Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 2 Grudnia 2020

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Umowa o pracę powoduje nawiązanie stosunku pracy, który zobowiązuje pracownika do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy we wskazanym miejscu oraz czasie. Jednak umowa o pracę, jak każda inna, może zostać rozwiązana. Pracownik ma prawo wypowiedzieć umowę i pozostać w stosunku pracy do zakończenia okresu wypowiedzenia, lub porozumieć się z pracodawcą, aby skrócić lub nawet anulować ustawowo przyjęty okres wypowiedzenia. W poniższym artykule wyjaśniamy, na czym polega rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Jak wygląda rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron oznacza wprowadzenie nowych warunków do obowiązującej umowy. Zgodnie z art. 30 § 1 Kodeksu pracy, zmiany w umowie o pracy mogą zostać wprowadzone dowolnie, aby zmienić warunki pracy w zakresie miejsca i czasu pracy, obowiązków pracowniczych lub płacy. Oczywiście wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron umowy – pracownika i pracodawcy. Wystarczy, że tylko jedna osoba nie zgodzi się na zmianę warunków, aby rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie doszło do skutku.

Zatem rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron to przede wszystkim wspólnie ustalona decyzja o skróceniu lub anulowaniu okresu wypowiedzenia. Za zgodą pracodawcy pracownik może natychmiast lub w innym terminie zerwać stosunek pracy bez konieczności przestrzegania ustawowo przyjętego okresu wypowiedzenia.

Warto dodać, że za porozumieniem stron można rozwiązać głównie umowy o pracę. Umowy cywilnoprawne, czyli umowy zlecenie i umowy o dzieło, mogą zostać rozwiązane w dowolnym czasie i nie wymagają stosowania przepisów o okresie wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a okres wypowiedzenia umowy

Wypowiedzenie umowy o pracę sprawia, że pracownik musi w dalszym ciągu świadczyć pracę na rzecz pracodawcy w okresie wypowiedzenia, który jest zależny od okresu zatrudnienia pracownika i czasu, na jaki umowa została zawarta. Zatem rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron likwiduje obowiązek przestrzegania okresu wypowiedzenia. Wszystko tak naprawdę zależy od porozumienia, jakie zostanie zawarte między pracownikiem a pracodawcą.

W sytuacji, gdy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie jest możliwe, pracownik pozostanie na okresie wypowiedzenia. Jeśli:

  • pracownik był zatrudniony na mniej niż 6 miesięcy – okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie;
  • pracownik był zatrudniony na ponad 6 miesięcy – okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc;
  • pracownik był zatrudniony na ponad 3 lata – okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – jakie dokumenty są potrzebne?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron powinno zostać sporządzone w formie pisemnej. Co ciekawe, porozumienie między pracownikiem a pracodawcą może zostać zawarte nawet w formie ustnej i również będzie ono skuteczne. Jednak, jak powszechnie wiadomo, forma pisemna zawsze jest najbezpieczniejsza i chroni obie strony przed możliwymi konsekwencjami.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, jeśli zostało sporządzone na papierze, musi zawierać:

  • datę i miejscowość sporządzenia dokumentu,
  • dane pracownika,
  • dane pracodawcy,
  • formułę: „rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron zawartej w dniu...”,
  • ustaloną przez obie strony datę rozwiązania umowy o pracę,
  • podpis pracownika i pracodawcy.

Co w sytuacji, gdy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie przyjęło formy pisemnej, lecz ustną? Wówczas pracodawca powinien zerwać stosunek pracy w ustalonym dniu. W przeciwnym wypadku pracownik i pracodawca mogą ponieść pewne konsekwencje. Pracownik będzie miał obowiązek udowodnić rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem, lecz Kodeks pracy nie przewiduje dla niego żadnych kar.

Natomiast jeśli pracodawca zgodzi się na formę ustną rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem i nie wywiąże się ze swojego obowiązku, może pojawić się konieczność przywrócenia pracownika do pracy lub wypłaty odszkodowania. Pracownik musiałby jednak wystąpić na drogę sądową. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron w formie ustnej narusza przepisy o wypowiadaniu lub rozwiązywaniu umów o pracę i jest postrzegane jako poważne zaniedbanie ze strony pracodawcy.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News