BiznesINFO.pl
zucchinis-1869941 960 720

www.pixabay.com

Świadczenia dla rolników w ramach Tarczy Antykryzysowej

10 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Polak Olga

Udostępnij:

Opracowana w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce Tarcza Antykryzysowa, zapewnia różnego rodzaju pomoc dla poszczególnych grup zawodowych. W artykule skupimy się na ulgach oraz świadczeniach dla rolników ubezpieczonych w KRUS. Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568)) zapewnia rolnikom zwolnienie z opłacania składek na KRUS, oraz gwarantuje zasiłek opiekuńczy dla osób wychowujących dzieci do 8 lat, jeśli szkoły zostały zamknięte na czas epidemii, a także zasiłek chorobowy na czas kwarantanny.

Zwolnienie rolników z opłacania składek na KRUS

Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w ramach ubezpieczenia społecznego rolników, zgodnie z wyżej wymienioną ustawą zostają całkowicie zwolnione z obowiązku opłacania składek KRUS za drugi kwartał 2020 roku (czyli za kwiecień, maj i czerwiec). Przepisy nie wymagają od rolników składania żadnych wniosków do instytucji rządowych, gdyż zwolnienie to zostaje przyznane automatycznie. Trzeba w tym miejscu nadmienić, iż, nieopłacanie składek na KRUS przez wskazany okres nie oznacza braku ciągłości ubezpieczenia, ponieważ składki zostaną opłacone z budżetu państwa za pośrednictwem KRUS.


Zasiłek opiekuńczy dla rolników

Świadczenia dla rolników z Tarczy Antykryzysowej 2.0 zostały poszerzone o zasiłek opiekuńczy dla rolników którzy wychowują dzieci: zdrowe, do 8. roku życia lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat, albo też z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zasiłek przysługuje, jeśli żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, szkoła albo inna placówka wychowawcza została zamknięta z powodu epidemii COVID-19. Ale również w sytuacji, kiedy np. niania nie może sprawować opieki nad dziećmi z powodu koronawirusa. Zasiłek opiekuńczy przysługuje rolnikowi nie dłużej niż przez 14 dni. Jednak wedle Tarczy Antykryzysowej 2.0 istnieje możliwość wydłużenia maksymalnego okresu pobierania świadczenia. Zasiłek opiekuńczy dla rolnika finansowany jest z budżetu państwa i wypłacany jest przez KRUS. Wymiar tego zasiłku za każdy dzień wynosi 1/30 kwoty emerytury podstawowej zgodnie z Ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24)). Dzienna stawka zasiłku opiekuńczego dla rolników wynosi więc 32,41 zł. W celu skorzystania z zasiłku o należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w KRUS. Wniosek można przekazać wrzucając dokument do specjalnej urny w placówce KRUS, ale również pocztą lub drogą elektroniczną.

Zasiłek chorobowy dla rolników przebywających na kwarantannie

W Tarczy Antykryzysowej 2.0 pojawiają się tez inne świadczenia dla rolników. Mówimy tu między innymi o zasiłku chorobowym za czas kwarantanny na nowych zasadach. Zgodnie z nimi osoba ubezpieczona w KRUS może złożyć wniosek o specjalny zasiłek chorobowy z powodu COVID-19 w momencie, gdy przebywa na obowiązkowej kwarantannie, lub pod nadzorem epidemiologicznym albo jest hospitalizowana w związku z koronawirusem. Za ten czas przysługuje zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. W 2020 r. płaca minimalna wynosiła 2600 zł brutto, a więc rolnik przebywający w kwarantannie otrzymał zasiłek w wysokości 1300 zł brutto. Zaznaczmy w tym miejscu, że okres kwarantanny może trwać od 14 do 21 dni. Omawiany zasiłek może przysługiwać samemu właścicielowi gospodarstwa rolnego, jak i osobom współpracującym. Osoby współpracująca to małżonek, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka lub dzieci przysposobione, rodzice oraz macocha i ojczym, jeżeli prowadzą z właścicielem gospodarstwa wspólne gospodarstwo domowe i pomagają przy prowadzeniu działalności.

Oprócz wymienionych udogodnień rolnicy mogą liczyć także na wydłużenie okresów obowiązywania indywidualnych orzeczeń o niezdolności do pracy, zawieszenie postępowań, ulgi podatkowe CIT, PIT i od nieruchomości oraz na pomoc w przypadku zatrudniania pracowników zgłoszonych do ZUS.

Podobne artykuły

CERT Orange wydał ważne ostrzeżenie

Polska i świat

CERT Orange wydał ostrzeżenie. Chodzi o "wangiri", pod żadnym pozorem nie oddzwaniaj na takie numery

Czytaj więcej >
Niemcy robią z Polski śmietnik

Polska i świat

Wywóz toksycznych odpadów do Polski. Prosto z Niemiec

Czytaj więcej >
Biznes Info

Polska i świat

Kia będzie wzywać kierowców. Ponad 22 tys. aut koreańskiego producenta grozi pożarem

Czytaj więcej >
Emeryci oddają pieniądze za renty dożywotnie

Polska i świat

Coraz więcej emerytów decyduje się oddać nieruchomości za renty dożywotnie

Czytaj więcej >
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Polska i świat

Polacy nadal chcą przenosić firmy do Czech

Czytaj więcej >
Biznes Info

Polska i świat

Coraz więcej kontroli gospodarki odpadami. Skarg jest coraz więcej

Czytaj więcej >