Śmieci GIOŚ
Pixabay
Autor Maria Glinka - 29 Września 2020

Sprostowanie dotyczące artykułu o śmieciach z Niemiec

Sprostowanie do artykułu z dnia 21 września 2020 r. dotyczącego niemieckich śmieci przywożonych do Polski.

Sprostowanie dotyczy artykułu "40 tys. ton śmieci przyjedzie do Polski z Niemiec. Wiemy już gdzie".

Poniżej komentarz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska:

Zezwolenia wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na przywóz odpadów do miejscowości Rębiszów w woj. dolnośląskim nie dotyczą przywozu odpadów komunalnych (tzw. „śmieci"), jak sugeruje się w treści artykułu oraz dołączonym do niego zdjęciu, które nie pochodzi z faktycznego miejsca deponowania odpadów.

Odpady, na przywóz których GIOŚ wydał zgodę, to odpady o kodzie: 10 09 10 - Pyły z gazów odlotowych nie zawierające substancji niebezpiecznych. Ich właściwości fizycznie najbardziej przypominają drobną frakcję mineralną, zachowującą właściwości sypkie.

Odpady nie są przywożone, jak sugerują doniesienia prasowe, do składowania, tylko do odzysku. Odzysk w tym przypadku polega na rekultywacji terenu, czyli wypełnieniu wyrobiska po kopalni bazaltu substancjami obojętnymi dla środowiska, takimi jak ziemia, kamienie czy opisywane pyły. Celem rekultywacji jest przywrócenie terenu wyrobiska do stanu sprzed eksploatacji. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej odzysk ma pierwszeństwo w hierarchii postępowania z odpadami, a rekultywacja wyrobisk, przez wypełnienie ich obojętnymi dla środowiska odpadami wpisuje się w strategię gospodarki o obiegu zamkniętym.

GIOŚ wydaje zezwolenia na wywóz, przywóz i tranzyt odpadów nie w sposób uznaniowy, a na podstawie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, które obowiązuje bezpośrednio i w takiej samej formie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Na podstawie tych przepisów żaden z krajów członkowskich nie może wprowadzić zakazu przywozu i wywozu tego typu odpadów do prowadzenia odzysku.

Firma rekultywująca wyrobisko posiada zezwolenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego na wypełnianie wyrobiska takimi rodzajami odpadów i tylko na te odpady GZOŚ może wydać decyzję na przywóz odpadów, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa.

Kontrole Dolnośląskiego WIOŚ prowadzone są na bieżąco i nie wykazują naruszeń w prowadzeniu rekultywacji wyrobiska i transgranicznego przemieszczania odpadów, które mogłyby być podstawą odmownej decyzji na przywóz odpadów.

Ostatnia, zakończona w sierpniu br. kontrola WIOŚ, podczas której pobrano próby odpadów oraz wody z dna wyrobiska do analizy, potwierdziła zarówno zgodność rodzajów przywożonych odpadów z zezwoleniami GIOŚ, jak i brak przekroczeń warunków dopuszczalnych.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News