W jakim celu sporządza się aneks do umowy o pracę?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

W jakim celu sporządza się aneks do umowy o pracę?

Warunki zawarte w umowie o pracę nie są niezmienne. Podczas trwania zatrudnienia u danego pracodawcy można zmieniać zapisy umowy na korzyść i niekorzyść pracownika. Wystarczy wówczas podpisać aneks do umowy.

Co to jest aneks do umowy o pracę?

Aneks do umowy o pracę to najczęściej stosowana forma zmiany umowy. Jest to modyfikacja warunków umowy o pracę na mocy porozumienia stron, dlatego pracownikowi przysługuje prawo do niewyrażenia zgody na niekorzystne dla niego nowe zapisy w umowie, wówczas stosunek pracy między pracodawcą a pracownikiem pozostaje bez zmian.

Aneks do umowy o pracę może zostać podpisany także w czasie, gdy pracownik podlega szczególnej ochronie prawnej – w okresie ciąży, w wieku przedemerytalnym, w trakcie zwolnienia lekarskiego.

UWAGA! Aneks do umowy o prace nie może zmienić rodzaju umowy o pracę.

Co powinien zawierać aneks do umowy o pracę?

Aneks do umowy o pracę to dokument sporządzony na piśmie, który staje się integralną częścią umowy o pracę. Powinien zawierać:

  • datę i miejsce zawarcia umowy,
  • oznaczenie dokumentu,
  • wskazanie stron umowy,
  • wskazanie umowy, której dotyczy aneks oraz terminu jej ważności,
  • opis elementów pierwotnych w umowie wraz ze zmianami,
  • zastrzeżenie, że pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie,
  • podpisy i pieczątki stron.

Co może zmienić aneks do umowy?

Modyfikacje umowy o pracę mogą dotyczyć:

  • wynagrodzenia (w tym miejscu warto przypomnieć, iż nie może być ono niższe niż wynagrodzenie minimalne określone w odrębnych przepisach),
  • wymiaru czasu pracy,
  • stanowiska pracy.

Aneks do umowy o pracę może również uwzględniać zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Warunkiem jest zapis kwotowy wynagrodzenia w umowie o pracę. Jeżeli natomiast w umowie występuje zapis, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w tym przypadku nie ma konieczności sporządzania aneksu do umowy o pracę, a pracodawca ma jedynie obowiązek poinformowania pracownika o zmianie wysokości wynagrodzenia.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News