Każdy kierowca powinien się zainteresować UFG
Unsplash/Dan Gold
Autor Stanisław Węgrowski - 21 Października 2019

UFG pomaga uniknąć mandatu. O tym powinien wiedzieć każdy kierowca

UFG powinien się zainteresować każdy kierowca. Aż o 80 procent wzrosła w ciągu roku liczba właścicieli aut, którzy sprawdzili w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych UFG historię swojego ubezpieczenia*. To efekt nowych funkcjonalności umożliwiających - każdemu właścicielowi pojazdu w Polsce - łatwe pobranie online historii ubezpieczenia oraz nowego przepisu, który uwolnił z obowiązku wożenia przy sobie dokumentu potwierdzającego wykupienie polisy OC.

UFG - w bazie możesz sprawdzić historię OC i AC

UFG cieszy się coraz większą popularnością. - Do wzrostu zainteresowania bazą UFG przyczyniły się z pewnością udostępnione przez nas rok temu nowe funkcjonalności umożliwiające łatwe pobranie online własnej pełnej historii ubezpieczenia OC i AC - tłumaczy Iwona Woźniak Sadek, dyrektor Biura Obsługi Klienta UFG. - Ciekawość kierowców wzmógł również nowy przepis, który zwolnił z obowiązku wożenia ze sobą dokumentu potwierdzającego posiadanie polisy OC - dodaje. Od 1 października 2018 roku policja nie ukarze już mandatem kierowcy, który nie ma przy sobie tego dokumentu, tylko sprawdzi posiadanie polisy OC w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, zasilanej z bazy UFG. Z kolei ponad rok temu Fundusz rozszerzył zakres danych możliwych do pobrania online z bazy polis komunikacyjnych**.

Do końca sierpnia 2019 roku właściciele pojazdów odpytali bazę UFG już ponad 280 tysięcy razy, wzrost o blisko 80 procent w ciągu roku. Zainteresowanie swoimi danymi wykazują przede wszystkim trzydziestoletni mężczyźni, od których pochodzi ponad 42 procent zapytań. Najczęściej pobierane są dane dotyczące przebiegu ubezpieczenia OC i AC (blisko 70 procent) czyli nazwy towarzystw, w których wykupione zostały polisy, okresy ich ważności, numery ubezpieczeń. Pozostali kierowcy, tj. ponad 30 procent pytających, sprawdzają swoją historię szkód, zawierającą dodatkowo liczbę, daty i wartości wypłaconych odszkodowań.

O tym powinien wiedzieć każdy kierowca

Pobranie własnej historii polis komunikacyjnych z bazy UFG jest bezpłatne. Funkcjonalność obejmuje również informacje dotyczące historii szkód kierowców prowadzących nie swoje pojazdy np. należące do członków rodziny czy służbowe. By to zrobić wystarczy zarejestrować się na portalu UFG www.ufg.pl i założyć konto. Po weryfikacji tożsamości przez Fundusz - aktywować konto i pobrać swoje dane. Pobierane zaświadczenia dostępne są również w językach: angielskim i niemieckim i mogą być przedstawiane ubezpieczycielom za granicą***.

Sporadycznie zdarzają się przypadki gdy polisa OC nie jest widoczna w CEPiKu, choć widnieje w bazie UFG. - Miesięcznie otrzymujemy od kilkunastu do kilkudziesięciu takich reklamacji i wyjaśniamy je z firmą ubezpieczeniową, która wystawiła polisę - przyznaje Robert Stachura, wicedyrektor Ośrodka Informacji UFG. - Najczęściej jest to efekt problemu niezgodności danych i po poprawieniu ich przez ubezpieczyciela przekazujemy je ponownie do CEPiKu - tłumaczy.

To obowiązek każdego kierowcy

W Polsce jest blisko 25 milionów pojazdów, których właściciele mają obowiązek wykupić co roku polisę odpowiedzialności cywilnej (OC). Przy wyliczaniu składki za nią - wszyscy ubezpieczyciele - sprawdzają w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych UFG - historię ubezpieczenia danego kierowcy. W szczególności sprawdzają liczbę spowodowanych przez niego kolizji i wypadków komunikacyjnych oraz wysokość wypłaconych odszkodowań. W zależności od tej historii - stosują odpowiednie zwyżki bądź zniżki składki za OC na kolejny rok.

* historia ubezpieczenia i szkód obejmuje informacje o polisach OC i AC wykupionych przez właściciela pojazdu oraz o wypadkach/szkodach spowodowanych przez danego kierowcę i wypłaconych z tego tytułu odszkodowaniach; w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych OC w bazie UFG dostępne są dane od 2004 roku, natomiast dla polis AC od 2006 roku. To w tych latach, odpowiednio, wprowadzone zostały przepisy obligujące ubezpieczycieli do przesyłania informacji do UFG. Szczegółowy katalog danych gromadzonych w Ośrodku Informacji UFG określony jest w art.102 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

** wcześniej właściciele pojazdów mogli sprawdzić tylko historię swojego ubezpieczenia OC za ostatnie pięć lat. Od roku mogą zrobić to za pełny okres ubezpieczenia czyli nawet za ostatnie kilkanaście lat, jak również sprawdzić tę historię dla polis autocasco (zarówno osoby fizyczne jak i firmy).

*** ubezpieczyciele zagranicą mogą sprawdzić online wiarygodność przedstawianego zaświadczenia. Potrzebny jest do tego PESEL osoby, której dotyczy zaświadczenie oraz specjalny kod podany na tym dokumencie w formacie PDF. Sprawdzenia można dokonać na www.ufg.pl/zaswiadczenia

Źródło: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News