jakie są konsekwencje zwolnienia dyscyplinarnego?

Zwolnienie dyscyplinarne jest traktowane przez wielu pracowników jako wilczy bilet. Rzeczywiście, informacja o zwolnieniu dyscyplinarnym pozostaje odnotowana w dokumentach pracownika niemal do końca kariery zawodowej. W przypadku rozwiązania umowy z pracownikiem w trybie natychmiastowym pracodawca załącza pisemne uzasadnienie zwolnienia. Wpis o zwolnieniu dyscyplinarnym zostaje zamieszczony w aktach pracowniczych, a także w świadectwie pracy zwolnionego pracownika. Taka informacja jest zatem dostępna dla następnych potencjalnych pracodawców, nie przedawnia się też i nie ma możliwości wymazania jej ze świadectwa pracy.

Uwaga! Adnotacja o zwolnieniu dyscyplinarnym może utrudnić poszukiwanie nowej pracy!

Zwolnienie dyscyplinarne a emerytura i urlop macierzyński

Zwolnienie dyscyplinarne jest niekorzystne dla pracownika nie tylko z tego powodu, że poważnie utrudnia znalezienie nowego zatrudnienia. Inną poważną konsekwencją ciężkiego naruszenia zasad pracy przez pracownika jest utrata szczególnej ochrony wynikającej z Kodeksu pracy. Oznacza to, że w momencie zwolnienia dyscyplinarnego swoje przywileje tracą m.in. pracownicy tuż przed emeryturą czy ciężarne pracownice pozostające na urlopie macierzyńskim. Zwolniony dyscyplinarnie pracownik zostaje również pozbawiony prawa do dwóch dni na poszukiwanie nowej pracy, które obowiązuje w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Pracownik nie może również otrzymać zasiłku dla bezrobotnych po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy przez sześć miesięcy od czasu zwolnienia dyscyplinarnego.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News