BiznesINFO.pl
ekstrawertycy

pixabay.com

Umowa o pracę na okres próbny i jej elementy

3 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Michał FitzUzgadnianie warunków dotyczących umowy o pracę to niezwykle istotna chwila dla każdego pracownika. Wiele elementów tej umowy będzie bowiem w późniejszym czasie rzutowało na różne sytuacje, które w trakcie pracy wynikną. Jednym z nich jest chociażby okres, na jaki umowa jest podpisywana. Niektóre mogą być parafowane na czas nieokreślony, inne na dokładnie określony okres, a jeszcze inne na okres próbny. Jak w tym
ostatnim przypadku wygląda umowa i czym się charakteryzuje? Umowa o pracę na
okres próbny i jej elementy.

Umowa o pracę na okres próbny – czym jest?

Umowa o pracę na okres próbny, choć z nazwy może brzmieć
dosyć niezobowiązująco, wciąż gwarantuje pracownikowi wszystkie prawa i
przywileje, przysługujące osobom zatrudnionym na mocy umowy o pracę. Różni się
jedynie okresem, który w związku z jej charakterem, nie może być dłuższy niż 3
miesiące. Jej założeniem jest zweryfikowanie umiejętności pracownika, by nie
okazało się, że pracodawca podpisał umowę na dłuższy okres z osobą
niespełniającą odpowiednich kompetencji. W praktyce działa to także w drugą
stronę. Pozwala pracownikowi na rozeznanie się w nowym miejscu pracy i
określenie, czy mu ono odpowiada. Jeśli nie, dosyć szybko może je opuścić, co
nie byłoby takie proste, gdyby umowa została podpisana na dłuższy okres, bo to
wiązałoby się z koniecznością odczekania nie zawsze krótkiego okresu
wypowiedzenia umowy.

Umowa o pracę na okres próbny – kogo może dotyczyć?

Z kim pracodawca powinien podpisać umowę o pracę na okres
próbny? Jak zaznaczono wyżej, powinien to zrobić w przypadku wszystkich nowych
pracowników, których chce w swoim miejscu pracy sprawdzić. Warto zaznaczyć
jednak, że istnieją konkretne przypadki, w których pracodawca nie ma prawa
takiej umowy zawrzeć. Dotyczy to zatrudnienia pracowników młodocianych w celu
przygotowania zawodowego. Nie może jej także zawrzeć, gdy nawiązuje stosunek
pracy z osobą, która uzyskuje posadę na podstawie powołania, mianowania czy
wyboru. Pracodawca nie ma też możliwości zawarcia drugiej umowy o pracę na
okres próbny, chyba, że ta konkretna sytuacja dotyczy wyszczególnionych
wyjątków, które taką możliwość dopuszczają. Do tych wyjątków zalicza się
sytuacje, w których ten sam pracownik ma co prawda wykonywać pracę u tego
samego pracodawcy, ale jego zakres obowiązków będzie różny do tego, który go
dotyczył w trakcie trwania pierwszej umowy o pracę. Dodatkowo, dopuszcza się
nawet sytuację, że pracownik znów zostanie zatrudniony na mocy umowy o pracę na
okres próbny w ramach wykonywania tych samych obowiązków, ale wówczas muszą
minąć przynajmniej 3 lata od wygaśnięcia poprzedniej umowy.

Umowa o pracę na okres próbny – wypowiedzenie

Prawo do wypowiedzenia umowy o pracę występuje co do zasady
w przypadku każdego rodzaju takiej umowy, niezależnie od długości jej okresu.
Wypowiedzenia może dokonać zarówno pracownik, jak i pracodawca. Podobnie jak w
przypadku umów podpisywanych na dłuższy okres, to wypowiedzenie również musi
być złożone na piśmie, a w przypadku, gdy decyduje się na to pracodawca,
powinien również podać powód swojej decyzji. Ta musi wynikać z ciężkiego
naruszenia obowiązków przez pracownika lub z popełnienia przestępstwa przez
pracownika lub z utraty odpowiednich uprawnień pracownika z jego winy, które
były niezbędne do wykonywania pracy.

Warto natomiast zaznaczyć, że nawet w przypadku krótkich umów o pracę na okres próbny
obowiązuje okres wypowiedzenia. Wynika on bezpośrednio z okresu, na jaki taka
umowa została podpisana. Jeśli okres jej trwania jest krótszy niż 2 tygodnie,
to okres wypowiedzenia wynosi 3 dni i rozpoczyna się wraz z dniem następującym
po dniu złożenia wypowiedzenia. Jeśli zaś okres jej trwania jest dłuższy niż 2
tygodnie, wówczas okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień i rozpoczyna się wraz z
nowym tygodniem następującym po tym, w którym złożono wypowiedzenie. W
przypadkach, gdy okres trwania takiej umowy o pracę wynosi 3 miesiące, to okres
wypowiedzenia trwa wówczas 2 tygodnie i rozpoczyna się wraz z nowym tygodniem
następującym po tym, w którym złożono wypowiedzenie. Tagi:

umowa o pracęokres próbny

Michał FitzAutor

Redaktor Michał Fitz

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Czas pracy w Polsce bije na głowę liczbę godzin przepracowanych np. przez Niemców

Praca

Minister zdradza kto dostanie pracę przy budowie polskiej elektrowni atomowej

Czytaj więcej >
FLickr/Olgierd Rudak

Praca

ZUS kontroluje L4. Wiele osób straci zasiłki

Czytaj więcej >

Praca

Kreatywna inwestycja w kreatywny sektor

Czytaj więcej >
Bezrobocie w Polsce

Praca

Bezrobocie w Polsce. Najnowsze dane. Komentarz premiera Morawieckiego

Czytaj więcej >
Wypowiedzenie umowy zlecenia – terminy, przepisy

Praca

Spółka Agora planuje zwolnienia grupowe. Pracę ma stracić prawie 6 procent pracowników

Czytaj więcej >
Praca zdalna wkrótce stałym elementem Kodeksu pracy?

Praca

Praca zdalna dla rodziców dzieci do 4 roku życia. W niektórych przypadkach pracodawca będzie mógł odmówić

Czytaj więcej >