Samorząd Od.Nova
materiały prasowe
Autor Komunikaty prasowe - 28 Lipca 2020

Samorząd Radców Prawnych we Wrocławiu i o tym, jak wysokie standardy zawodowe można przekuć w szansę rozwojową

Wrocławscy Radcowie Prawni pokazują, że samorządność nie wyklucza się z biznesem, a nawet może sprzyjać jego prowadzeniu, pod warunkiem, że ma się na to odpowiedni pomysł. Tomasz Scheffler, kandydat na dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu zapewnia, że wraz zespołem, z którym tworzą inicjatywę Samorząd Od.Nova - taki pomysł mają.

Pytając przeciętną osobę o samorządność, jej pierwszym skojarzeniem rzadko są kwestie biznesowe. Także duża liczba członków różnych samorządów nie postrzega swojej wspólnoty w ogóle w takich kategoriach. Nie jest to nic dziwnego, zważywszy na to, że samorządność ma wiele innych przymiotów. Liczy się oczywiście również to, z jakim rodzajem samorządności mamy do czynienia. Jeżeli jest to samorząd zawodowy to rynkowe aspekty jego funkcjonowania nabierają dużego znaczenia. W tym artykule opisany zostanie jednak szczególny rodzaj samorządu zawodowego - samorząd Radców Prawnych. Wraz z innymi korporacjami prawniczymi, Radcowie są funkcjonariuszami publicznymi. Czy powinniśmy zatem w odniesieniu do nich posługiwać się w ogóle kontekstem biznesowym? Zdaje się, że tak. Przecież każdy Radca prowadzący swoją kancelarię prawną jest człowiekiem uczestniczącym w procesach rynkowych. Poza prowadzeniem własnego biznesu radcowie często współuczestniczą w tworzeniu i prowadzeniu cudzych biznesów. Radca inaczej niż adwokat, jest mniej związany z dość powszechnym i stereotypowym wyobrażeniem amerykańskiego stylu występowania przed sądem. Radców Prawnych dużo łatwiej skategoryzować natomiast jako profesjonalnych doradców prawnych, związanych m.in. z pomocą w rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Dlatego często Radcę kojarzymy z prawnikiem dla biznesu - choć jest to oczywiście zawężone spojrzenie na zawód, który obecnie umocowany jest do takich samych czynności jak adwokat. Niemniej, może to być cenna podpowiedź w zakresie tego, w jakim kierunku mogą najprężniej rozwijać się Radcowie Prawni.

Samorząd Od.Nova

Samorządność wiąże się z możliwością wyboru władz. Obecnie, trwają wybory na Dziekana prowadzącego sprawy wrocławskiego Samorządu Radców Prawnych. Kandydat na funkcję dziekana dr hab. Tomasz Scheffler i skupiona wokół niego inicjatywa Samorządu Od.Nova to przykład tego, że myślenie biznesowe coraz wyraźniej wybrzmiewa także wśród Radców Prawnych. Jest ono elementem tej odnowy. Tomasz jako były rzecznik etyki oraz autor komentarza w tym zakresie, uważa, że choć samorząd nie jest organizacją, której celem funkcjonowania jest osiąganie zysku, to powinna ona tworzyć jak najlepsze warunki działalności dla swoich członków, wspierając ich w ten sposób w wykorzystywaniu szans rynkowych i osiąganiu sukcesów. W ramach "Samorządu pomyślnego na nowo" - jak akcentują członkowie inicjatywy - ważne są rozwiązania, które dostosowują działalność Samorządu do dynamicznych przemian rynkowych, a których udziałem jest obecnie cała gospodarka światowa. Mowa tu o nowych technologiach i ich potencjalnym udziale w rynku usług prawniczych oraz roli człowieka w jego rozwoju. Zgodnie z programem Samorządu Od.Nova należy stworzyć warunki, w których poza obserwacją rozwoju tego obszaru, wrocławscy Radcowie Prawni będą aktywnie działać i wyznaczać trendy w skali kraju. Tworzenie warunków rozwoju biznesowego jest przez inicjatywę Samorząd Od.Nova pojmowane jednak znacznie szerzej. Diagnoza sytuacji rynkowej w obszarze usług prawniczych oraz edukacja zawodowa na najwyższym poziomie to zadania samorządu, które należy realizować tak, by cała wspólnota rozumiana jako suma jej członków mogła dostrzec nisze rozwojowe i by była przygotowana do ich zagospodarowania. Lider inicjatywy Samorząd Od.Nova podkreśla przy tym, że sukcesy Radców Prawnych powinny przyczyniać się jednocześnie do wzrostu jakości oferowanych usług prawniczych tak, by korzyść odnosiła również cała społeczność, w obrębie której funkcjonuje dany Samorząd - w tym przypadku wrocławski.

