Zadłużenie będzie się opłacać? Nie do końca.
pixabay/Katarzyna Tyl
Autor Radosław Święcki - 27 Lutego 2020

Dobre wieści dla dłużników, zadłużenia będą szybciej się przedawniać. Są też jednak pułapki

Zadłużenie będzie bezkarne? "Gazeta Wyborcza" pisze o nowych zasadach przedawnienia w ściąganiu długów. Pozornie działają one na korzyść konsumentów, ale muszą oni uważać na zastawione przez ustawodawcę pułapki.

Zadłużenie przestanie być tak problematyczne? Zgodnie z kodeksem cywilnym firmy mają określone terminy, po upływie których ich klienci mogą się uchylić od tego, że ktoś od nich żąda pieniędzy. Ustawodawca - jak zwraca uwagę "Wyborcza" - wyszedł tutaj z założenia, że firma jest profesjonalistą w obrocie gospodarczym i w ciągu kilku lat jest w stanie wysłać np. list polecony z informacją, że konsument ma wobec niej jakiś dług. Jeśli tego nie zrobił, to najwyraźniej mu na tym nie zależy.

Zadłużenie będzie bezkarne? Niekoniecznie

"Wyborcza" przypomina, że w związku z tym, iż firmy windykacyjne często wykorzystywały luki w prawie, od 9 lipca 2018 roku zasady przedawnienia zmieniono. Częściowo na korzyść konsumentów, ale nie do końca.

Co to oznacza w praktyce? Firmy nie zrobią już interesów na przedawnionych długach. Gazeta przedstawia historie osób, którzy dostawali wezwania z żądaniem regulacji zadłużeń sprzed 10 lat. W części przypadków trudno było zweryfikować, czy rzeczywiście one istniały. Firmy liczyły jednak na to, że konsumenci się przestraszą, bądź nie poradzą sobie w sądzie. Tymczasem nowe regulacje zakładają, że długi przedawniają się co do zasady po sześciu, a nie jak jeszcze do niedawna - po dziesięciu latach. Nie wszystkie jednak i nie każdemu.

W niektórych przypadkach regulują to przepisy szczególne, zgodnie z którymi po dwóch latach przedawniają się roszczenia z umowy o dzieło, czy umowy sprzedaży, a po trzech latach czynsz za mieszkanie czy niespłacona kaucja/zaliczka a także roszczenia okresowe np. opłata za comiesięczne korzystanie z siłowni. Po trzech latach przedawniają się również mandaty drogowe. Z kolei mandat za jazdę bez ważnego biletu środkiem komunikacji miejskiej przedawnia się już po roku.

Gazeta podkreśla, że nowe przepisy wcale nie oznaczają, że konsumenci mogą spokojnie odliczać dni aż zadłużenie przedawni się. Prawo zabezpiecza bowiem interesy drugiej strony. Przede wszystkim bieg przedawnienia może zostać przerwany, co zonacza, że jeśli wierzyciel wykona określoną czynność, to wtedy termin biegnie od nowa.
Co przerywa bieg przedawnienia? Wiele czynności, np. wniesienie pozwu przez wierzyciela czy firmę windykacyjną, złożenie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji, złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu (np. wyrokowi sądu), uznanie długu przez dłużnika (może to być zarówno podpisanie umowy z firmą windykacyjną, że zobowiązujesz się zapłacić dług - tzw. uznanie właściwe, jak i prośba o rozłożenie na raty, przedłużenie terminu spłaty) czy mediacja realizowana na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Sąd zdecyduje

Nowe zasady dobrze ilustruje podany w dzienniku przykład: 20 czerwca 2014 r. pan Andrzej pożyczył pani Beacie 30 tys. zł na zakup auta. Termin upłynąłby 20 czerwca 2020 r., ale 1 kwietnia 2018 r. pan Andrzej wezwał panią Beatę na mediację. Od następnego dnia, czyli 2 kwietnia 2018 r., termin zaczął biec na nowo, zatem przedawnienie nastąpi dopiero 2 kwietnia 2024 roku.

"Wyborcza" przestrzega również niesolidnych dłużników przed swoistą pułapką, jaką jest art. 117 kodeksu cywilnego zgodnie z którym sąd "w wyjątkowych przypadkach" może "nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia", które firma ma wobec konsumenta, "jeżeli wymagają tego względy słuszności”. W praktyce oznacza to, że są może uznać, że dług przedawniony, wcale przedawniony nie jest.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News