Umowa o pracę na czas określony – ile może maksymalnie trwać?
pixabay.com
Autor Agata Andrzejczak - 30 Listopada 2020

Umowa o pracę na czas określony – ile może maksymalnie trwać?

Choć Kodeks pracy nie przewidywał ograniczeń co do długości trwania umowy na czas określony, w 2016 r. wprowadzono limit czasowy i ilościowy do tych umów. Jak wygląda sytuacja z umową na czas określonych w świetle dzisiejszych przepisów?

Jak wcześniej była zawierana umowa o pracę na czas określony?

W lutym 2016 roku wprowadzono zmiany, które regulują ilość i maksymalny czas trwania umowy o pracę na czas określony. Wcześniej jednak wielu pracodawców wykorzystywało brak regulacji, a pracownicy nie mieli zapewnionego stabilnego zatrudnienia.

Przed wprowadzeniem nowych przepisów możliwe było zawarcie maksymalnie dwóch umów o pracę na czas określony, jednak prawo nie regulowało, ile może trwać jednorazowo zawarta umowa. W efekcie zawierane były umowy na kilkuletnie okresy z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia. Szybsze wypowiedzenie umowy było możliwe tylko w przypadku umów trwających co najmniej 6 miesięcy oraz gdy klauzulę o możliwości wypowiedzenia zawarły obie strony. Okres wypowiedzenia trwał wówczas dwa tygodnie.

Jak zawierana jest umowa o pracę na czas określony po zmianach z 2016 roku?

Zmiany, które zostały wprowadzone do Kodeksu pracy w lutym 2016 roku, spowodowały, że nie ma już możliwości zawarcia umowy o pracę na czas określony nawet na kilka lat. Jak to wygląda teraz?

Umowę o pracę na czas określony zawartą z tym samym pracodawcą można podpisać maksymalnie trzy razy, a suma trwania wszystkich umów nie może przekraczać 33 miesięcy Jeżeli mimo wszystko pracodawca nie będzie przestrzegał limitu umów lub czasu trwania umowy, pracownik automatycznie będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od momentu zawarcia czwartej umowy lub przekroczenia 33. miesiąca trwania umowy. Ograniczenia dotyczą wyłącznie umów o pracę na czas określony (do limitów nie wlicza się umów na okres próbny oraz zakończonych umów o pracę na czas nieokreślony).

Umowa o pracę na czas określony w przypadku ponownego nawiązania współpracy z danym pracodawcą

Załóżmy, że pracownik X był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony na 12 miesięcy u pracodawcy Y w 2017 roku. Po kilkuletniej przerwie pracownik X zostaje ponownie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony u pracodawcy Y w 2020 roku. W takim przypadku umowa może zostać zawarta maksymalnie na 21 miesięcy.

Co oznacza powyższy przykład? Nieistotna jest przerwa w zatrudnieniu konkretnego pracownika. W związku z nowymi przepisami suma wszystkich umów między tymi samymi osobami zlicza się na przestrzeni lat, a te same limity obowiązują cały czas. Przed lutym 2016 roku funkcjonowała zasada zerowania limitu w przypadku miesięcznej przerwy między dwiema umowami na czas określony, dlatego nowe przepisy dotyczą zatrudnionych po wprowadzeniu nowych zasad.

Jak liczyć okres wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę na czas określony?


Zasady okresu wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę na czas określony wyglądają dokładnie tak samo, jak w przypadku wypowiadania umowy o pracę na czas nieokreślony. Długość okresu wypowiedzenia jest uzależniony od stażu w konkretnym miejscu pracy i wynosi:

  • 2 tygodnie przy zatrudnieniu u danego pracodawcy krótszym niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc przy zatrudnieniu u danego pracodawcy trwającym co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące przy zatrudnieniu u danego pracodawcy trwającym co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony wlicza się w długość łącznego okresu zatrudnienia u danego pracodawcy – bez względu na przerwy między poszczególnymi umowami.

Przy wypowiadaniu umowy o pracę na czas określony nie ma obowiązku podawania przyczyny rezygnacji z zatrudnienia. Nie trzeba także przeprowadzać konsultacji związkowej odnośnie zamiaru wypowiedzenia umowy.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News