Jako środek do celu, Samorząd Od.Nova zapowiada m.in. powołanie Centrum Szkoleń i Praktyki Zawodowej. Jego zadaniem będzie zmiana modelu stałego doskonalenia zawodowego Radców Prawnych, a w dozwolonych ramach również Aplikantów Radcowskich. Poza typowymi szkoleniami w zakresie prawa i jego nowelizacji, znacznie większy nacisk położony zostanie na rozwój szkoleń o obszarach wąskich specjalizacji. Służyć temu będą np. skupiające Radców zainteresowanych daną tematyką sekcje praktyków prawa. Poza tym duża część zajęć zostanie ukierunkowana na kształtowanie kompetencji w zakresie wykorzystania nowych technologii w praktyce zawodowej oraz na kształtowanie kompetencji miękkich. Znacząco zwiększony zostanie udział webinariów w szkoleniach, co nie oznacza jednak rezygnacji z tradycyjnej formy szkoleń tam, gdzie przynosi ona lepsze efekty. Planowane jest także uruchomienie specjalnej aplikacji. Pozwoli ona badać potrzeby szkoleniowe, personalizować własny katalog szkoleń i zarządzać przebiegiem procesu swojego kształcenia zawodowego czy udzielać informacji zwrotnej ze szkoleń, w których brało się udział. Zapewni ona również łatwy dostęp do materiałów oraz poinformuje o projektach, wydarzeniach i nowościach. Docelowo ma to ułatwić członkom samorządu funkcjonowanie na tym ważnym polu i poprawić efekty kształcenia. Jest to również realizacja oczekiwań sporej liczby Radców Prawnych, w szczególności młodszych stażem, którzy na etapie pogłębiania specjalizacji oczekują modyfikacji zakresu, formy i jakości oferowanych szkoleń.

Co więcej, inicjatywa Samorządu Od.Nova przedstawia projekt "Pakietu na start i rozwój", w którym przedstawia pomysły na promocję przedsiębiorczości wśród Radców Prawnych. Przyświeca temu myśl, że samorząd jako liczna grupa, negocjując pewne usługi wspólnie może osiągnąć lepsze warunki niż Radcowie działający osobno - wskazuje jeden z twórców pakietu na start r. pr. Robert Staszewski. Tomasz Scheffler wyraźnie akcentuje przy tym, że nie chodzi o unifikowanie kogokolwiek i skorzystanie z wynegocjowanych przez władze samorządu warunków ma być całkowicie dobrowolne. Jak zauważa, zdaje się to być szczególnie pomocne dla osób nowych w zawodzie albo takich, które myślą o własnej działalności i potrzebują kompleksowego zaplecza organizacyjnego w przystępnych cenach. Negocjowane wspólnie mogą być różne istotne usługi - począwszy od zniżek na wynajem powierzchni biurowych w określonych lokalizacjach, przez usługi księgowe i graficzne, aż po kompleksową obsługę informatyczną. Po uprzednim badaniu opinii, możliwe jest nawet podjęcie rozmów z przedszkolami, znajdującymi się w różnych dzielnicach Wrocławia, w których będący rodzicami Radcowie prawni, mogliby otrzymać rabat na miejsce dla swoich pociech. Poza grupowym negocjowaniem zniżek w imieniu samorządu, oferowane są także zniżki na szkolenia aż do 36 miesiąca po rozpoczęciu działalności. Jak wskazuje prowadząca od trzech lat własną kancelarię r. pr. Sylwia Filińska, początkowy etap działalności nie jest łatwy, a wymóg stałego rozwoju zawodowego nie może być czymś, co uderza nadmiernie w finanse osób rozpoczynających dopiero własną działalność. Pakiet na start i rozwój oferuje przy tym bardzo konkretne działania tworzące bezpośrednie szanse rozwoju dla wszystkich Radców Prawnych, pragnących nawiązywać wartościowe relacje z ludźmi z innych branż. Poza pomysłem organizacji śniadań biznesowych z udziałem radców prawnych i środowisk biznesowych, zintensyfikowane zostaną działania ułatwiające udział Radców w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez społeczności lokalne. Podjęte zostaną również rozmowy w innymi samorządami, izbami i branżami rynkowymi, celem wzajemnej współpracy oraz organizacji dni otwartych, na których Radcowie Prawni wygłaszać będą swoje prelekcje na tematy powiązane z działalnością danego środowiska czy organizacji. Jak zauważa prowadząca własną kancelarię od dwunastu lat r.pr. Ewa Gryc-Zerych, w kuluarach takich wydarzeń powstają nierzadko relacje służące obopólnemu interesowi Radców i ich nowych Partnerów przez długie lata. Dla optymalizacji tego procesu podjęte zostaną wspomniane już prace badawcze mające na celu diagnozę rynku usług prawniczych. Pozwoli to na jego segmentację i odpowiednie pozycjonowanie radców prawnych tak, aby zagospodarować nisze oferujące wartościową współpracę. Prawdziwym wyzwaniem Samorządu jest zdaniem Tomasza Schefflera budowanie świadomości i marki Radców Prawnych w ogóle. Zacząć trzeba jednak od siebie, a więc od promowania zawodu przez poszczególne Samorządy we własnych wspólnotach lokalnych. Zapewnia przy tym, że zależy mu na tym, aby Samorząd wrocławski dawał na tym polu dobry przykład.

