Renta w drodze wyjątku i specjalna - te świadczenia są przyznawane w wyjątkowych okolicznościach
Pixabay
Autor Stanisław Węgrowski - 26 Listopada 2019

Renta w drodze wyjątku. Możesz otrzymać tzw. specjalną rentę, nawet jeśli nie spełniasz kryteriów

Renta lub emerytura może zostać przyznana w specjalnym trybie, nawet jeśli ktoś nie spełnia kryteriów do przyznania świadczeń. Prezes ZUS ma uprawnienia, do wydania świadczeń w drodze wyjątku, natomiast Prezes Rady Ministrów może przyznać specjalną emeryturę albo rentę.

Renta w drodze wyjątku

Renta lub emerytura może zostać przyznana przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w drodze wyjątku, jeśli ubezpieczeni spełniają odpowiednie kryteria. Jak podaje spes.org.pl, pierwszy punkt, jaki jest kluczowy, to fakt, że z powodu wyjątkowych okoliczności dana osoba nie spełnia wymagań ustawowych do pobierania świadczenia. Drugim aspektem jest niezdolność do podjęcia pracy. Trzeci powód to brak środków potrzebnych do utrzymania (chodzi o środki potrzebne do minimum egzystencji).

Aby emerytura lub renta w drodze wyjątku zostały przyznane, to najpierw należy uzyskać w normalnym postępowaniu odmowną decyzję ZUS dotyczącą przyznania świadczenia. Następnie w postępowaniu ZUS będzie sprawdzał, czy dana osoba spełnia ww. kryteria.

Pałac Kultury i Nauki do wyburzenia? Wicerzecznik partii: sercem jestem za!Pałac Kultury i Nauki do wyburzenia? Wicerzecznik partii: sercem jestem za!Czytaj dalej

Renta specjalna

Do przyznania renty lub emerytury specjalnej uprawniony jest Prezes Rady Ministrów. Jak podaje spes.org.pl, szef rządu może w wyjątkowych przypadkach przyznać świadczenie na warunkach i wysokości innej niż jest to zapisane w ustawie o świadczeniach z FUS. Te wyjątkowe przypadki to sytuacje dotyczące uhonorowania osób zasłużonych dla państwa, np. w obszarze kultury, polityki, sportu, życia społecznego czy “umacniania niepodległego bytu państwowego”. Takim osobom może zostać przyznana emerytura lub renta, gdy ich sytuacja życiowa jest trudna bądź ich świadczenia są nieadekwatne w stosunku do zasług. Ocena zasadności przyznania świadczenia, a także wybór osób, które na zasługują, leży w gestii Prezesa Rady Ministrów.

Odwołanie

Otrzymanie prawa do tych specjalnych świadczeń nie jest łatwe - mają one charakter uznaniowy. Jednak od decyzji można się odwołać - podaje spes.org.pl. Proces odwoławczy będzie się toczyć zgodnie regułami postępowania administracyjnego. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do ZUS lub Prezesa Rady Ministrów (w zależności od rodzaju świadczenia) w ciągu 14 dni o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeśli to nie poskutkuje, to można wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem ZUS lub Prezesa Rady Ministrów w ciągu 30 dni od daty doręczenia pisma.

ZOBACZ TAKŻE:

  1. Biedronka: nagranie nastoletnich złodziei podbija sieć
  2. Nie żyje słynna modelka. Ciało kobiety zostało odnalezione pod mostem, tragiczne fakty
  3. Emeryci mają dostać po 10 tys. złotych. Warunek jest jeden
  4. Było 500 plus, teraz rząd wprowadza 500 minus. Straci na tym tysiące Polaków
  5. Seniorzy będą wściekli, 13. emerytura nie zostanie wypłacona tak jak wszyscy myśleli. Wiadomo, dlaczego

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News