MSZ ma ekspresowo wydawać wizy
eastnews/Arkadiusz Ziolek
Autor Radosław Święcki - 12 Lutego 2021

Ekspresowe wydawanie wiz już wkrótce. Pierwsi skorzystać mają Białorusini

Sukces Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Urząd informuje, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych przychyliło się do jego postulatu odnośnie ekspresowego wydania wiz turystycznych jak i pracowniczych. Z rozwiązania skorzystają głównie pracodawcy, a pierwszym krajem, którego mieszkańcy będą mogli korzystać nowej procedury ma być Białoruś.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • MSZ ma wkrótce ekspresowo wydawać wizy
  • Kto skorzysta z nowych zasadach
  • Jakie jeszcze postulaty zgłasza Rzecznik MSP

Ekspresowe wizy już wkrótce

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw informuje w komunikacie prasowym, że 9 lutego weszły w życie zmiany w ustawie z grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, wprowadzone podstawie ustawy z dnia 21 stycznia 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw mające na celu umożliwienie wydawania wiz krajowych przez Ministra Spraw Zagranicznych.

W resorcie spraw zagranicznych utworzony zostanie wydział zajmujący się rozpatrywaniem wniosków wizowych. Urzędnicy ministerstwa mają dysponować identycznymi instrumentami do podejmowania decyzji wizowych, jak konsulowie, tak by jak najbardziej usprawnić ten proces. Wydawane mają być zarówno wizy turystyczne, jak i pracownicze, a z nowych zasad mają skorzystać przede wszystkim pracodawcy.

- Od dłuższego czasu apelowaliśmy w imieniu przedsiębiorców o skrócenie terminów wydawania wiz. Nie bez znaczenia jest fakt, że zmiany zostały zapowiedziane przez przedstawicieli MSZ na posiedzeniu Zespołu Roboczego ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, które miało miejsce 14 stycznia 2021 r. – komentuje cytowany w komunikacie Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Jak wspomniano zmiany weszły w życie 9 lutego, ale by wizy mogły być wydawane przez resort spraw zagranicznych, konieczne jest jeszcze wydanie rozporządzenia, w którym zawarta zostanie lista państw, w których cudzoziemcy będą mogli składać wnioski o wydanie wizy przez MSZ oraz w którym zostaną uwzględnione dodatkowe warunki, po których spełnieniu cudzoziemcy będą mogli składać takie wnioski.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw informuje – powołując się na deklaracje przedstawicieli MSZ – że pierwszym krajem, którego mieszkańcy będą mogli korzystać z tej nowej procedury, ma być Białoruś.

Rzecznik MSP interweniuje ws. aquaparków

Czy inne postulaty Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw również znajdą w rządzie posłuch? Pytanie ma związek z apelem urzędu o otwarcie Aquaparków, przy ewentualnym wyłączeniu zjeżdżalni.

Adam Abramowicz jak podano w komunikacie przekazał ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu opinię o najnowszym projekcie rozporządzenia łagodzącego obostrzenia związane z epidemią COVID-19 (jego zasady obowiązują od piątku 12 lutego). Rzecznik wskazał szefowi resortu zdrowia, iż istnieje problem interpretacyjny, związany z otwarciem basenów, przy jednoczesnym dalszym zamknięciu aquaparków.

Abramowicz podkreśla, że ustawodawca posługuje się zazwyczaj terminem „pływalnia”, wskazując, że „rozumie się przez to obiekt kryty lub odkryty, z wodą przepływową, przeznaczony do pływania lub kąpieli, posiadający co najmniej jedną nieckę basenową, z trwałym brzegiem i dnem, wyposażony w urządzenia sanitarne, szatnie i natryski”.

- Przedsiębiorcy pozostaną w niepewności interpretacyjnej, np. czy park wodny, aquapark, posiadający w swoim kompleksie basen sportowy może działać przy udostępnieniu tylko przestrzeni tego basenu? Czy baseny rekreacyjne z masażami wodnymi mogą być otwarte, czy zamknięte? Należałoby raczej umożliwić ponowne otwarcie wszystkim obiektom służącym do pływania, z wyłączeniem co najwyżej zjeżdżalni, do których może ustawić się kolejka – podkreśla Abramowicz.

W opinii przekazanej ministrowi zdrowia Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw apeluje również o otwarcie restauracji i klubów fitness. W jego ocenie branże, które pozostają zamknięte powinny dostać możliwość ponownego otwarcia, chociażby z ograniczeniami i przy zaostrzonym „reżimie sanitarnym”. Abramowicz zwraca uwagę na branżę fitness, która opracowała własne wytyczne, mające minimalizować ryzyko zakażenia wirusem COVID-19, które spotkały się ze wstępną pozytywną opinią Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News