Wspomniana wcześniej charakterystyka Radcy Prawnego jako zawodu zaufania publicznego nakłada na Samorząd obowiązek szczególnej dbałości o etykę i dawanie właściwej rękojmi w tym zakresie. Kwestia ta ma dwa główne aspekty. Pierwszy - bardziej oczywisty - jest taki, że obliguje do tego Radców Prawnych polskie prawo, a poza tym wątpliwości, co do samego funkcjonowania danego Samorządu i jego poszczególnych radców, rzutują na zaufanie do całej grupy zawodowej. W opinii Tomasza Schefflera, niebywale istotną sprawą jest, aby dbać o wysoki poziom etyczny nie tylko na etapie edukacji w trakcie studiów i aplikacji, ale przez cały okres funkcjonowania w zawodzie. Poza rozstrzyganiem spraw dyscyplinarnych potrzebne jest stałe kreowanie inicjatyw w zakresie etyki, służących jej promocji wśród członków Samorządu. Samorząd Od.Nova jest inicjatywą ukierunkowaną na umacnianie etosu całego środowiska Radcowskiego w tym zakresie, poczynając od ewolucji sposobu funkcjonowania organów Samorządu. Drugą - mniej oczywistą - a związaną z tym kwestią, jest możliwość przekucia tych wysokich standardów etycznych w rynkową przewagę konkurencyjną. Cele te są rozłączne, lecz nie są ze sobą sprzeczne. W ostatnich latach etyka zyskuje coraz większe znaczenie także w biznesie. W ramach dużych i średnich podmiotów rynkowych powstają komórki czuwające nad etyką postępowania firm i ich pracowników. Jest to element społecznej odpowiedzialności biznesu określany mianem "compliance". Rozumując w kategoriach rynkowych, Radcowie Prawni są znakomicie predestynowani do uczestnictwa w zagospodarowaniu tej niszy, która zyskuje i z dużym prawdopodobieństwem będzie zyskiwać na znaczeniu w kolejnych latach. Mogą pełnić funkcję zarówno tzw. oficera compliance, jak również współpracować z wewnętrznymi komórkami compliance w poszczególnych firmach jako konsultant zewnętrzny czy audytor. Jeśli sukces całego Samorządu polega na odnoszeniu sukcesów przez jego poszczególnych członków - jak twierdzą uczestnicy inicjatywy odnowy Samorządu - to nisze tego rodzaju muszą być aktywnie zagospodarowywane przez grupy Radców Prawnych. Rolą Samorządu jest wsparcie informacyjne i tworzenie warunków ułatwiających skorzystanie z tych szans, co ostatecznie leży w rękach każdego z Radców z osobna.

Powyższy materiał jest komunikatem prasowym.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News