Szkolenie BHP – najważniejsze informacje
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 2 Grudnia 2020

Szkolenie BHP – najważniejsze informacje

Znajomość przepisów BHP to podstawa. P Pracownik nie może rozpoczynać pracy bez przeszkolenia. Kodeks pracy szkolenie BHP uznaje za obowiązkowe, jest ono niezbędne ze względu na bezpieczeństwo w miejscu pracy. Jak wygląda szkolenie BHP i jak często należy je przeprowadzać?

Czym jest szkolenie BHP?

Szkolenie BHP to nic innego, jak szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest ono obowiązkowe dla nowych pracowników. Szkolenie BHP informuje o zasadach bezpieczeństwa, których należy przestrzegać na danym stanowisku i w całym zakładzie pracy, a także o prawach i obowiązkach pracownika i pracodawcy. Jak mówi art. 2373 § 1 Kodeksu pracy:

„Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.”

Szkolenie BHP przeprowadza pracodawca lub osoba kierująca pracownikami, jeśli ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Szkolenia tego typu muszą trwać przez określoną ilość czasu i odbywać się co jakiś czas, w zależności od ustalonej dla danej działalności kategorii ryzyka. Jeśli pracownicy nie uczestniczą w aktualnych szkoleniach BHP, pracodawcy grożą poważne konsekwencje finansowe.

Jak wygląda szkolenie BHP?

Zacznijmy od tego, że wyróżniamy dwa rodzaje szkoleń BHP. W przypadku wstępnego szkolenia BHP nowi pracownicy, praktykanci lub uczniowie szkół zawodowych zapoznają się z instruktażem ogólnym i instruktażem stanowiskowym. Czym się one różnią?

  • instruktaż ogólny – informuje pracownika o podstawowych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie obowiązują na całym zakładzie pracy, a także o zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
  • instruktaż stanowiskowy – wyjaśnia pracownikowi, jak należy bezpiecznie wykonywać pracę na danym stanowisku oraz informuje o ryzyku zawodowym, szkodliwych czynnikach w miejscu pracy i metodach ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami.

Drugim rodzajem szkolenia BHP jest szkolenie okresowe. Jak sama nazwa wskazuje, okresowe szkolenia BHP przeprowadzane są co jakiś czas, a ich celem jest przypomnienie o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedstawienie nowych informacji w przypadku zmian w przepisach. Zarówno wstępne szkolenie BHP, jak i okresowe szkolenie BHP, kończy się egzaminem, który sprawdza stan wiedzy pracownika na temat bezpiecznego wykonywania pracy.

Szkolenia BHP odbywają się w godzinach pracy. To oznacza, że za udział w szkoleniu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Instruktaż ogólny powinien trwać co najmniej 2 godziny i nie może odbyć się przez Internet. Wstępne szkolenie BHP jest ważne przez 12 miesięcy dla pracowników i 6 miesięcy dla kierowników. Natomiast okresowe szkolenie BHP powinno odbyć się przed upływem ważności szkolenia wstępnego.

Z punktu widzenia pracownika szkolenie BHP jest konieczne, aby mieć świadomość o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia podczas wykonywania pracy na danym stanowisku. Z kolei pracodawcy powinno zależeć na prawidłowo przeprowadzonym szkoleniu BHP, aby uniknąć zdarzeń potencjalnie wypadkowych i szerokiego rodzaju konsekwencji w razie wypadku przy pracy, np. oskarżeń o nieprawidłowo przeprowadzone szkolenia BHP czy wypłaty odszkodowań.

Jak często przeprowadzane jest okresowe szkolenie BHP?

Szkolenia BHP należy powtarzać w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy, którzy wykonują pracę na stanowiskach niebezpiecznych dla zdrowia, muszą powtarzać okresowe szkolenia BHP częściej niż pracownicy biurowi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami okresowe szkolenia powtarzane są:

  • raz na rok – dotyczy pracowników na stanowiskach robotniczych, których praca niesie za sobą duże zagrożenie dla zdrowia;
  • raz na 3 lata – dotyczy pracowników na stanowiskach robotniczych, których praca nie stwarza dużego zagrożenia dla zdrowia;
  • raz na 5 lat – dotyczy pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści), a także pracowników inżynieryjno-technicznych, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych;
  • raz na 6 lat – dotyczy pracowników administracyjno-biurowych, których charakter pracy jest związany z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Od stycznia 2019 roku obowiązuje nowy przepis, który zwalnia z obowiązku wykonywania okresowych szkoleń BHP przez pracowników administracyjno-biurowych, których charakter pracy jest pozbawiony szkodliwych czynników lub stanowi znikome zagrożenie dla zdrowia. Dotyczy to pracowników z branży edukacyjnej, odzieżowej, lotniczej, informacyjnej i komunikacyjnej, finansowej i ubezpieczeniowej, kulturowej, rekreacyjnej i rozrywkowej oraz innych grup działalności, wobec których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka.

Czy szkolenie BHP jest obowiązkowe?

Szkolenia BHP są obowiązkowe i odbywają się w czasie pracy, zatem pracownik nie może odmówić wzięcia w nich udziału. W przeciwnym wypadku nie powinien zostać dopuszczony do pracy. Natomiast nieobecność pracownika w dniu, w którym ma odbyć się szkolenie BHP jest traktowana jako nieobecność w pracy. Za brak udziału w szkoleniu BHP pracownik może ponieść konsekwencje.

Jeśli szkolenie BHP nie zostało przeprowadzone z winy pracodawcy, może spotkać się on z wysoką karą finansową w wysokości do 30 tysięcy złotych. W przypadku dalszego łamania przepisów Kodeksu pracy pracodawca może zostać obciążony kolejnymi, jeszcze większymi karami finansowymi, które w skrajnym przypadku mogą wynieść nawet 200 tysięcy złotych.

Warto jednak wiedzieć, że w określonych przypadkach szkolenia BHP nie są obowiązkowe. Dotyczy to między innymi pracowników administracyjno-biurowych, których wykonywana praca praktycznie nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia, a także pracowników, którzy zawierają nową umowę z pracodawcą, zachowując to samo stanowisko pracy i zakres obowiązków. Szkolenia BHP nie są również konieczne dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne – umowę zlecenie lub umowę o dzieło, gdyż podlegają oni Kodeksowi cywilnemu, a nie Kodeksowi pracy.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News