BiznesINFO.pl
ekstrawertycy

pixabay.com

Umowa o pracę na okres próbny i jej elementy

3 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Michał Fitz

Udostępnij:Uzgadnianie warunków dotyczących umowy o pracę to niezwykle istotna chwila dla każdego pracownika. Wiele elementów tej umowy będzie bowiem w późniejszym czasie rzutowało na różne sytuacje, które w trakcie pracy wynikną. Jednym z nich jest chociażby okres, na jaki umowa jest podpisywana. Niektóre mogą być parafowane na czas nieokreślony, inne na dokładnie określony okres, a jeszcze inne na okres próbny. Jak w tym
ostatnim przypadku wygląda umowa i czym się charakteryzuje? Umowa o pracę na
okres próbny i jej elementy.

Umowa o pracę na okres próbny – czym jest?

Umowa o pracę na okres próbny, choć z nazwy może brzmieć
dosyć niezobowiązująco, wciąż gwarantuje pracownikowi wszystkie prawa i
przywileje, przysługujące osobom zatrudnionym na mocy umowy o pracę. Różni się
jedynie okresem, który w związku z jej charakterem, nie może być dłuższy niż 3
miesiące. Jej założeniem jest zweryfikowanie umiejętności pracownika, by nie
okazało się, że pracodawca podpisał umowę na dłuższy okres z osobą
niespełniającą odpowiednich kompetencji. W praktyce działa to także w drugą
stronę. Pozwala pracownikowi na rozeznanie się w nowym miejscu pracy i
określenie, czy mu ono odpowiada. Jeśli nie, dosyć szybko może je opuścić, co
nie byłoby takie proste, gdyby umowa została podpisana na dłuższy okres, bo to
wiązałoby się z koniecznością odczekania nie zawsze krótkiego okresu
wypowiedzenia umowy.

Umowa o pracę na okres próbny – kogo może dotyczyć?

Z kim pracodawca powinien podpisać umowę o pracę na okres
próbny? Jak zaznaczono wyżej, powinien to zrobić w przypadku wszystkich nowych
pracowników, których chce w swoim miejscu pracy sprawdzić. Warto zaznaczyć
jednak, że istnieją konkretne przypadki, w których pracodawca nie ma prawa
takiej umowy zawrzeć. Dotyczy to zatrudnienia pracowników młodocianych w celu
przygotowania zawodowego. Nie może jej także zawrzeć, gdy nawiązuje stosunek
pracy z osobą, która uzyskuje posadę na podstawie powołania, mianowania czy
wyboru. Pracodawca nie ma też możliwości zawarcia drugiej umowy o pracę na
okres próbny, chyba, że ta konkretna sytuacja dotyczy wyszczególnionych
wyjątków, które taką możliwość dopuszczają. Do tych wyjątków zalicza się
sytuacje, w których ten sam pracownik ma co prawda wykonywać pracę u tego
samego pracodawcy, ale jego zakres obowiązków będzie różny do tego, który go
dotyczył w trakcie trwania pierwszej umowy o pracę. Dodatkowo, dopuszcza się
nawet sytuację, że pracownik znów zostanie zatrudniony na mocy umowy o pracę na
okres próbny w ramach wykonywania tych samych obowiązków, ale wówczas muszą
minąć przynajmniej 3 lata od wygaśnięcia poprzedniej umowy.

Umowa o pracę na okres próbny – wypowiedzenie

Prawo do wypowiedzenia umowy o pracę występuje co do zasady
w przypadku każdego rodzaju takiej umowy, niezależnie od długości jej okresu.
Wypowiedzenia może dokonać zarówno pracownik, jak i pracodawca. Podobnie jak w
przypadku umów podpisywanych na dłuższy okres, to wypowiedzenie również musi
być złożone na piśmie, a w przypadku, gdy decyduje się na to pracodawca,
powinien również podać powód swojej decyzji. Ta musi wynikać z ciężkiego
naruszenia obowiązków przez pracownika lub z popełnienia przestępstwa przez
pracownika lub z utraty odpowiednich uprawnień pracownika z jego winy, które
były niezbędne do wykonywania pracy.

Warto natomiast zaznaczyć, że nawet w przypadku krótkich umów o pracę na okres próbny
obowiązuje okres wypowiedzenia. Wynika on bezpośrednio z okresu, na jaki taka
umowa została podpisana. Jeśli okres jej trwania jest krótszy niż 2 tygodnie,
to okres wypowiedzenia wynosi 3 dni i rozpoczyna się wraz z dniem następującym
po dniu złożenia wypowiedzenia. Jeśli zaś okres jej trwania jest dłuższy niż 2
tygodnie, wówczas okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień i rozpoczyna się wraz z
nowym tygodniem następującym po tym, w którym złożono wypowiedzenie. W
przypadkach, gdy okres trwania takiej umowy o pracę wynosi 3 miesiące, to okres
wypowiedzenia trwa wówczas 2 tygodnie i rozpoczyna się wraz z nowym tygodniem
następującym po tym, w którym złożono wypowiedzenie. Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, jannonivergall

Praca

Ukraińcy mogą zarobić więcej od Polaków. Pracodawcy skłonni im lepiej zapłacić

Czytaj więcej >
Biedronka proponuje 2 w 1. Będzie szukać pracowników do pracy w kurortach.

Praca

Biedronka rekrutuje do pracy w nadmorskich kurortach. Sieciówka kusi wakacjami połączonymi z pracą

Czytaj więcej >