renta
Pixabay/kdzwonek
Autor Paulina Musianek - 23 Września 2019

Renta z tytułu niezdolności do pracy. Kto może na nią liczyć

Renta dla niezdolnych do pracy - jakie kryteria trzeba spełniać, aby otrzymywać rentę? Wyjaśniamy, kto ma do niej prawo.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy przyznawana jest osobom, które wykażą, że nie są w stanie podjąć się pracy i spełnią szereg warunków.

Orzeczenie o niezdolności do pracy

Uzyskanie orzeczenia o niezdolności do pracy jest jednym z niezbędnych warunków nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacanej przez ZUS. Po złożeniu wniosku o taką rentę, dana osoba jest wzywana na badanie przez lekarza orzecznika lub, w przypadku gdy przybycie do oddziału ZUS jest niemożliwe, badanie odbywa się w domu osoby starającej się o rentę. Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie o:

 • całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka)
 • całkowitej niezdolności do pracy (dawna II grupa inwalidzka)
 • częściowej niezdolności do pracy (dawna III grupa inwalidzka).

Staż ubezpieczenia

Okres składkowy i nieskładkowy wymagany do przyznania renty uzależniony jest od wieku osoby, w jakim powstała niezdolność do pracy. Okres ten wynosi:

 • 1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
 • 2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
 • 3 lata - w wieku powyżej 22 do 25 lat,
 • 4 lata - w wieku powyżej 25 do 30 lat,
 • 5 lat - powyżej 30 lat.


Staż ubezpieczenia nie jest wymagany od ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje temu, kto również spełni dwa następujące warunki: niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w ustawie o emeryturach i rentach, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów oraz nie ma ustalonego prawa do emerytury z Funduszu lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.

Ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy 2019?

Rentę dla osoby, która nie jest w stanie podjąć pracy wyliczana jest na podstawie kwoty bazowej, wykazanych okresów składkowych i nieskładkowych oraz zarobków ubiegającego się o rentę.

Proporcje w wyliczeniach przedstawiają się następująco:

 • 24% kwoty bazowej (od 1 marca 2019 r. kwota bazowa wynosi 4003,88 zł), oraz
 • po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych;
 • po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych;
 • po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby wiek emerytalny 60 lat.

Renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy to 75% wysokości renty dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News