Flagi Unii Europejskiej
Autor Kasper Starużyk - 11 Lipca 2019

Unijny budżet 2020 - jest stanowisko Rady UE

Ambasadorzy unijni uzgodnili stanowisko w sprawie projektu budżetu UE na rok 2020. Po formalnym przyjęciu przez Radę UE będzie to mandat fińskiej prezydencji w negocjacjach z Parlamentem Europejskim. Z punktu widzenia Polski oszczędnościami nie zostały objęte kluczowe obszary, jak polityka spójności, program rozwoju obszarów wiejskich czy Erasmus Plus.

Rada określiła przyszłoroczne zobowiązania UE na w sumie 166,8 mld euro. To wzrost o 0,6 proc. w stosunku do tego roku. Przyjęto założenie, że nadal w pełni uczestniczyć w finansowaniu i wdrażaniu budżetu UE do końca 2020 r. będzie Wielka Brytania.

Jeśli chodzi o płatności, to wzrastają one o 3,3 proc. (do 153,1 mld euro). Ja argumentuje Rada UE, wzrost płatności odzwierciedla przyspieszenie realizacji programu pod koniec wieloletnich ram finansowych (lata 2014–2020). Powinien on umożliwiać wypłatę zobowiązań budżetowych w czasie wystarczającym do uniknięcia nagromadzenia zaległych rachunków, w szczególności w polityce spójności, w której realizacja programów trwa w przyspieszonym tempie.

Na Fundusz Spójności Rada UE chce przeznaczyć 58,5 mld euro, co oznacza wzrost o 633,6 mln euro (2,23 proc.) w stosunku do br. Przyjęto założenie, że priorytetem dla państw członkowskich pozostaje wzmocnienie europejskiej gospodarki. Stąd zwiększenie o 2,7 proc. (do 24 mld euro) środków na programy wspierające konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

Beata Szydło nie zostanie przewodniczącą komisji zatrudnienia Parlamentu EuropejskiegoBeata Szydło nie zostanie przewodniczącą komisji zatrudnienia Parlamentu EuropejskiegoCzytaj dalej

Największe wzmocnienie finansowe przewidziano dla takich programów jak europejskie systemy nawigacji satelitarnej EGNOS i Galileo (wzrost środków budżetowych o 75 proc.), czy energetyczny instrument „Łącząc Europę” (o 25 proc. więcej niż w tym roku).

Na program „Horyzont 2020” Rada chce przeznaczyć 12,8 mld euro, czyli o 3,7 proc. więcej niż w 2019 roku, a na Erasmus Plus - 2,8 mld euro (wzrost o 2,5 proc.). Rada poparła również wzmocnienie programu LIFE, który zapewnia finansowanie działań na rzecz środowiska i klimatu, przeznaczając na te cele 580 mln euro (wzrost o 3,8 proc.). Ogółem prawie 20 proc. wydatków budżetowych UE zostanie przeznaczonych na przeciwdziałanie zmianom klimatu, zgodnie z celem UE na okres 2014–2020.

W obszarze migracji przewidziano dodatkowe środki dla Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) - 101,4 mln euro, niezbędne w procesie tworzenie stałego korpusu 10 tys. funkcjonariuszy straży granicznej do 2027 roku. Aby wzmocnić ochronę ludności, zwiększono środki finansowe o 156,2 mln euro na mechanizm ochrony ludności, który pomaga państwom członkowskim radzić sobie z klęskami żywiołowymi, technologicznymi i spowodowanymi przez człowieka.

Rada przyjęła rygorystyczne podejście jeśli chodzi o wydatki administracyjne. Poziom zatrudnienia w administracji unijnej ma być w 2020 roku ustabilizowany, a wydatki pozapłacowe - zamrożone na poziomie 2019, z niewielkimi wyjątkami. I tak jednak administracja unijna będzie w przyszłym roku kosztować państwa członkowskie 10,3 mld euro.

Zadowolenie ze stanowiska Rady wyraziło polskie Ministerstwo Finansów. "Dzięki aktywnej postawie Polski, największego beneficjenta budżetu UE, udało się zapobiec zmniejszeniu środków w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności oraz programie rozwoju obszarów wiejskich, do czego dążyły państwa-płatnicy netto budżetu UE. Udało się także utrzymać środki zaproponowane przez Komisję na program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie (Erasmus+) oraz instrument „Łącząc Europę”, który wspiera rozwój infrastruktury energetycznej" - podkreślono w komunikacie MF.

Ponadto resort zwrócił uwagę, że w trakcie prac udało się wypracować wzmocnioną deklarację o płatnościach. Wskazuje ona, że w przypadku braku wystarczających środków na płatności w budżecie, KE niezwłocznie zaprezentuje zmiany w budżecie UE w trakcie 2020 r. Dodatkowo przewiduje się szybką ścieżkę w przyjmowaniu przez Radę UE i Parlament Europejski budżetu korygującego, gdy zostanie on zaproponowany.

Stanowiska Rady UE będzie formalnie zaakceptowane na przełomie sierpnia i września. Następnie projekt budżetu będzie przedmiotem prac w Parlamencie Europejskim.

woj/

Źródło: PAP

49 województw na nowo? Rząd zapowiada deglomerację i wynoszenie instytucji z Warszawy49 województw na nowo? Rząd zapowiada deglomerację i wynoszenie instytucji z WarszawyCzytaj dalej

ZOBACZ TAKŻE:

  1. 10 000 zł za to, że nie przejdziesz na emeryturę
  2. Lidl będzie teraz budował mieszkania
  3. 4000 zł dodatku do emerytury za szczególne osiągniecie
  4. Kraje egzotyczne walczą z “begpackersami”

 

Następny artykuł